Visuomenė turi tokias institucijas, kokių yra verta

Jeigu visuomenėje nėra akivaizdžių įtampų ir priešpriešų (protestų, streikų, riaušių, revoliucijų), vadinasi, institucijų galimybės atitinka piliečių daugumos poreikius – kitaip sakant, „liaudis“ turi tokią „valdžią“, kokios nusipelnė.

Valdžios įstaigos Lietuvoje siaubingai neefektyvios. Bet jų efektyvumas tenkina visuomenės daugumą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *