9 Comments

  1. Ironija – paslėpta pajuoka, žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, priešinga tiesioginei. Ji atsiranda, kai žodis ar pasakymas perkeliamas į netikėtą ar priešingų reikšmių aplinką ir kontrasto būdu apibūdina daiktą ar reiškinį.
    svieskis domekis

Leave a Reply to Tes S8 Krew! Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *