Skip to content
 

Institucijų nedarbo dienos 2015-tais (748×565, .jpg) (141221)

20141221-instituciju-nedarbo-dienos-2015.jpg

Patogu naudoti skaičiuojant, iki kada privalo pateikti atsakymą į pranešimą (prašymą, pasiūlymą, skundą) viešojo administravimo institucijos darbuotojai.

Tarkim, 2015.01.01 siunčiu el. parašu pasirašytą el. laišką. Prierašas apačioj:

„Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų (vėliausiai 2015.01.29).*

Pageidauju per 2 d. d. (vėliausiai 2015.01.05) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.“**

—–

* Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431)

** Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 (27-tas skirsnis)

Leave a Reply