Apie sistemos pateisinimą (Adam Grant)

„Įsitikinę, kad nepasiturintys asmenys lengviau priima status quo nei pasiturintieji, <...> padarė išvadą: „Paradoksalu, bet labiausiai nuo esamos padėties nukenčiantys žmonės mažiausiai linkę ja abejoti, ją nuginčyti, atmesti ar keisti.““

„Numatytosios (default) sistemos pateisinimas suteikia paguodos. Tai lyg emociniai skausmo malšinamieji: jei pasaulis toks turi būti, mums nereikia juo piktintis.“

Iš „Originalai: kaip nesitaikstantys su taisyklėmis keičia pasaulį“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *