To Do

1

„Man p*j*b*t“ ant automobilio valstybinių numerių rėmelių: kreiptis į policiją ar nekreipti dėmesio?
Tamsoje dviračiais be žibintų dirbantys kompanijų „Wolt“ ir „Bolt“ maisto išvežiojimo kurjeriai: atkreipti vadovybės dėmesį, pasiekti, kad būtų reikalaujama ir tikrinama įmonės lygmeniu.
Atsisakymas informuoti pranešėją apie administracinio nusižengimo byloje priimtus sprendimus: išsiaiškinti, ar jis pagrįstas realiais ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais.
Piktybinis graffiti Kęstučio g. Vilniuje: paraginti gintis, paaiškinti kaip.
• Inicijuoti eksperimentą: policijos pareigūnai stabdo automobilių su netvarkingais žibintais vairuotojus ir pateikia pasiūlymą: KET pažeidimas nebus fiksuojamas, jei automobilio naudotojas per nustatytą laikotarpį (pvz, savaitę) specialiu el. pašto adresu atsiųs nuotraukas, įrodančias, kad gedimai pašalinti.

2

• Argumentacijos klaidų žinynas lietuvių kalba: sukurti pagal sąrašą en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies, kad juo naudojantis galima būtų kelti diskusijų Lietuvoje lygį.
Neeksploatuojamų automobilių registras sistemoje „Tvarkau Vilnių“: pasiūlyti programuotojams kolegų iš Čekijos pavyzdžiu jį patobulinti.
• Oficiali banko sąskaita, į kurią kiekvienas pilietis be paaiškinimų galėtų pervesti valstybei bet kokią sumą – pavyzdžiui, jei jaučiasi atsakingas, skolingas, dėkingas: siekti, kad būtų paskirta.
• Įstatymo pakeitimai, leisiantys neeksploatuojamus automobilius greičiau ir efektyviau patraukti iš bendrojo naudojimo teritorijų: domėtis, kaip skinasi kelią Seime.
„[N]aujos taisyklės, kad senelių namai negali būti didesni nei 40 vietų“: išsiaiškinti, ar pagrįstos, ir, jei nepagrįstos, mėginti inicijuoti jų (taisyklių) panaikinimą.
• Teisės aktas, suteikiantis pareigūnams teisę nurodyti automobilio savininkui per nustatytą laikotarpį techninės apžiūros centre atlikti akivaizdžiai taršios transporto priemonės dūmingumo patikrinimą (priešingu atveju ji būtų automatiškai pripažįstama netinkama eksploatuoti): inicijuoti.
• Sudaryti sąlygas piliečiams savarankiškai išmuitinti iš užsienio parsisiunčiamas prekes: parengti planą.

Ir t. t. – nedideli dalykai, bet vis didesni.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *