Skip to content
 

„Trūksta šiukšlių dėžių: Vytauto g., Saltoniškių g.“ (101110)

20101110-siuksliadezes-vytauto-saltoniskiu-01.jpg

20101110-siuksliadezes-vytauto-saltoniskiu-02.jpg

20101110-siuksliadezes-vytauto-saltoniskiu-03.jpg

20101110-siuksliadezes-vytauto-saltoniskiu-04.jpg

20101110-siuksliadezes-vytauto-saltoniskiu-05.jpg

20101110-siuksliadezes-vytauto-saltoniskiu-06.jpg

20101110-siuksliadezes-vytauto-saltoniskiu-07.jpg

20101110-siuksliadezes-vytauto-saltoniskiu-08.jpg

TXT

→ e.vicemeras@vilnius.lt

„Prašau įrengti 4-ias šiukšlių dėžes Vytauto ir Latvių viešojo transporto stotelėse.
Vietų nuorodos maps.lt plane: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=580999;6062391;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=581064,6062443&z=2000 (Vytauto st., Vytauto g.), http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=580965;6062879;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=581051,6062884&z=2000 (Latvių st., Saltoniškių g.).
Vienoje Vytauto stotelių esu pastatęs plastmasinį šiukšlių kibirą, jis nuolat naudojamas.
Prisegu 4 nuotraukas.
SVARBU
Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431 ).
Pageidauju (per 2 d. d.) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 875 27-tas skirsnis“

savivaldybe@vilnius.lt

„Gerbiamas interesante.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyrius dėkoja Jums už laišką. Informuojame, kad laiškas persiustas nagrinėti pagal priklausomybę. Dokumento reg. Nr. A97-2117
Negavus atsakymo per 20 darbo dienų informuokite mus el. pašto adresu -priimamasis@vilnius.lt“

rasa.razanskiene@vilnius.lt

„Laba diena
Siunčiame atsakymą į Jūsų paklausimą“

#

„Jūsų prašymas išnagrinėtas savivaldybės Komunalinio ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriuje.
Informuojame, kad Jūsų minėtose Žvėryno „Latvių” ir „Vytauto” viešojo transporto stotelėse artimiausiu metu bus įrengtos 4-os gelžbetoninės šiukšliadėžės.
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, pateikiant skundą asmeniškai -Interesantų aptarnavimo skyriaus 13 darbo vieta) arba paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka, arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024) nustatyta tvarka paduodant skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius).
Informuojame, kad Interesantų aptarnavimo skyriaus 13 darbo vietoje, pateikę galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Jūs galite susipažinti su Jums išsiųstais atsakymais į Vilniaus miesto savivaldybės administracijai adresuotus Jūsų skundus.“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.