Apie rinkimus į Lietuvos švietimo tarybą Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje

„Lietuvos švietimo taryba yra LR Seimui atskaitinga valstybės švietimo savivaldos institucija. Ją sudaro 26 nariai, kurie renkami 4 metams. Į Tarybą narius skiria skirtingos organizacijos. Šalies mastu veikiančios tėvus (įtėvius, globėjus) vienijančios asociacijos turi skirti 1 narį.“

„Ši savanoriška pozicija, skirta tėvų balso atstovavimui švietimo klausimais, ilgus metus buvo skiriama be konkurencijos ir diskusijų.“

„Vadinasi, priimant sprendimus esame sutarę, kad turime išgirsti skirtingas nuomones. Kad prieštaravimas yra dovana padedanti tobulėti ir sukurti geriausią variantą visiems. Skamba labai gražiai.“

„Realybė: einama lengviausiu keliu ir sakoma: išklausykime x, y, z vienijančios organizacijos nuomonės. Ir šiuo atveju tikslas ne gauti prieštaravimą, kitą perspektyvą, REALŲ visuomenės pulsą, o užsidėti varnelę, kad check, tėvai išklausyti. <...> Ir žinoma, daug paprasčiau kalbėtis su vienos organizacijos vienu atstovu, nei su realiais stakeholderiais.“

„REALIAI dalis [LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto] narių nesupranta apie ką yra grupės atstovavimas. Nebuvo nei vieno klausimo apie tai kaip veikia demokratiniai procesai organizacijose, kaip užtikrinamas nuomonių surinkimas ir realaus balso transliavimas. Norima vieno – to, kuris padeda tvarkingai surašyti sprendimus, o ne to kuris atneša duomenis, argumentus ir sprendimą gali reikėti koreguoti.“

https://www.facebook.com/urtezz/posts/pfbid02Tj32CvsYsT4etEA9a7dEbX1ypz3bJXWGpBEgxfSKZgncj6uNZiKLh6SoCYc6Losdl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *