„Užkeiktieji“ (Rimantas Urbonas)

„<...>
Bet likus saujelė
Dermės užkeiktos
Atvėrė atodangą
Mano tautos.

O argi jie buvo
Kitoniški žmonės,
Kad ir tas Kudirka
Arba tas Maironis?
Tik jie, nepabėgę
Kažin kur už marių,
Su tais – užkeiktaisiais –
Ką reikia ir darė
.

Likime lemtingas,
Likime besoti,
Nereikia gyvenimo
Šito tausoti.
Ir kol tavaruoja
Prabočių pilis,
Čia buvo ir bus
Užkeiktųjų šalis
.“

https://temainfo.lt/nereiklus-gyvenimui-bet-reiklus-draugams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *