Skip to content
 

„Dėl kalbos mokėjimo kategorijų“ (120829)

20120829-kalbos-mokejimo-kategorijos-01.jpg

20120829-kalbos-mokejimo-kategorijos-02.jpg

TXT

vki@lrs.lt

„Laba diena.
Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo 6-ajame straipsnyje (http://vki.lrs.lt/ist1.html) rašoma: “Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas”.
Ar galėčiau sužinoti, kurie konkretūs teisės aktai išsamiai tas kategorijas aprašo?
Kad būtų aiškiau: man parūpo, ar nuolat viešai nepažeidinėja įstatymo policijos pareigūnai, per garsiakalbį kreipdamiesi į eismo dalyvius vardininko linksniu (pavyzdys: “Folksvagenas, pirmam įvažiavime į dešinę įsukam”).“

vki@lrs.lt

„Laba diena,
šias kategorijas aprašo šis Vyriausybės nutarimas: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=224296
Beje, jis netaikomas piliečiams, baigusiems lietuviškas bendrojo lavinimo mokyklas. O kad net ir tokie piliečiai daro įvairių kalbos klaidų, tai faktas. Tai patvirtina ir Jūsų pateiktas pavyzdys („Folksvagenas, pirmam įvažiavime į dešinę“). Šiuo atveju vardininkas, kreipiantis į vairuotoją ar netgi į mašiną, netinka. Žinoma, gaila, kad ir lietuviai daro kalbos klaidų.“

2 Comments

  1. Milda says:

    koks gyvo žmogaus atsakymas iš VKI atėjo! nepažiūrėjau iš pradžių kam siųsta ir mintyse spėjau nusistebėti: “nejaugi iš savivaldybės”? Net prajuokino paskutiniai du sakiniai. žinoma, gaila.

Leave a Reply