Skip to content
 

2012-tų nedarbo dienos (.jpg) (120116)

20120116-2012-nedarbo-dienos.jpg

(Pagal http://www.socmin.lt/index.php?782729927.)

Patogu naudoti skaičiuojant, iki kada privalo pateikti atsakymą į pranešimą (prašymą, pasiūlymą, skundą) viešojo administravimo institucijos darbuotojai.

Tarkim, va dabar siunčiu el. parašu pasirašytą el. laišką. Prierašas apačioj:

„Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų (vėliausiai 2012.02.13).*

Pageidauju per 2 d. d. (vėliausiai 2012.01.18) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.“**

—–

* Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431)

** Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 (27-tas skirsnis)

Leave a Reply