„VTPSI – KRACHAS: STATYKITE, SKUNDO NIEKS NENAGRINĖS“ (2023-08-30)

„VTPSI – KRACHAS: STATYKITE, SKUNDO NIEKS NENAGRINĖS
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Valstybės žinios, 2013-07-16, Nr. 76-3848)
25′ straipsnis. Skundų nenagrinėjimas ir jų nagrinėjimo nutraukimas
1. Skundai, pateikti pagal kompetenciją, nenagrinėjami, esant bent vienam iš šių nurodytų pagrindų:
7) dėl iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo priimtų sprendimų – jeigu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai dėl sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą, arba kai yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
😎 dėl statybos procese priimtų sprendimų, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytus sprendimus, teisėtumo – jeigu nuo jų priėmimo iki skundo padavimo praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai dėl sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą, arba kai yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas;
9) dėl statybos teisėtumo, jeigu paaiškėja, kad statybos darbai atlikti daugiau kaip prieš 2 metus iki skundo pateikimo, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą, arba kai yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Jeigu yra įtarimų dėl galimo viešojo intereso pažeidimų, skundas visais atvejais nenagrinėjamas, jeigu jis paduotas praėjus 10 metų nuo statybos darbų atlikimo;
Taigi, kodėl nėra jokios baimės ,,rekonstruoti” orą, nesilaikyti teritorijų planavimo dokumentų, STR – ų, ar kitų teisės aktų? Na, todėl, kad visi pažeidimai ,,nurašomi”, jei išduotas SLD, arba po SLD išdavimo praėjo daugiau, kaip 6 mėn. Ką daryti, jei SLD išduotas galimai neteisėtai – ogi statybas pradėti po 6 mėn., po SLD išdavimo.
Na, turėkim omenyje, kad viešinami PP nebūtinai turi atitikti TP, kurie nėra viešinami ir apie SLD išdavimą, taip pat nėra, kaip sužinoti, taigi, lyg ir vienintelė galimybė bandyti atkreipti VTPSI dėmesį, kai pamatai, kad sklypas jau aptvertas ir prasidėjo statybos – ir STOP! Skundo, jei toks bus parašytas, valstybinę statybos priežiūrą turinti vykdyti VTPSI – NENAGRINĖS.

https://www.facebook.com/groups/MiestoPlanavimas/posts/3154577044847442


Komentare kaip pavyzdys pateikiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (konkrečiai – Pirmojo statybos priežiūros skyriaus vedėjos Anastasijos Moisejenkovos) atsakymas.

„Na, bandžiau išsiaiškinti, ar galima ,,rekonstruoti” orą į daugiabutį gyv. namą – pasirodo, kad galima…“

https://www.facebook.com/groups/MiestoPlanavimas/posts/3154577044847442/?comment_id=3154578911513922

20230830-1-01.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *