„Dėl redakcinių LR Konstitucijos pataisymų“ (120205)

PRADŽIA http://50000.lt/del-konstitucijos-pakeitimo-110117

Seimo kanceliarininkams buvo suteikta dar viena galimybė atsakyti Šitas kablelis gali būti įrašytas į Jūsų minėtą LR Konstitucijos straipsnį, kaip redakcinis pataisymas, priimant esminę Konstitucijos pataisą. Tai Seimo Kanceliarijos redaktorių darbas. / Ačiū už pastabas, informaciją perdavėme redaktoriams ir tikimės, kad klaida bus ištaisyta priimant artimiausią konstitucijos pataisą“, bet jie jos neišnaudojo.

20120205-redakciniai-lr-konstitucijos-pataisymai-01.jpg

20120205-redakciniai-lr-konstitucijos-pataisymai-02.jpg

20120205-redakciniai-lr-konstitucijos-pataisymai-03.jpg

20120205-redakciniai-lr-konstitucijos-pataisymai-04.jpg

20120205-redakciniai-lr-konstitucijos-pataisymai-05.jpg

20120205-redakciniai-lr-konstitucijos-pataisymai-06.jpg

TXT

priim@lrs.lt

„Laba diena.
Noriu žinoti, kokie redakciniai LR Konstitucijos teksto pataisymai šiuo metu jau yra numatyti atlikti priimant naują esminę (Konstitucijos) pataisą.“

priim@lrs.lt

„Laba diena vėl.
Primenu, kad pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 27-tą skirsnį iki 2012.01.11 darbo dienos pabaigos privalote nustatyta tvarka patvirtinti 2012.01.09 išsiųsto kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyto el. laiško „Dėl redakcinių LR Konstitucijos pataisymų“ gavimą.“

priim@lrs.lt

„Laba diena,
Jūsų kreipimasis dėl LR Konstitucijos pataisų yra gautas ir užregistruotas (reg. Nr. G-2012-274).
Atsakymas bus parengtas ir išsiųstas vadovaujantis Asmenų prašymų ir iš institucijų gautų raštų registravimo, nagrinėjimo, asmenų priėmimo ir jų aptarnavimo Seimo kanceliarijoje taisyklėmis, patvirtintomis 2007 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. 1795.
Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų nurodytų LRV taisyklių 27 punkte yra nuostata „asmens pageidavimu“, todėl patvirtinti apie Jūsų laiško gavimą mums nebuvo privalu (Jūsų laiške nebuvo nurodytas toks pageidavimas).
27. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje asmens nurodytu adresu (arba elektroninio pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Registracijos kortelėje ar spaude turi būti nurodytas institucijos (ar jos padalinio), priėmusios prašymą, pavadinimas, prašymo priėmimo data ir registracijos numeris, valstybės tarnautojo, priėmusio prašymą, vardas, pavardė, pareigos, prireikus – kita reikiama informacija.“

priim@lrs.lt

„Jūsų teisybė. Atsiprašau dėl neteisėto reikalavimo ir ačiū už išaiškinimą“

priim@lrs.lt

„atsakymas“

+

„DĖL JŪSŲ LAIŠKO
Atsakome į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje elektroniniu paštu gautą Jūsų laišką dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimo.
Informuojame, kad paskutinė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisa buvo priimta 2006 m. balandžio 25 d., kuria buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnis. Šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos redakciją, kuri aktuali nuo 2006 m. balandžio 25 d. galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje internete adresu: http://vwwv.lrs.lt.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnyje numatyta, kad sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų. Su užregistruotais įstatymų dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimo projektais galite susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje internete adresu: http://www.lrs.lt.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *