Dėsniai, principai, tiesos

„This list of eponymous laws provides links to articles on laws, principles, adages, and other succinct observations or predictions named after a person.“

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_eponymous_laws

■■■■■■

https://en.wikipedia.org/wiki/Benford%27s_law_of_controversy

„Passion is inversely proportional to the amount of real information available.“


https://en.wikipedia.org/wiki/Brandolini%27s_law

„The amount of energy needed to refute a lie is an order of magnitude bigger than to produce it.“


https://en.wikipedia.org/wiki/Briffault%27s_law

„The female, not the male, determines all the conditions of the animal family. Where the female can derive no benefit from association with the male, no such association takes place.“

Continue reading ‘Dėsniai, principai, tiesos’ »

Kaip šalinami nepatogūs žmonės Pietų Amerikoje

1. Mažiausias įmanomas pagarbos ženklas.
2. Pasidrąsinimas: čia, Lietuvoje, už savo namus, teises ir teisybę kovoti ne taip pavojinga.


„Last year, 212 environmental activists and land defenders were murdered globally, making 2019 the most deadly year for people resisting extractive industries or protecting endangered species, according to Global Witness’s latest annual report.“

„Some of the killings are perpetrated by government forces, while others are ordered by mining companies or other industries. Most go unsolved.“

„“It’s often just people with bandanas on a motorbike, just anonymous hit squads,“

„In 2014, 116 activists were killed. In 2018, the number rose to 167. With 212 activists murdered in 2019, the trend shows no sign of stopping. Indigenous people are disproportionately targeted with violence, making up 40 percent of those killed in both 2014 and 2019 despite constituting only 5 percent of the global population.“

the rise of consumer demand for products like beef, palm oil, and metals has contributed to the rise in violence, along with increasingly repressive global governance.“

Continue reading ‘Kaip šalinami nepatogūs žmonės Pietų Amerikoje’ »

„Palaiminti Lietuvos korumpuotieji – jų yra gyvenimo laimė?“ (bernardinai.lt; 2015-12-10)

„prakeikė korupciją kaip „pūliuojančią visuomenės žaizdą“<…>, kuri „atima iš žmonių ateities viltį, kadangi savo įžūlia galia bei godumu žlugdo silpnųjų planus ir trypia vargingiausiuosius“

„Naujas Lietuvos mokslininkų tyrimas rodo, jog su korupcija susiduriantys lietuviai labiau patenkinti įvairiausiais savo gyvenimo aspektais nei su korupcija nesusiduriantieji. Galima teigti, kad kyšių neduodantys ir neimantys idealistai gyvena nelaimingai?“

„Prieš tyrimą buvo tikimasi, jog Lietuvoje „su korupcija dažnai susiduriantys asmenys bus labai nepatenkinti gyvenimu Lietuvoje ir išreikš nepasitenkinimą įvairiomis gyvenimo sritimis“. Rezultatai – visiškai priešingi: „Dažniau susiduriantys su korupcija asmenys buvo statistiškai reikšmingai labiau patenkinti galimybe dirbti, atlyginimu, galimybe derinti darbą ir poilsį, finansine situacija, vartojimo galimybėmis, gyvenimo sąlygomis, gyvenamąja aplinka, kultūriniu gyvenimu, profesiniu gyvenimu, psichologine gerove, savo materialine padėtimi, medicinos paslaugų prieinamumu, gyvenimu Lietuvoje apskritai.“ Negana to, su korupcija susiduriantys asmenys labiau patenkinti netgi savo dvasiniu gyvenimu.“

Esminės prielaidos korupcijai klestėti – menka galimybė būti nubaustam ir korupcijos pravartumas sprendžiant kasdienius klausimus. Tyrime surastus ryšius tarp asmeninės gerovės ir susidūrimo su korupcija galima interpretuoti kaip vieną iš efektyvumo įrodymų.“

„korupcijos fenomenas paskatina netikėjimą pačiomis visuomeninės santvarkos taisyklėmis, menkina žmonių tikėjimą valstybės funkcionavimo moraliniais pagrindais – taigi tiesiogiai grasina pačiai Respublikai. Tyrimo rezultatai, anot autorių, „gali reikšti, kad Lietuvoje daugelis žmonių ne tik nebetiki valstybės funkcionavimo moraliniais pagrindais, bet ir patys tokių pagrindų nebeturi“.“

„kai asmuo mato, kad kalbama vienaip, o elgiamasi kitaip, tai sukelia psichologinę sumaištį: „Elgesys yra stipresnis už žodį. Taigi, elgesio pavyzdžiai formuoja tam tikras vertybes. Ir netgi pateisinimą tam, kad galima kalbėti viena, o elgtis kitaip.“

„Aš tikiu, kad lietuviai yra geri, dori, garbingi žmonės – tik turime vieni kitiems padėti tokiems būti.“

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-12-10-palaiminti-lietuvos-korumpuotieji-ju-yra-gyvenimo-laime/138403

Anomija

„Anomija <…> – socialinis reiškinys, rodantis visuomeninių ryšių susilpnėjimą, visuomenės nustatytų taisyklių reguliuojamo poveikio stoką dėl visiškai ar iš dalies sunykusių dorovės, elgesio normų, tradicinės tautinės kultūros formų.“

„Anomija sukelia žmogaus socialinę ir psichinę dezorientaciją, menkavertiškumą, nusivylimą, apatiją, skatina savižudybes, alkoholizmą, narkomaniją, nusikalstamumą ir kt.“

„Poreikius gali tinkamai formuoti tik visuomenės normos, moraliniu autoritetu pagrįstos socialinės taisyklės.“

„Ypač padidėjęs savižudybių skaičius rodo, kad visuomenės normų sistema sutrikusi, jos poveikis individams susilpnėjęs.“

„Palankias sąlygas anomijai sudaro spartūs socialiniai pokyčiai, skirtinga žmonių socialinė padėtis.“

„anomija atspindi objektyvią socialinės struktūros prieštarą: tikslų ir priemonių jiems pasiekti neatitikimą. Visuomenė sukuria prielaidas, nurodo teisėtus būdus tikslui siekti, tačiau ekonominių išteklių pasiskirstymas palankiausias galimybes suteikia privilegijuotoms visuomenės grupėms ir sluoksniams. Negalėdamas pasiekti tikslo teisėtai individas gali pasirinkti alternatyvius (neteisėtus) būdus.“

https://lt.wikipedia.org/wiki/Anomija

„US seen as bigger threat to democracy than Russia or China, global poll finds“ (theguardian.com)

2021-05-05.

„The US faces an uphill task presenting itself as the chief guardian of global democracy, according to a new poll that shows the US is seen around the world as more of a threat to democracy than even Russia and China.“

„The poll finds support for democracy remains high even though citizens in democratic countries rate their governments’ handling of the Covid crisis less well than people in less democratic countries.“

„Inequality is seen as the biggest threat to global democracy, but in the US the power of big tech companies is also seen as a challenge.“

„The findings come in a poll commissioned by the Alliance of Democracies Foundation among 50,000 respondents in 53 countries.“

„In perhaps the most startling finding, nearly half (44%) of respondents in the 53 countries surveyed are concerned that the US threatens democracy in their country; fear of Chinese influence is by contrast 38%, and fear of Russian influence is lowest at 28%.“

„Since last year, the perception of US influence as a threat to democracy around the world has increased significantly, from a net opinion of +6 to a net opinion of +14. This increase is particularly high in Germany (+20) and China (+16).“

„The countries still overwhelmingly negative about US influence are Russia and China, followed by European democracies.“

„Only a little more than half (53%) say their country is actually democratic today – even in democracies.“

„The single biggest cited threat to democracy is economic inequality (64%).“

„In almost every country surveyed save Saudi Arabia and Egypt limits to free speech are seen as less of a threat to democracy than inequality.“

„Voters in Norway, Switzerland and Sweden are most confident their country is democratic, but so are the Chinese, where 71% agree that China has the right amount of democracy.“

„also make disturbing reading for the eastern European democracies such as Hungary where only 31% of voters think their country is democratic – on a par with findings in Nigeria, Iran, Poland and Venezuela.“

https://www.theguardian.com/world/2021/may/05/us-threat-democracy-russia-china-global-poll

Dvi galeros

„Turkų galeroje sukilo irkluotojai. Kalbos gretimoje galeroje: „Ką jie ten daro! Tuoj prižiūrėtojai juos išdulkins! A-a! Atėmė botagą! Muša prievaizdą! Kokia savivalė! Vargšas pareigūnas, visas kruvinas, žvėrys! Kapitoną, kapitoną velka! Na į ką tai panašu? Juos aiškiai papirko venecijiečiai. Venecijos kekšės! Idijotai, kas jus maitins dabar, mirsit iš bado! Viešpatie, kaip gerai, kad nieko panašaus nėra mūsų galeroje! Kaip mes didžiuojamės savo galera, penkių jūrų baubu! Ir mūsų šauniu kapitonu! O štai ir vakarienė. Šlovė kapitonui!““

http://www.rzu.lt/index.php?2014-02-22 (įrašas, deja, nebepasiekiamas)

„jei ši pandemija tos sistemos nepakeis, jos niekas nepakeis dar 50 metų“ (2020-12-21)

„”Karalius nuogas”“

„Bendrąja prasme tiesa visada kalba nekaltųjų, nesusitepusiųjų lūpomis.“

„Aš paburbėjau, kad neturime kuo nusišluostyti nusimaudę po darbo COVID zonoje, bet bičiuliai man atsako, kad štai sostinės ligoninėje apskritai dušo nėra, personalo tualetas sugedęs, o tas kuris veikia – tiesiog skylė grindyse. Tai ar karalius ne nuogas?“

„Visi valdininkai ir administratoriai, saugodami savo uodegas visada kartojo ir kartoja – visko yra, nieko nereikia, nieko čia nepadarysi, nenori – nedirbk.“

„Dabar prieitas liepto galas ir jei ši pandemija tos sistemos nepakeis, jos niekas nepakeis dar 50 metų.“

„Todėl aš nuoširdžiai didžiuojuosi tais, kurie atsikelia rytais ir diena iš dienos bando tą sistemą pakeisti. Nereikia būti herojumi, kad tas pavyktų, užtenka būti žmogumi, nuoširdžiu, geros širdies ir sakančiu tiesą. Jei tylėsite, po daugelio metų jūsų bus paklausta, o ką padarėte jūs?“

https://www.facebook.com/rice.pellani/posts/10220986474196149

Dėl „detalesnė informacija apie priimtus sprendimus neskelbtina“ (2020-09-25)

PRANEŠIMAS 2020-07-23 (savivaldybe@vilnius.lt)

„Laba diena.
Automobilių statymo tvarkos pažeidimus elektroninėje aptarnavimo sistemoje (EAS) „Tvarkau Vilnių“ registruojantys piliečiai gauna atsakymus „Tolimesnė galimo administracinio nusižengimo teisena bus vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta tvarka. Saugant asmens duomenų privatumą, detalesnė informacija apie priimtus sprendimus neskelbtina.
Prašau nurodyti teisės aktą, kuriuo remiantis maždaug nuo 2018 m. vidurio pranešėjas nebėra informuojamas apie administracinio nusižengimo teisenos metu priimtą sprendimą – ne tik jo (teisės akto) pavadinimą, pavyzdžiui, „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“, bet ir aktualų skirsnį, straipsnį, punktą.
Štai EAS „Tvarkau Šiaulius“ 2020 m. sausio mėn. gautas atsakymas: „Pagal pateiktą informaciją, nustačius Kelių eismo taisyklių pažeidimus įregistruoti administraciniai nusižengimai pagal LR ANK 417 str. 2 d. ANR ROIK: <…>, <…>“. Nejaugi atsakymą parengęs Šiaulių m. savivaldybės administracijos tarnautojas pats padarė nusižengimą?..
Sunku suvokti, bet nei Lietuvos policija, nei Vilniaus savivaldybė savo iniciatyva nefiksuoja automobilių stovėjimo tvarkos pažeidimų kaip tariamai nereikšmingų – tad tai daryti (t. y. gintis nuo savivalės, kovoti dėl teisės viršenybės ir gerbūvio savo gyvenamojoje aplinkoje) tenka neabejingiems piliečiams. Remdamasis asmenine patirtimi užtikrinu, jog informacijos apie administracinių nusižengimų teisenų metu priimtus sprendimus nesuteikimas tokius piliečius demotyvuoja, juo labiau diena iš dienos stebint, kad automobilių vairuotojai, apie kurių padarytus KET pažeidimus ne kartą pranešta, kažkodėl nekeičia savo elgesio.
Noriu įsitikinti, kad valstybės tarnautojai vėl sąmoningai ar nesąmoningai neklaidina visuomenės ir nekelia bei nevykdo neegzistuojančių reikalavimų, kaip Vilniuje buvo nutikę šalinant žaliąsias šviesoforų rodykles, kai savivaldybės pranešimuose skelbta, jog tai daroma „vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis“, o vėliau paaiškėjo, kad Europos Sąjunga niekuo dėta.
Užklausa išsiųsta ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Pageidauju šiuo el. pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.“

–d–a–u–g–i–a–u–>