Skip to content
 

Institucijų nedarbo dienos 2014 (826×624, .jpg) (140102)

„Švenčių ir poilsio“.

20140102-instituciju-nedarbo-dienos-2014-01.jpg

Pagal http://rekvizitai.vz.lt/naudinga-informacija/kalendorius_2014_metams.

———-

Patogu naudoti skaičiuojant, iki kada privalo pateikti atsakymą į pranešimą (prašymą, pasiūlymą, skundą) viešojo administravimo institucijos darbuotojai.

Tarkim, šiandien siunčiu el. parašu pasirašytą el. laišką. Prierašas apačioj:

„Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų (vėliausiai 2014.01.30).*

Pageidauju per 2 d. d. (vėliausiai 2012.01.06) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.“**

* Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431)

** Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 (27-tas skirsnis)

———-

2012: http://50000.lt/2012-nedarbo-dienos
2013: http://50000.lt/instituciju-nedarbo-dienos-2013

Leave a Reply