Skip to content
 

Vilniaus savivaldybė vs. nelegalūs reklamos stendai (130318)

PRADŽIA: http://50000.lt/del-reklamos-stendu-konstitucijos-pr-ir-linkmenu-g-121106 (2012.08.16: „Ar teisėtai įrengti reklaminiai stendai prie Konstitucijos pr. 15 […] ir prie Linkmenų g. 20 […]? Jei neteisėtai – dėl kokių priežasčių jie iki šiol nedemontuoti?“).

———-

ŽEMYN ↓ PRIE ESMĖS: http://50000.lt/vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-130318#3

———-

#

Ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento direktoriaus pavaduotojo Juliaus Morkūno 2013.01.10 „atsakymo į SK raštą“ (http://50000.lt/skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-del-vilniaus-miesto-savivaldybes-tarnautoju-veiksmu-neveikimo-neatsakant-i-elektroniniu-budu-pateiktus-kreipimusis-121126#3):

„Savivaldybės taryba 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 1-2068 patvirtino Išorinės reklamos įrengimo taisykles, kurių 13.1 ir 13.2 punktuose nustatyta, kad draudžiama skleisti išorinę reklamą, neturint leidimo įrengti išorinę reklamą, patikrinto ir patvirtinto reklamos projekto ar kito Taisyklių 12 punkte nurodyto dokumento arba pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui; pažeidžiant leidime įrengti išorinę reklamą (patikrintame ir patvirtintame reklamos projekte, išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projekte) nurodytas sąlygas. Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 16 punktas nustato, kad „komercinės reklamos įrenginio savininkas privalo užtikrinti, kad prie komercinio reklamos įrenginio būtų pritvirtinta informacinė lentelė, kurioje būtų aiškiai nurodytas komercinės reklamos įrenginio savininko pavadinimas”.
Atsižvelgdami į ***** kreipimąsi, Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai 2012 m. rugsėjo 2 d. patikrino faktinius duomenis vietoje ir nustatė, kad šalia pastatų Konstitucijos pr. 15 ir Linkmenų g. 20 stovi neeksploatuojami reklaminiai įrenginiai. Kadangi ant reklaminių įrenginių nebuvo informacinių lentelių, nebuvo galimybės nustatyti reklaminių įrenginių savininkų. Reklaminiuose įrenginiuose nebuvo įrengta išorinė reklama, todėl ši aplinkybė dar labiau apribojo galimybes nustatyti reklaminių įrenginių savininkus.
Savivaldybės administracija nebuvo išdavusi leidimo įrengti išorinę reklamą ant minėtų reklaminių įrenginių, todėl Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai ant reklaminių įrenginių pritvirtino informacinius pranešimus, kurie galėtų padėti nustatyti reklaminių įrenginių savininkus. Pritvirtinus informacinius pranešimus, joks asmuo nesikreipė į Savivaldybę, kad praneštų, jog yra minėtų reklaminių įrenginių savininkas. Siekdami ateityje išvengti galimo žalos atlyginimo už reklaminių įrenginių demontavimą, Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai 2012 m. gruodžio 18 d. dar kartą patikrino faktines aplinkybes vietoje ir pritvirtino informacinius pranešimus, kurie galėtų padėti nustatyti reklaminių įrenginių savininkus. Atitinkamas pranešimas taip pat buvo išspausdintas vietinėje spaudoje. Jei iki vietinėje spaudoje išspausdintame pranešime nurodyto termino neatsiras minėtų reklaminių įrenginių savininkas, Savivaldybės administracija imsis veiksmų, kad Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 181 punkte (reklamą, eksponuojamą ant Savivaldybei priklausančių pastatų ir viešojo naudojimo teritorijose neturint Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos galiojančio leidimo, ir tokios reklamos įrenginius Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu pašalina (demontuoja) Savivaldybės kontroliuojamas juridinis asmuo, vykdantis teritorijos, kurioje eksponuojama tokia reklama ir (ar) įrengtas reklamos įrenginys, priežiūrą) nustatyta tvarka būtų demontuoti neteisėti reklaminiai įrenginiai.
PRIDEDAMA:
1. 2012 m. rugsėjo 2 d. faktinių duomenų patikrinimo akto Nr. *** kopija, 5 lapai;
2. 2012 m. rugsėjo 2 d. faktinių duomenų patikrinimo akto Nr. *** kopija, 4 lapai;
3. Informacinio pranešimo kopija, 1 lapas;
4. 2012 m. gruodžio 18 d. faktinių duomenų patikrinimo akto Nr. *** kopija, 2 lapai;
5. 2012 m. gruodžio 18 d. faktinių duomenų patikrinimo akto Nr. *** kopija, 2 lapai;
6. Laikraščio kopija, 1 lapas.“

20130314-vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-01.jpg

20130314-vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-02.jpg

20130314-vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-03.jpg

20130314-vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-04.jpg

↑ Fotografuota 2013.01.12

##

Ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento direktoriaus Henryk Surovič 2013.03.01 pranešimo „dėl rekomendacijų įgyvendinimo“ (http://50000.lt/skundas-seimo-kontrolieriu-istaigai-del-vilniaus-miesto-savivaldybes-tarnautoju-veiksmu-neveikimo-neatsakant-i-elektroniniu-budu-pateiktus-kreipimusis-121126#5):

„Savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. vasario 25 d. raštu Nr. *** pavedė uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ demontuoti neteisėtai įrengtus reklaminius įrenginius prie Konstitucijos pr. 15 ir Linkmenų g. 20, Vilniuje, ir bendrovės darbuotojai reklaminius įrenginius išmontavo

20130314-vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-06.jpg

20130314-vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-07.jpg

↑ Fotografuota 2013.03.16

###

20130314-vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-05.jpg

↑ Fotografuota 2013.01.12

↑↓ Šis „nuo neatmenamų laikų“ nenaudojamas ir be jokios abejonės nelegalus stendas auga prie Žalgirio g. 135 — kitoje sankryžos pusėje nuo to, prie kurio du kartus, 2012.09.02 ir 2012.12.18, „tikrino faktinius duomenis“ ir „tvirtino informacinius pranešimus, kurie galėtų padėti nustatyti reklaminių įrenginių savininkus“, Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai.

Tokiems iniciatyvos karžygiams pavesta kurti gerovę Vilniuje

20130314-vilniaus-savivaldybe-vs-nelegalus-reklamos-stendai-08.jpg

↑ Fotografuota 2013.03.16

3 Comments

 1. Edas says:

  Nenervuok! Aš jau kokį 100 nenaudojamų kibirų pridaviau, o „pareigūnai“ nuvažiavę prikabinti lapelio nesugeba net aplink pasidairyti ir nepastebi kerpėmis apaugusių šalia stovinčių kibirų. Toks jausmas, kad vaikšto su neregių akiniais, kad nesiblaškytų, kaip policijos žirgai.
  Tenka rašyti dar kartą

  • admin says:

   Bet pašalina galų gale?

   O tu bendra tvarka rašai ar kokiu vidiniu pneumatiniu paštu?

   • Edas says:

    Pradeda šalinti. Yra toks 51(11) ATPK straipsnis, pagal kurį savivaldybės gali tik įspėti savininką, o pašalinti gali tik policija. Anksčiau siųsdavau policijai, tai rezultatas buvo „kaip visada“, t.y. praktiškai jokio. Šį rudenį per „daugiau erdvės kiemuose“ akciją kartu su viena iš budėtojų paanalizavome tą straipsnį įdėmiau ir supratome, kad mes (VT skyrius) galime policijai įteikti savininkus, kuriuos jie privalės bausti be jokių išlygų, nes „įspėti nepasirūpino transporto priemone“.
    Reikalai gerokai pasitaisė, nes savininkai sunerimo ir pradėjo savo kibirus vežioti iš vienos vietos į kitą (kartais ir į kusakoski), t.y. rezultatas pasiektas – per 5 mėnesius patraukti kokie 200 kibirų. Tai yra kokius 200 kartų efektyviau nei skundų rašymas policijai.

    Laiškus rašau viesoji.tvarka@vilnius.lt, kad neužkišti langelio, ir kad nekenkti tai maloniai budėtojai, kuri pasiūlė VEIKIANTĮ sprendimą. Kai pamatysiu, kad sistema nebeveikia, imsiu rašyti e.vicemeras@vilnius.lt. Ačiū dievui, to kol kas nereikia :)

Leave a Reply