Skip to content
 

„Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ (121106)

20121106-reklamos-stendai-konstitucijos-linkmenu-01.jpg

20121106-reklamos-stendai-konstitucijos-linkmenu-02.jpg

20121106-reklamos-stendai-konstitucijos-linkmenu-03.jpg

20121106-reklamos-stendai-konstitucijos-linkmenu-04.jpg

20121106-reklamos-stendai-konstitucijos-linkmenu-05.jpg

TXT

e.vicemeras@vilnius.lt

„Laba diena.
Perskaičiau, kad 2011 m. Vilniaus savivaldybė ėmė naikinti neteisėtai įrengtus reklamos stendus: http://verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=48191181 ( „Vilniaus savivaldybė pradeda akciją prieš nelegalias reklamas“), http://verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=49097936 („Sostinė valoma nuo neteisėtų reklamų“), http://verslas.delfi.lt/Media/vilniuje-griaunami-nelegalus-reklamos-stendai.d?id=49485712 („Vilniuje griaunami nelegalūs reklamos stendai“).
„Asmenims, įrengusiems išorinę reklamą be leidimo, bus taikomos administracinės nuobaudos ir reikalaujama nelegalias reklamas išmontuoti.
„Atsisakius išmontuoti reklamą, šiuos darbus atliks mūsų savivaldybės atstovai, o išlaidas turės padengti neteisėtos išorinės reklamos savininkai. Jiems bus pateiktos sąskaitos už demontavimo darbus,“ – sakė Saugaus miesto departamento l.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Julius Morkūnas.“ ( http://verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=48191181 )
Ar teisėtai įrengti reklaminiai stendai prie Konstitucijos pr. 15 (vietos nuoroda: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=582034;6063068;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=582102,6063040&z=2000&lrs=vector,stops,zebra,vector_2_5d ) ir prie Linkmenų g. 20 ( http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=581877;6063843;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=581926,6063859&z=2000&lrs=vector,stops,zebra,vector_2_5d )? Jei neteisėtai – dėl kokių priežasčių jie iki šiol nedemontuoti?
Prisegu 2 .jpg formato failus.
—–
*****
—–
SVARBU
Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu.
Pageidauju per 2 d. d. šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą
Taip pat prašau suteikti atsakymams (el. laiškui ir prisegamiems failams, jei jų bus) reikalo esmę atitinkančius pavadinimus (pavyzdžiui, „Dėl reklamos stendų @ Konstitucijos, Linkmenų“, o ne „Atsakymas“ ar „Dėl informacijos“; „*****_stendai_konstitucijos_linkmenu“.pdf, o ne „20120214102252536“.pdf)““

e.vicemeras@vilnius.lt

„Reikalauju nedelsiant patvirtinti kvalifikuotu el. parašu pasirašyto pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ gavimą bei nurodyti, kurią dieną „laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją“, jeigu jau persiųstas“

ias@vilnius.lt

„Gerbiamas interesante,
Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.“

2 Comments

 1. Edas says:

  O numeriuko taip ir nesuteikė? Nesuprantu kodėl jie to nepadarė, nes dar tą pačią dieną užregistravo sistemoje numeriu A97-4535.
  Skundas vis dar neišnagrinėtas, tad skųsk Seimo kontrolieriui klerkučių neveikimą.

  • admin says:

   > O numeriuko taip ir nesuteikė?

   Ne. Apskritai (kopijuoju iš http://50000.lt/del-pranesimo-del-reklamos-stendu-konstitucijos-pr-ir-linkmenu-g-persiuntimo-nagrineti-aplinkybiu-121106): „apytikriai nuo šių metų liepos pabaigos iš savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriaus siunčiamų pranešimo gavimo patvirtinimų dingo: 1) gautam ir persiunčiamam nagrinėti pagal kompetenciją el. laiškui suteikiamas registracijos numeris, 2) nuoroda „Negavęs atsakymo per 20 darbo dienų informuokite mus el. pašto adresu …“, 3) patvirtinimą siunčiančio(s) darbuotojo(s) vardas“. Yra pagrindas to numerio reikalaut, kaip manai? Ar dar vieną prašymą įrašyt papildoma eilute prieraše ir kaskart tikėtis malonės.

   > Skundas vis dar neišnagrinėtas

   Maniau, eilinį kartą negavau atsakymo dėl „informacinių technologijų nesklandumų“.

   > skųsk Seimo kontrolieriui klerkučių neveikimą

   Pradėjau rašyt ↓ pagal labai panašų atvejį (http://www.lrski.lt/index.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=6618) :)

   „Sveiki.

   2012.08.16 el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ (esminė ištrauka: „Ar teisėtai įrengti reklaminiai stendai prie Konstitucijos pr. 15 (vietos nuoroda: ([…]) ir prie Linkmenų g. 20 ([…])? Jei neteisėtai – dėl kokių priežasčių jie iki šiol nedemontuoti?“); jo prieraše pageidavau per 2 d. d. gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą. Patvirtinimo per 2 d. d. negavau.

   2012.08.29 11:07 el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą tekstą „Reikalauju nedelsiant patvirtinti kvalifikuotu el. parašu pasirašyto pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ gavimą bei nurodyti, kurią dieną „laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją“, jeigu jau persiųstas“

   2012.08.29 12:52 iš Vilniaus m. savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus el. pašto paskyros ias@vilnius.lt gavau atsakymą „Gerbiamas interesante, / Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją“. Mano 2012.08.29 11:07 prašymas nurodyti, kurią dieną 2012.08.16 laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją, nuleistas nemačiom.

   2012.08.29 13:17 el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką „Dėl pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ persiuntimo nagrinėti aplinkybių“ (esminė ištrauka: „Noriu gauti paaiškinimą, kodėl kvalifikuotu el. parašu pasirašytas pranešimas „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“, kurį el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau 2012.08.16, buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją tiktai pareikalavus patvirtinti jo gavimą 2012.08.29“).

   2012.08.30 iš Vilniaus m. savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus el. pašto paskyros ias@vilnius.lt gavau atsakymą „Gerbiamas interesante, / Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad visi el. laiškai, kurie gaunami adresu savivaldybe@vilnius.lt arba e.vicemeras@vilnius.lt yra registruojami ir perduodami nagrinėjimui pagal kompetenciją tą pačią darbo dieną“. Mano 2012.08.29 13:17 pageidavimas gauti paaiškinimą nepatenkintas.

   2012.10.02 el. pašto adresu ias@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką, kurio tekstas: „„1) Kada (pagal datos formatą metai.mėnuo.diena) buvo persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją kvalifikuotu el. parašu pasirašytas pranešimas „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“, kurį el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau 2012.08.16 ir į kurį negavau atsakymo per 20 d. d.? / 2) Koks registracijos numeris persiunčiant nagrinėti pagal kompetenciją suteiktas pranešimui „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“? / 3) Kodėl man „tą pačią darbo dieną“ nebuvo išsiųstas pranešimo „Dėl reklamos stendų Konstitucijos pr. ir Linkmenų g.“ gavimo patvirtinimas?““; jo prieraše pageidavau per 2 d. d. gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą. Tačiau nei 2012.10.02 el. laiško gavimo patvirtinimo, nei atsakymo į 2012.10.02 el. laišką, nei atsakymo į 2012.08.16 el. laišką nesu gavęs iki šiol.

   =====

   1. Dėl ko skundžiatės (išdėstykite skundo esmę: nurodykite, kokie pareigūnai, kada ir kokiais veiksmais ar neveikimu pažeidė Jūsų teises)?
   2. Ko Jūs prašote Seimo kontrolierių?
   3. Ar apskundėte, Jūsų manymu, neteisėtus pareigūnų veiksmus ar sprendimus įstaigai, kurioje jie buvo padaryti?
   4. Ar kreipėtės šiuo klausimu į kitą įstaigą (nurodykite kada, kur ir kaip kreipėtės; jeigu turite, pridėkite gauto atsakymo kopiją)?
   5. Ar skundas tuo pačiu klausimu jau išnagrinėtas ar dar nagrinėjamas teisme? Jeigu išnagrinėtas ar nagrinėjamas, nurodykite, kada ir kokiame teisme
   6. Ar dėl skundo dalyko iškelta baudžiamoji byla, ar vyksta ikiteisminis tyrimas?
   8. Pridėkite dokumentus (jų kopijas), kurie pagrįstų Jūsų skundą“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.