Skip to content
 

Dėl pataisymų adresų registre (Vilniaus gatvių pavadinimai) (130320) (atn. 2014.01.31)

SUSIJĘ ĮRAŠAI http://50000.lt/del-informacijos-apie-vilniaus-gatviu-pavadinimus-101109, http://50000.lt/vilniaus-gatviu-sarasas


20130320-pataisymai-adresu-registre-vilniaus-gatviu-pavadinimai-01.jpg

TXT

info@registrucentras.lt

„Laba diena.
Prašau pataisyti adresų registre — http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1 — pateikiamą Vilniaus gatvių sąrašą.
1) Papildyti daugelį asmenvardžių. Tėra nurodytos pirmos dalies_asmenų vardų raidės, nors kitų šalia — pilni vardai ir pavardės. Pavyzdžiui, jau antrame puslapyje ( http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=2 ): „Eduardo Andrė g. / Elvyro Andriolio g.“, žemiau — „M. Antokolskio g.“.
Asmenvardžiai Vilniaus gatvių sąraše man labiausiai ir rūpi. Sunku patikėti, bet nėra viešo informacijos šaltinio, kuriame galima būtų rasti bent pagrindinių duomenų apie asmenis, kurių garbei pavadintos Vilniaus (ir kitų gyvenviečių) gatvės. Tiksliau — duomenų apie asmenų tapatybes, visų pirma. K u r i ų asmenų garbei. Lyg viskas būtų savaime aišku. Ne, nėra. „J. Kubiliaus g.“ — Jono? Juozo? Jurgio? Matematiko? Generolo? Dirigento? Žinoma, tai ne Jūsų įstaigos veiklos laukas, tiesiog noriu, kad suprastumėt, kodėl kreipiuosi ir prašau padaryti tai, ką galite padaryti.
2) Išrikiuoti pavadinimus eilės tvarka. Turiu minty skaitmenimis pažymėtus gatvių pavadinimus buvusiose ir/ar esamose sodų bendrijose, daugiau nenuoseklumų kol kas nepastebėjau.
„Antavilių Sodų 1-oji g.
Antavilių Sodų 10-oji g.
Antavilių Sodų 11-oji g.
Antavilių Sodų 12-oji g.
Antavilių Sodų 2-oji g.
Antavilių Sodų 3-oji g.
Antavilių Sodų 4-oji g.
Antavilių Sodų 5-oji g.
Antavilių Sodų 6-oji g.
Antavilių Sodų 7-oji g.
Antavilių Sodų 8-oji g.
Antavilių Sodų 9-oji g.“ ( http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=2 )
3) Stasio Samalaviči->A<-us g. ( http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=70 )
Lauksiu komentaro ar bent šio prašymo gavimo patvirtinimo (nors labiausiai, be abejo, pokyčių registre :]).
Dėl aiškesnio vaizdo — prisegu visų dabartiniame Registrų centro Vilniaus gatvių sąraše ( http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1 ) pateikiamų „vardas + pavardė“ tipo asmenvardžių rinkinį (.txt)“

20130320-pataisymai-adresu-registre-vilniaus-gatviu-pavadinimai-02.jpg

TXT

jekaterina.dotiene@registrucentras.lt

„Laba diena
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 34 punkte nustatyta, kad sprendimų dėl gatvių pavadinimų suteikimas ir jų keitimas yra viena iš išimtinių savivaldybės tarybos kompetencijų.
Adresų registro tvarkytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ įregistruoja tokį gatvės pavadinimą, kokį suteikia savivaldybės tarybą savo sprendimu. Jei savivaldybės tarybos sprendime dėl pavadinimo gatvei suteikimo nurodomas gatvės pavadinimas J. Basanavičiaus g., toks gatvės pavadinimas ir įregistruojamas. Adresų registro tvarkytojas atsisakyti įregistruoti tokį gatvės pavadinimą teisinio pagrindo neturi.
Duomenų apie asmenis, kurių garbei pavadintos gatvės Adresų registro tvarkytojas neturi. Gatvių pavadinimų suteikimas yra išimtinai savivaldybės tarybos kompetenciją. Dėl informacijos apie asmenis, kurių garbei pavadintos gatvės, siūlome kreiptis į savivaldybę.
Stasio Samalavičiaus gatvės pavadinimas ištaisytas.
Į pastabą dėl gatvių pavadinimų, kurių varde yra skaitmenys (pvz. Balsių 1-oji,Balsių 2-oji ir pan.) išrikiavimo atsižvelgsime, ir artimiausiu metu patikslinsime rūšiavimą.
Dėkojame už laišką ir pastebėjimus.“

20130320-pataisymai-adresu-registre-vilniaus-gatviu-pavadinimai-03.jpg

TXT

jekaterina.dotiene@registrucentras.lt>

„Ponia Jekaterina, ačiū už greitą ir kokybišką atsakymą“

VISŲ DABARTINIAME (2013.03.19-20) REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS GATVIŲ SĄRAŠE (http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1) PATEIKIAMŲ „VARDAS + PAVARDĖ“ TIPO ASMENVARDŽIŲ RINKINYS

Jono Aisčio g.
Povilo Alšėniškio g.
Eduardo Andrė g.
Elvyro Andriolio g.
M. Antokolskio g.
Loretos Asanavičiūtės g.
Petro Babickio g.
Stasio Antano Bačkio g.
Juozo Balčikonio g.
M. Balinskio g.
Adolfo Baliūno g.
Jurgio Baltrušaičio g.
Broniaus Kazio Balučio g.
Saliamono Banaičio g.
Antano Baranausko g.
Gedimino Baravyko g.
J. Basanavičiaus g.
Stepono Batoro g.
Petro Baublio g.
Jurgio Bialozoro g.
J. Bielinio g.
J. Biliūno g.
Kazio Bizausko g.
J. Bobrovskio g.
Kazio Borutos g.
Adomo Brako g.
Bernardo Brazdžionio g.
J. Bretkūno g.
K. Būgos g.
M. Bukšos g.
Valdemaro Čarneckio g.
J. Čerskio g.
K. Čibiro g.
Jeronimo Cicėno g.
E. Čiudakovos g.
M. K. Čiurlionio g.
Jadvygos Čiurlionytės g.
P. Cvirkos a.
Dariaus ir Girėno g.
S. Daukanto a.
M. Daukšos g.
Vaidoto Daunio g.
M. Davainio-Silvestraičio g.
J. Degutytės g.
Jurgio Dobkevičiaus g.
M. Dobužinskio g.
A. Domaševičiaus g.
Igno Domeikos g.
K. Donelaičio g.
Prano Dovydaičio g.
Vlado Drėmos g.
Virginijaus Druskio g.
Džocharo Dudajevo skv.
B. Dvariono g.
Juozo Ereto g.
S. Fino g.
J. Franko g.
J. Galvydžio g.
Fridricho Gedkanto g.
Zigmo Gėlės g.
A. Gelgaudo g.
Dariaus Gerbutavičiaus g.
Vito Gerulaičio g.
Birutės Marijos Gimbutienės g.
M. Girdvainio g.
L. Giros g.
Jono Glaubico g.
A. Goštauto g.
V. A. Graičiūno g.
Algirdo Juliaus Greimo g.
V. Grybo g.
Broniaus Grigo g.
K. Griniaus g.
Juozo Grušo g.
Antano Gudaičio g.
Zofijos Gulevič g.
A. Gustaičio g.
J. K. Chodkevičiaus g.
Marijos Horodničienės g.
Mikalojaus Husoviano g.
M. Indriliūno g.
T. Ivanausko g.
L. Ivinskio g.
J. Jablonskio g.
A. Jakšto g.
K. Jakubėno g.
M. Jankaus g.
Rolando Jankausko g.
Juliaus Janonio g.
A. Jaroševičiaus g.
J. Jasinskio g.
K. Jauniaus g.
Kazimiero Jelskio g.
Igno Jonyno g.
Adolfo Jucio g.
R. Juknevičiaus g.
S. B. Jundzilo g.
Jono Juodišiaus g.
A. Juozapavičiaus g.
Vlado Jurgučio g.
Jono Jurkšto g.
Jadvygos Juškytės g.
Antano Juškos g.
Juliaus Juzeliūno g.
Stepono Kairio g.
Jono Kairiūkščio g.
K. Kalinausko g.
Juozo Kamarausko g.
I. Kanto al.
L. Karsavino g.
M. Katkaus g.
Algimanto Petro Kavoliuko g.
Jono Kazlausko g.
J. Kėkšto g.
Stanislovo Kerbedžio g.
Fausto Kiršos g.
Danieliaus Kleino g.
P. Klimo g.
A. Kojelavičiaus g.
J. Kolaso g.
S. Konarskio g.
T. Kosciuškos g.
Stasio Krasausko g.
J. I. Kraševskio g.
Vinco Krėvės g.
Mykolės Krinickaitės g.
Broniaus Krivicko g.
Mykolo Krupavičiaus g.
Antano Krutulio g.
J. Kubiliaus g.
Marcelės Kubiliūtės g.
Česlovo Kudabos g.
Vinco Kudirkos a.
Vinco Kudirkos g.
A. Kulviečio g.
J. Kupalos g.
Aleksandro Kuršaičio g.
V. Kuzmos g.
Ievos Labutytės g.
Kazimiero Ladygos g.
S. Lasavicko g.
B. Laurinavičiaus g.
Bronislovo Laurinavičiaus skv.
Jurgio Lebedžio g.
J. Lelevelio g.
Žygimanto Liauksmino g.
A. Liobytės g.
Stasio Lozoraičio g.
P. Lukšio g.
Juozo Maceikos g.
Antano Maceinos g.
V. Mačernio g.
Vido Maciulevičiaus g.
Algimanto Mackaus g.
R. Mackonio g.
Aldonos Makūnaitės g.
D. Malinausko g.
H. Manto g.
Mykolo Marcinkevičiaus g.
I. Masalskio g.
Jurgio Matulaičio a.
M. Mažvydo g.
Jono Meko skersvėjo tak.
Onos Miciūtės g.
A. Mickevičiaus g.
Antano Mikėno g.
V. Mykolaičio-Putino g.
Mykolo Lietuvio g.
O. Milašiaus g.
M. Mironaitės g.
Vlado Mirono g.
S. Moniuškos g.
Prano Morkūno g.
V. Nagevičiaus g.
T. Narbuto g.
Stanislovo Narutavičiaus g.
Salomėjos Nėries g.
Augusto Roberto Niemio g.
M. K. Oginskio g.
J. Pabrėžos g.
M. K. Paco g.
Leonardo Palevičiaus g.
A. Paškevič-Ciotkos g.
Kazimiero Pelčaro g.
Alfonso Petrulio g.
V. Pietario g.
Juozo Pikčilingio g.
Povilo Plechavičiaus g.
E. Pliaterytės g.
M. Počobuto g.
D. Poškos g.
Apolinaro Juozo Povilaičio g.
Dano Pozniako g.
M. Pretorijaus g.
Valerijono Protasevičiaus g.
Žozefo Pusjė g.
Henriko Radausko g.
Barboros Radvilaitės g.
Jurgio Radvilos g.
Jeronimo Ralio g.
Stanislovo Rapolionio g.
S. Raštikio g.
M. Rėmerio g.
L. Rėzos al.
Fulgento Rimgailos g.
Petro Rimšos g.
A. Rotundo g.
Jono Rustemo g.
Juozo Rutkausko g.
A. Šabaniausko g.
A. Sacharovo a.
Antano Salio g.
Stasio Šalkausko g.
Stasio Samalavičius g. #
L. Sapiegos g.
Šatrijos Raganos g.
Savičiaus g.
J. Savickio g.
K. Semenavičiaus g.
M. K. Šemetos g.
T. Ševčenkos g.
V. Sezemano g.
Z. Sierakausko g.
M. Šikšnio g.
Stasio Šilingo g.
Eugenijos Šimkūnaitės g.
I. Simonaitytės g.
Igno Šimulionio g.
V. Sirokomlės g.
K. Sirvydo g.
K. Sirvydo skv.
Pauliaus Širvio g.
P. B. Šivickio g.
S. Skapo g.
Prano Skardžiaus g.
Antano Škėmos g.
Kazio Škirpos al.
P. Skorinos g.
Augusto Šleicherio g.
Mykolo Sleževičiaus g.
J. Slovackio g.
V. Smakausko g.
A. Smetonos g.
Pranciškaus Smuglevičiaus g.
Povilo Snarskio g.
V. Šopeno g.
B. Sruogos g.
S. Stanevičiaus g.
K. Stašio g.
A. Staškevičiūtės g.
Justino Staugaičio g.
L. Steponaitienės g.
A. Strazdelio g.
Juozapo Strumilos g.
A. Stulginskio g.
L. Stuokos-Gucevičiaus g.
Č. Sugiharos g.
Mykolo Šulco g.
Jono Švažo g.
J. Tallat-Kelpšos g.
Domicelės Tarabildienės g.
Alberto Telyčėno g.
J. Tiškevičiaus g.
Mindaugo Tomonio g.
Vladimiro Toporovo g.
Antano Tumėno g.
J. Tumo-Vaižganto g.
Kazio Ulvydo g.
Janinos Umiastovskienės g.
Juozo Urbšio g.
Prano Vaičaičio g.
Juditos Vaičiūnaitės g.
Stasio Vainiūno g.
Benedikto Vainos g.
Felikso Vaitkaus g.
Vytauto Vaitkaus g.
M. Valančiaus g.
Eustachijaus Valavičiaus g.
K. Vanagėlio g.
Aleksandro Vanago g.
Kazimiero Vasiliausko skv.
Norberto Vėliaus g.
A. Vienuolio g.
Jono Kazimiero Vilčinskio g.
P. Vileišio g.
Povilo Višinskio g.
J. Vitkaus-Kazimieraičio g.
A. Vivulskio g.
A. Volano g.
A. Voldemaro g.
T. Vrublevskio g.
P. Žadeikos g.
Vytauto Žalakevičiaus g.
Alberto Zalatoriaus g.
Liudviko Zamenhofo g.
T. Zano g.
J. Zauerveino g.
Tomo Žebrausko g.
Jono Žemaičio a.
G. Žemkalnio g.
V. Žilėno g.
P. Žižmaro g.
S. Žukausko g.
Pranciškaus Žvirkos g.


PAPILDYTA 2014.01.31

20130320-pataisymai-adresu-registre-vilniaus-gatviu-pavadinimai-04.jpg

20130320-pataisymai-adresu-registre-vilniaus-gatviu-pavadinimai-05.jpg

info@registrucentras.lt

„<...>
1.
A) „Adresų registro tvarkytojas <...> įregistruoja tokį gatvės pavadinimą, kokį suteikia savivaldybės tarybą savo sprendimu“ (VĮ Registrų centras Adresų registro duomenų administravimo skyriaus vedėja Jekaterina Dotienė)
B) „Pažymime, kad Vilniaus miesto tarybos sprendimų tekstuose, suteikiant gatvėms (aikštėms, skverams ir t.t.) pavadinimus asmenų vardais, nurodomas pilnas asmens vardas ir pavardė (naudotinas slapyvardis), vėliau, minėti asmenvardžiai gali būti rašomi trumpinant vardus <...>“ (Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Raimonda Rudukienė)
Gavau prieštaringus paaiškinimus, esu sutrikęs ir tiesiog klausiu: į kurią instituciją, VĮ Registrų centras darbuotojų nuomone, tikslinga kreiptis siekiant inicijuoti daugelio VĮ Registrų centro adresų registre pateikiamų gatvių pavadinimų papildymą pilnais asmenų vardais?
2.
„Į pastabą dėl gatvių pavadinimų, kurių varde yra skaitmenys (pvz. Balsių 1-oji,Balsių 2-oji ir pan.) išrikiavimo atsižvelgsime, ir artimiausiu metu patikslinsime rūšiavimą“ (iš VĮ Registrų centras Adresų registro duomenų administravimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Dotienės 2013.03.20 pranešimo)
Praėjo devyni mėnesiai. Dar kartą prašau pataisyti.“

jekaterina.dotiene@registrucentras.lt

„Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte nustatyta, kad adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka yra viena iš savarankiškų savivaldybės atliekamų funkcijų, todėl dėl gatvių pavadinimų pakeitimo (patikslinimo) siūlome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę.
Išnagrinėjus situaciją dėl gatvių pavadinimų, kuriuose yra ir skaitmenys, išrikiavimo Adresų registro viešoje paieškoje, buvo nuspręsta palikti šiuo metu nustatytą išrikiavimo tvarką.“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.