Skip to content
 

„9 šviesoforų rodyklės“ (110109) (atn. 2011.02.03)

20110109-9-sviesoforu-rodykles-001.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-01.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-02.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-03.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-04.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-05.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-06.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-07.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-08.jpg

20110109-9-sviesoforu-rodykles-09.jpg

TXT

„Sveiki.
Prašau įrengti lenteles su žaliomis rodyklėmis, leidžiančias sukti į dešinę degant raudonam šviesoforo signalui (su sąlyga, kad sukantysis duoda kelią ir nesukelia pavojaus kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems), ant šviesoforų šiose Vilniaus vietose:
1. Kudirkos+Čiurlionio gatvių sankryža –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=581564;6061403;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=581543,6061388&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/1.jpg )
2. Čiurlionio+Kudirkos –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=581577;6061403;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=581543,6061388&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/2.jpg )
3 Ševčenkos+Švitrigailos-1 –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=581730;6060850;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=581792,6060886&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/3.jpg )
4: Ševčenkos+Švitrigailos-2 –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=581748;6060869;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=581792,6060886&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/4.jpg )
5: Justiniškių+Viršilų –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=578541;6063724;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=578578,6063738&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/5.jpg )
6: Ukmergės+Laisvės –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=579706;6066766;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=579757,6066740&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/6.jpg )
7: Rūdninkų+Pylimo –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=582763;6060662;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=582775,6060669&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/7.jpg )
8: Goštauto+Vienuolio –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=582381;6062342;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=582417,6062258&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/8.jpg )
9: Goštauto+Mickevičiaus –> http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=581223;6062290;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=581262,6062276&z=2000 ( http://50000.lt/wp-content/uploads/9-rodykles/9.jpg )
Visi 9 .jpg formato failai sukelti į http://50000.LT/9-RODYKLES .
Turėdamas progą visada einu pro Kęstučio ir Mickevičiaus g. sankryžą Žvėryne, kurioje lentelės su rodyklėmis ant dviejų šviesoforų galiausiai buvo pritvirtintos (4 mėnesių trukmės susirašinėjimo dėl jų istoriją galite perskaityti čia: http://50000.lt/2011/01/09/del-sukti-leidzianciu-rodykliu-mickeviciaus-kestucio ).
Kartą stebėjau, kaip vienas po kito, degant raudonam šviesoforo signalui, į Kęstučio gatvę – dešinėn – įsuko aštuoni automobiliai. Visiškai sklandžiai, į nieką neįsirėždami, nieko nekliudydami. O būtų laukę. Kažko. Sukelia emocijų toks vaizdas, pasakysiu.
Labai tikiuosi, kad pagrindinis tikslas, kurį Jūs, eismą organizuojančių institucijų darbuotojai, sau keliate, yra ne maksimaliai mažinti avarijų gatvėse ir keliuose skaičių, bet ugdyti žmones, kurie kuo veiksmingiau dalyvautų eisme. Juk vertybė yra ne problemų nebuvimas, o gebėjimas sėkmingai jas išspręsti.
Du pasiūlymai: 1) kurį laiką filmuoti, kaip eismas vyksta sankryžose, kuriose stovintiems šviesoforams tik ką įdiegtos lentelės su rodyklėmis; surengti viešus filmuotos medžiagos aptarimus, paskelbti informaciją žiniasklaidoje; 2) keliasdešimties metrų atstumu iki pavojingesnių sankryžų/perėjų kelio ženklų aukštyje įrenginėti ryškias įspėjamąsias iškabas „Sukdamas į dešinę per raudoną privalai praleisti pėsčiuosius“ ar pan.
Norėčiau, kad atsakytumėte dėl kiekvieno iš devynių aukščiau nurodytų šviesoforų.
——-
SVARBU
Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431 ).
Pageidauju (per 2 d. d.) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 (27-tas skirsnis).
„Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (…) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.“ Iš Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių Bendrųjų nuostatų ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431 )“

ATNAUJINTA 2011.02.03

20110109-9-sviesoforu-rodykles-002.jpg

TXT

„Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl lentelės su žalia rodykle ties raudonu šviesoforo signalu įrengimo pagal pateiktas schemas: M. K. Čiurlionio ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje; T. Ševčenkos ir Švitrigailos gatvių sankryžoje; Justiniškių ir Viršilų gatvių sankryžoje; Ukmergės ir J. Baltrušaičio gatvių sankryžoje; Pylimo, Rūdninkų ir Šv. Stepono gatvių sankryžoje; A. Goštauto gatvės ir Gedimino prospekto sankryžoje; A. Goštauto ir A. Vienuolio gatvių sankryžoje.
Pranešame, kad Jūsų siūlymai dėl lentelės su žalia rodykle ties raudonu šviesoforo signalu įrengimo pagal pateiktas schemas buvo aptarti 2011 m. sausio 13 d. įvykusiame automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos priežiūros pasitarime.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr.30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“, Kelių eismo taisyklėmis ir Lietuvos standarto 1405:1995 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“ 4.29 punktu nepritariame Jūsų siūlymui įrengti lenteles su žalia rodykle ties raudonu šviesoforo signalu pagal pateiktas Jūsų schemas šiose sankryžose: M. K. Čiurlionio ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje; T. Ševčenkos ir Švitrigailos gatvių sankryžoje; Justiniškių ir Viršilų gatvių sankryžoje; Ukmergės ir J. Baltrušaičio gatvių sankryžoje; Pylimo, Rūdninkų ir Šv. Stepono gatvių sankryžoje; A. Goštauto gatvės ir Gedimino prospekto sankryžoje; A. Goštauto ir A. Vienuolio gatvių sankryžoje.
Eismo organizavimo planavimo principai nerekomenduoja įrengti lentelę su žalia rodykle ties raudonu šviesoforo signalu tais atvejais, kai kertama eismo kryptimi yra apsaugotas pėsčiųjų eismas (įrengti dvejų sekcijų pėsčiųjų šviesoforai) ir tais atvejais, kai transporto eismas įsilieja iš šalutinių gatvių į pagrindinį intensyvų kelią ir tai turi įtakos koordinuotam eismo reguliavimui.
Jūsų pateiktos vietos eismo organizavimo planavimo principu atitiko viena iš aukščiau minėtų kriterijų, todėl lentelės su žalia rodykle ties raudonu šviesoforo signalu įrengimui nepritariame.“

—–

Tęsinys: http://50000.lt/2011/02/04/del-sviesoforo-rodykles-konstitucijos-pr-ir-lvovo-g-sankryzoje-pasalinimo

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.