Skip to content
 

Institucijų nedarbo dienos 2013 (.jpg) (130309)

20130309-instituciju-nedarbo-dienos-2013-01.jpg

Su mėnulio fazėm… :)

Pagal http://www.urm.lt/index.php?2117937070.

———-

Patogu naudoti skaičiuojant, iki kada privalo pateikti atsakymą į pranešimą (prašymą, pasiūlymą, skundą) viešojo administravimo institucijos darbuotojai.

Tarkim, šiandien siunčiu el. parašu pasirašytą el. laišką. Prierašas apačioj:

„Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų (vėliausiai 2013.04.09).*

Pageidauju per 2 d. d. (vėliausiai 2012.03.13) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.“**

* Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431)

** Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 (27-tas skirsnis)

Leave a Reply