Skip to content
 

„Apie statybvietę prie Vytauto g. 16“ (151014)

Įvykių seka

2014.12 prasidėjo statybos darbai prie Vytauto g. 16; buvo užtvertas šaligatvis.
2015.01.15 kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybę (=VMS).
2015.01.22 gautas VMS atsakymas.
2015.01.28 pažymėta laikina pėsčiųjų perėja 1.13.1.
2015.02.09 kreiptasi į VMS.
2015.03.01 sistemos vilnius.lt posistemėje „Problemos“ užregistruota problema nr. 6514.
2015.03.05 įrengti kelio ženklai 533 ir 534 „Pėsčiųjų perėja“.
2015.03.06 gautas VMS atsakymas.
2015.07-08 ženklai nežinia kieno ir kodėl buvo pašalinti, o perėjos žymėjimas beveik nusitrynė.
2015.09.07 kreiptasi į VMS.
2015.10.01 gautas VMS atsakymas.
2015.10.15 kreiptasi asmeniškai į Vilniaus merą Remigijų Šimašių oficialioje jo Facebook paskyroje.
2015.10.23 kreiptasi asmeniškai į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėją Eduardą Garbovskį; gautas automatinis laiško gavimo patvirtinimas.
2015.11.12: be pokyčių: pėstieji kerta gatvę automobilių vairuotojams nebematomos buvusios perėjos vietoje.
2015.11.13 išsiųsti kreipimaisi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorę Almą Vaitkunskienę, mero pavaduotoją Liną Kvedaravičių ir aštuonis Eduardo Garbovskio kolegas iš Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus; gautas E. Garbovskio atsakymas; atsakingam asmeniui (UAB „Kamintra“ mechanikui) surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas; vienintelis pokytis Vytauto g. prie statybvietės – tamsiais dažais užtepti pėsčiųjų perėjos žymėjimo likučiai.
2015.11.17: nuo asfalto nugremžti pėsčiųjų perėjos žymėjimo likučiai; statybvietės tvora patraukta atlaisvinant pusę šaligatvio, tačiau vienas (iš dviejų buvusių) kelio ženklų 310 „Pėsčiųjų eismas draudžiamas“ paliktas.
2015.11.18: pašalintas antrasis (iš dviejų buvusių) kelio ženklų 310 „Pėsčiųjų eismas draudžiamas“; dienos metu (statybvietėje vykstant darbams) šaligatvis ties įvažiavimu į statybvietę užtveriamas atitraukta tvoros sekcija, pėstieji priversti apeiti ją važiuojamąja dalimi.
2015.12.14: gautas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus atsakymas: „Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas Eduardas Garbovskis tinkamai išsprendė klausimus susietus su Vytauto g. 16 objektu“.


20150324-statybviete-vytauto-16-01.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-02.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-03.jpg

e.vicemeras@vilnius.lt

„Labas vakaras (rytas).
Vyksta statybos darbai Vytauto g., teritorijoje prie pastato nr. 16; vietos nuoroda: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=580994;6062286;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=580995,6062284&z=1000&lrs=hybrid.
1) Ar statybvietėje privalomas stendas, kuriame, be kitos informacijos, būtų nurodyti atsakingų už statybos darbus asmenų kontaktiniai duomenys? Tokio šioje statybvietėje nėra.
2) Prašau pasirūpinti, kad statybos darbų vykdytojai sudarytų kuo geresnes sąlygas pėstiesiems Vytauto gatvėje (atkarpoje prie sankryžos su A. Mickevičiaus g.), kurios šaligatvis šiuo metu yra… tiesiog aklinai užtvertas – įrengtų praėjimą arba laikiną pėsčiųjų perėją, apie užtvarą įspėjančius ženklus bei pėsčiųjų eismo schemą ir panašiai.
Prisegu 2 .jpg formato failus.
————-
SVARBU
* Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu.
* Pageidauju per 2 d. d. šiuo el. pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą su el. laiškui suteiktu registracijos numeriu.
* Taip pat prašau suteikti atsakymui reikalo esmę atitinkantį pavadinimą – pavyzdžiui, „Dėl statybvietės Vytauto g. 16“ (o ne „Atsakymas“ ar „Dėl informacijos“); tereikia nukopijuoti.“


20150324-statybviete-vytauto-16-04.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-05.jpg

savivaldybe@vilnius.lt

„DĖL PRANEŠIMO TYRIMO
Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) gavo Jūsų 2015 m. sausio 15 d. pranešimą (gauta 2015 m. sausio 15 d., reg. Nr. A97-1016/15(3.3.2.13K-EM4) dėl galimų pažeidimų statybvietėje, Vytauto g. 16, Vilniuje, neįrengus informacinės iškabos apie darbų vykdytojus bei dėl galimų pažeidimų apribojus praėjimą šaligatviu šalia statybvietės.
Pranešimo tyrimo metu nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 8 d. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Infrastruktūros skyriaus Inžinierinių tinklų poskyris išdavė leidimą aptverti/kasti Nr. AK-2,891/20/2014, yra patvirtinta eismo ribojimo schema Nr. 2145/2014, kuria vadovaudamiesi statybos darbų vykdytojai aptvėrė teritoriją ir apribojo pėsčiųjų eismą prie Vytauto g. 16, Vilniuje. 2015 m. sausio 21d. patikrinome Jūsų pateiktą informaciją ir nustatėme, kad informacija apie darbų vykdytojus yra paskelbta ant teritoriją juosiančių aptvėrimų.
Jūsų pranešime nurodytų pažeidimų nustatymas ir kaltininkų patraukimas administracinėn atsakomybėn labai priklauso nuo operatyvaus pranešimo apie daromą teisės pažeidimą. Jei ateityje pastebėsite galimus pažeidimus, apie tai nedelsiant praneškite policijai telefonu 112 arba Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui telefonu 219 7948 ar elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, gavę pranešimą, atvykę turėtų galimybę tinkamai surinkti įrodymus apie pažeidimą, nustatyti pažeidimą padariusius asmenis ir patraukti juos atsakomybėn. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas yra pagrindiniai policijos uždaviniai, todėl nenutrūkstamas policijos darbas organizuojamas ištisą parą, o Savivaldybė tik dalyvauja, bendradarbiauja užtikrindama viešąją tvarką, todėl neturi galimybės visą parą reaguoti į asmenų skundus apie galbūt padarytus teisės pažeidimus.“


20150324-statybviete-vytauto-16-06.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-07.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-08.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-09.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-10.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-11.jpg

e.vicemeras@vilnius.lt

„ Labas rytas.
SUSIRAŠINĖJIMO ISTORIJA
2015.01.15 el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau pranešimą „Apie statybvietę prie Vytauto g. 16“ (prieraše prašiau „suteikti atsakymui reikalo esmę atitinkantį pavadinimą – pavyzdžiui, „Dėl statybvietės Vytauto g. 16““)

„Labas vakaras (rytas).
Vyksta statybos darbai Vytauto g., teritorijoje prie pastato nr. 16; vietos nuoroda: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=580994;6062286;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=580995,6062284&z=1000&lrs=hybrid.
1) Ar statybvietėje privalomas stendas, kuriame, be kitos informacijos, būtų nurodyti atsakingų už statybos darbus asmenų kontaktiniai duomenys? Tokio šioje statybvietėje nėra.
2) Prašau pasirūpinti, kad statybos darbų vykdytojai sudarytų kuo geresnes sąlygas pėstiesiems Vytauto gatvėje (atkarpoje prie sankryžos su A. Mickevičiaus g.), kurios šaligatvis šiuo metu yra… tiesiog aklinai užtvertas – įrengtų praėjimą arba laikiną pėsčiųjų perėją, apie užtvarą įspėjančius ženklus bei pėsčiųjų eismo schemą ir panašiai.
Prisegu 2 .jpg formato failus.“
2015.01.22 iš el. pašto adreso savivaldybe@vilnius.lt gavau pranešimą „DĖL PRANEŠIMO TYRIMO“ su prisegtu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus Administracinių bylų nagrinėjimo poskyrio vedėjos Vaidos Misiūnienės pasirašytu dokumentu „DĖL PRANEŠIMO TYRIMO“, kurio registracijos nr. A51-7983/15(2.3.4.13-SM3).

„Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) gavo Jūsų 2015 m. sausio 15 d. pranešimą (gauta 2015 m. sausio 15 d., reg. Nr. A97-1016/15(3.3.2.13K-EM4) dėl galimų pažeidimų statybvietėje, Vytauto g. 16, Vilniuje, neįrengus informacinės iškabos apie darbų vykdytojus bei dėl galimų pažeidimų apribojus praėjimą šaligatviu šalia statybvietės.
Pranešimo tyrimo metu nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 8 d. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Infrastruktūros skyriaus Inžinierinių tinklų poskyris išdavė leidimą aptverti/kasti Nr. AK-2,891/20/2014, yra patvirtinta eismo ribojimo schema Nr. 2145/2014, kuria vadovaudamiesi statybos darbų vykdytojai aptvėrė teritoriją ir apribojo pėsčiųjų eismą prie Vytauto g. 16, Vilniuje. 2015 m. sausio 21d. patikrinome Jūsų pateiktą informaciją ir nustatėme, kad informacija apie darbų vykdytojus yra paskelbta ant teritoriją juosiančių aptvėrimų.
Jūsų pranešime nurodytų pažeidimų nustatymas ir kaltininkų patraukimas administracinėn atsakomybėn labai priklauso nuo operatyvaus pranešimo apie daromą teisės pažeidimą. Jei ateityje pastebėsite galimus pažeidimus, apie tai nedelsiant praneškite policijai telefonu 112 arba Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui telefonu 219 7948 ar elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, gavę pranešimą, atvykę turėtų galimybę tinkamai surinkti įrodymus apie pažeidimą, nustatyti pažeidimą padariusius asmenis ir patraukti juos atsakomybėn. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas yra pagrindiniai policijos uždaviniai, todėl nenutrūkstamas policijos darbas organizuojamas ištisą parą, o Savivaldybė tik dalyvauja, bendradarbiauja užtikrindama viešąją tvarką, todėl neturi galimybės visą parą reaguoti į asmenų skundus apie galbūt padarytus teisės pažeidimus.“
ŠIO PRANEŠIMO ESMĖ
2015.01.29 prie Vytauto g. 16 užfiksavau tokias pėsčiųjų eismo reguliavimo priemones: kelio ženklą 310 „Eiti draudžiama“ ant šaligatvio aptvaro Vytauto g. (žr. failą 1) ; kelio ženklą 310 „Eiti draudžiama“ su lentele „25 m“ Vytauto g. prie sankryžos su Traidenio g. (žr. failą 1); kelio ženklą 533 „Pėsčiųjų perėja“ su papildoma lentele 813 „Galiojimo kryptis į kairę“ Traidenio g. prie sankryžos su Vytauto g. (žr. failą 2); nereguliuojamą pėsčiųjų perėją 1.13.1 „Zebras“ Vytauto g. (žr. failus 1, 3).
1) Ar išvardintos eismo reguliavimo priemonės ir jų išdėstymas atitinka eismo ribojimo schemą Nr. 2145/2014?
2) Kodėl po kelio ženklu 533 „Pėsčiųjų perėja“ Traidenio g. prie sankryžos su Vytauto g. pritvirtinta papildoma lentelė 813 „Galiojimo kryptis į kairę“ (žr. failą 2), nukreipianti link pėsčiųjų perėjos, esančios Vytauto g. prie sankryžos su Pušų g., jeigu įrengta laikina pėsčiųjų perėja (žr. failus 1, 3)?
3) Ar nereguliuojama pėsčiųjų perėja 1.13.1 „Zebras“ gali būti įrengiama be kelio ženklų Nr. 533 ir 534 „Pėsčiųjų perėja“?
4) Kas būtų atsakingas, jeigu nereguliuojamoje laikinojoje pėsčiųjų perėjoje Vytauto g., įrengtoje be kelio ženklų Nr. 533 ir 534 „Pėsčiųjų perėja“, būtų partrenktas pėstysis – kuri nors eismą reguliuojanti institucija ar statybos darbų Vytauto g. 16 teritorijoje vykdytojai?
5) Ar iškabos „Statybos darbus atlieka Vilnius Town Group statybos bendrovė“ bei „Intriguojantys / Kai kurie namai sukelia smalsumą. Nuostabos jausmas perauga į norą sužinoti, kas slepiasi po apšviestais namų langais ir durimis. Jie pavergia savo žavingomis savybėmis, įtraukdami į pasaulį, trykštantį energija ir gyvybingumu. / zverynosimfonija.lt / Baltic | Sotheby’s International Realty / Raimundas Morkūnas +370 659 16 363 | Robertas Karalius +370 671 93 828“ (žr. failą 4) yra pakankama „informacija apie darbų vykdytojus“? Ar nėra privalomas tam tikrą standartą atitinkantis stendas, kuriame būtų apibūdintas objektas, nurodyti užsakovas, projektuotojas, rangovas, numatomi statybos darbų terminai ir pan. (prisegu pavyzdį; failas 5)? Tokio teritorijoje prie Vytauto g. 16 niekada nebuvo; neatsirado ir po Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus Administracinių bylų nagrinėjimo poskyrio vedėjos Vaidos Misiūnienės minimo 2015 m. sausio 21 d. patikrinimo.
Prisegu penkis .jpg formato failus.
————-
SVARBU
* Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu.
* Pageidauju per 2 d. d. šiuo el. pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą su reikalo esmę atitinkančiu pavadinimu (pavyzdžiui, „Apie statybvietę prie Vytauto g. 16 _2“, o ne „Laiško gavimo patvirtinimas“; tereikia nukopijuoti) ir pranešimui suteiktu registracijos numeriu.
* Prašau suteikti atsakymui reikalo esmę atitinkantį pavadinimą – pavyzdžiui, „Apie statybvietę prie Vytauto g. 16 _2“ (o ne „Atsakymas“ ar „Dėl informacijos“); tereikia nukopijuoti.“


20150324-statybviete-vytauto-16-12.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-13.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-14.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-15.jpg

savivaldybe@vilnius.lt

„DĖL INFORMACIJOS APIE STATYBVIETĘ VYTAUTO G. 16, VILNIUJE SUTEIKIMO
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas kartu su Vilniaus miesto administracijos Saugaus miesto departamentu išnagrinėjo Jūsų” skundą dėl aptvėrimo, įrengto Vytauto g. 16 Vilniuje.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas išdavė leidimą aptverti ir kasti Nr.AK-2891/20/2014 uždarajai akcinei bendrovei „Senovė” Vytauto ir A.Mickevičiaus gatvių kampe. Pėsčiųjų ir autotransporto eismas perorganizuotas pagal suderintą su Kelių policija ir Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi Nr.2145/2014 su laikina pėsčiųjų perėja.
Transporto eismo schema Nr.2145/2014 pridedama.“


20150324-statybviete-vytauto-16-16.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-17.jpg

↑ Fotografuota 2015.03.05


20150324-statybviete-vytauto-16-18.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-19.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-20.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-21.jpg

e.vicemeras@vilnius.lt

„Sveiki.
Laikinos perėjos žymėjimas beveik nusitrynęs, kelio ženklai 533 ir 534 pašalinti.
Sakykite, Vilniaus miesto savivaldybei ši pėsčiųjų perėja pusiau esama ar pusiau buvusi?
Pėstieji — tebeeina.
Prisegu schemą 2145/2014 ir 3 .jpg formato failus.
————-
Pageidauju per 2 d. d. šiuo el. pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą“


20150324-statybviete-vytauto-16-22.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-23.jpg

savivaldybe@vilnius.lt

„Laba diena, informuojame, kad laikinos techninės eismo reguliavimo priemonės buvo įrengtos dėl inžinerinių tinklų ir pastato rekonstrukcijos darbų. Darbų rangovai įspėti, apie darbų vietos sutvarkymo klausimų.
Ačiū už pastebėjimus.“


Po dviejų savaičių.

↓ 2015.10.14.

20150324-statybviete-vytauto-16-24.jpg

PAPILDYTA 2015.10.24

20150324-statybviete-vytauto-16-25.jpg

eduardas.garbovskis@vilnius.lt

„Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojau-Eismo valdymo poskyrio vedėjau Eduardai Garbovski, esate informuojamas, kad nuo 2015.10.01 minėtoje vietoje niekas nepasikeitė.“

20150324-statybviete-vytauto-16-26.jpg

eduardas.garbovskis@vilnius.lt

„Sveiki!
Dėkojame už laišką. Jums atsakysime per 24 val. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.). Jeigu klausimui išnagrinėti ar sprendimui priimti prireiktų daugiau laiko, papildomai Jums parašysime.“

PAPILDYTA 2015.11.12

20150324-statybviete-vytauto-16-28.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-27.jpg

PAPILDYTA 2015.11.13

https://www.facebook.com/50000.lt/posts/999232663431038

20150324-statybviete-vytauto-16-29.jpg

PAPILDYTA 2015.11.13-2

20150324-statybviete-vytauto-16-30.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-31.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-32.jpg

PAPILDYTA 2015.11.13-3

20150324-statybviete-vytauto-16-33.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-34.jpg

PAPILDYTA 2015.11.14

20150324-statybviete-vytauto-16-35.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-36.jpg

↑ Fotografuota 2015.11.14.

Vienintelis pokytis – tamsiais dažais užtepti pėsčiųjų perėjos žymėjimo likučiai.

Taigi situacija po to, kai Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas E. Garbovskis 2015.11.13 „ėmėsi visų priemonių, dalyvavo tyrime ir liudijo pažeidimo faktą traukiant atsakomybėn Rangovus“: dešiniuoju (žiūrint nuo T. Narbuto g. pusės) Vytauto g. šaligatviu link A. Mickevičiaus g.+Vytauto g. sankryžos einantis pėstysis pasiekia statybvietės ties Vytauto g. 16 teritoriją ir randa: 1) šaligatvį aklinai užtvėrusią tvorą; 2) toliau judėti draudžiančius kelio ženklus 310 „Pėsčiųjų eismas draudžiamas“. Teoriškai: pėstysis apsisuka ir eina arba apylanka Traidenio–Kęstučio–A. Mickevičiaus g., arba atgal Vytauto g. iki artimiausios pėsčiųjų perėjos prie Vytauto g.+Pušų g. sankryžos, kerta Vytauto g. ir kairiuoju (žiūrint nuo T. Narbuto g. pusės) Vytauto g. šaligatviu pasiekia A. Mickevičiaus g.+Vytauto g. sankryžą. Realiai: pėstysis paprasčiausiai kerta Vytauto g. prie šaligatvio užtvaros – toje vietoje, kur pagal „pagal suderintą su Kelių policija ir Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi [schemą] Nr.2145/2014“ turėjo būti ir iki 2015 m. vasaros vidurio buvo įrengta laikina pėsčiųjų perėja 1.13.1 „Zebras“ su kelio ženklais 533 ir 534 „Pėsčiųjų perėja“

20150324-statybviete-vytauto-16-37.jpg

PAPILDYTA 2015.11.17

20150324-statybviete-vytauto-16-38.jpg

↑ Nuo asfalto nugremžti pėsčiųjų perėjos žymėjimo likučiai.

20150324-statybviete-vytauto-16-39.jpg

↑ Statybvietės tvora patraukta atlaisvinant pusę šaligatvio, tačiau vienas (iš dviejų buvusių) kelio ženklų 310 „Pėsčiųjų eismas draudžiamas“ paliktas

PAPILDYTA 2015.11.18

20150324-statybviete-vytauto-16-40.jpg

↑ Pašalintas antrasis (iš dviejų buvusių) kelio ženklų 310 „Pėsčiųjų eismas draudžiamas“; dienos metu (statybvietėje vykstant darbams) šaligatvis ties įvažiavimu į statybvietę užtveriamas atitraukta tvoros sekcija, pėstieji priversti apeiti ją važiuojamąja dalimi

PAPILDYTA 2015.12.14

20150324-statybviete-vytauto-16-42.jpg

20150324-statybviete-vytauto-16-43.jpg

TXT

savivaldybe@vilnius.lt

„Laba diena!
Siunčiame Jums nuskaitytą Vilniaus miesto savivaldybės dokumentą.“

+
„DĖL GAUTO EL. LAIŠKO
Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas išnagrinėjo Jūsų gautą el. laišką dėl situacijos Vytauto g. 16 ir Vilniaus miesto savivaldybės admininistracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjo Eduardo Garbovskio veiksmų sprendžiant problemą.
Vertinant aplinkybes nustatyta, kad sprendžiant Jūsų pastebėjimus dėl ženklinimo elementų likučių ties Vytauto g. 16 Vilniaus miesto savivaldybės admininistracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas Eduardas Garbovskis 2015-10-01 įspėjo darbų rangovus UAB „Kaminta“ dėl ženklinimo likučių sutvarkymo darbų. Apie tai pareiškėjas buvo informuotas el. paštu. *****.
Atsižvelgiant į tai, kad darbų rangovai nereagavo į tarnautojo įspėjimus ir teikė vis naujas priežastys dėl ženklinimo pašalinimo. Dalyvaujant tyrime ir liudijant Vilniaus miesto savivaldybės admininistracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjo Eduardo Garbovskiui 2015-11-13 darbų rangovinės organizacijos UAB „Kaminta” atsakingas darbuotojas už objekto aptvėrimą ir saugą patrauktas Administracinėn atsakomybėn už Tvarkymo ir švaros taisyklių nesilaikymą objekto ribose (Administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. Al0-54195/15). Taip pat buvo vertinami ir darbų organizavimo proceso darbai. 2015-11-14 išmontavus bokštinį kraną objekte, 2015-11-17 buvo atnaujintas pėsčiųjų eismas ties Vytauto g. 16 sklypu.
Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės admininistracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas Eduardas Garbovskis tinkamai išsprendė klausimus susietus su Vytauto g. 16 objektu.“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.