„Bažnyčios verslo paslaptys: pelnėsi iš naudotų karstų perpardavinėjimo“ (lrt.lt; 2022-01-18)

„Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybai priklausanti laidojimo bendrovė ne vienus metus apgaudinėjo klientus. Artimųjų netekusiems žmonėms kremavimui buvo parduodami brangūs karstai, grįžę iš Lenkijoje esančio krematoriumo. Mirusieji prieš kremavimą buvo perkeliami į pigius kartoninius karstus, o panaudoti karstai grąžinami į Lietuvą ir perparduodami už pirminę kainą.“

„klientai įsigydavo karstus, kainuojančius nuo 300 iki 1 000 eurų, tačiau kremavimui palaikai buvo perkeliami į kartoninius karstus, kainuojančius iki 16 eurų.“

„„Laidojimo paslaugų centras“ iš naudotų karstų perpardavinėjimo vien per pernai galėjo uždirbti mažiausiai 45 tūkst. eurų.“

„Kai LRT pradėjo domėtis situacija, įmonės valdybai pateiktas „Laidojimo paslaugų centro“ vadovo A. Žilionio prašymas laikinai sustabdyti jo įgaliojimus.“

„Iš gautų elektroninių susirašinėjimų ir kitų dokumentų matyti, kaip LPC administracija rūpinosi karstų grąžinimu, skaičiavo, kiek jų parvežta, ir aiškino, kaip elgtis darbuotojams, vežantiems kremuoti palaikus.“

„iš Lenkijos grįžus į Vilnių, iš pradžių karstą tekdavo parodyti vadovams, vėliau šis perkeliamas į sandėlį, kuriame naudoti ir nauji karstai laikyti toje pačioje krūvoje.“

„Esą karstą, kuriame jau šarvoti palaikai, galima atskirti iš likusių kūno skysčių žymių.“

„Darbuotojų liudijimus apie perparduodamus naudotus karstus patvirtina ir elektroniniai LPC finansų direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo susirašinėjimai.
„Sveiki, nieko nebegirdžiu apie grįžusius karstus nuo šio mėnesio 2 dienos“, – rašoma viename iš jų, kurio kopiją turi LRT Tyrimų skyrius.“

„Tačiau salės darbuotojai informacijos apie tai, kad negalima tam tikrų karstų parduoti kremavimui, neturėjo. Ir toliau šarvojimui ir kremavimui buvo parduodami tie patys karstai, kaip ir anksčiau.“

„Kai jis pastebėjo, jog jau ne pirmą kartą veža palaikus tuose pačiuose karstuose, jam patarta nesikišti ir nesidomėti – esą viskas daroma su administracijos žinia.“

„Prieš pat Naujuosius, gruodžio 30 d., „Laidojimų paslaugų centro“ vadovybė išplatino laišką darbuotojams, kad esą dėl operacinių klaidų įmonei iš Suvalkų grąžinta dalis prekių. Laiške teigiama, kad susisiekta su visais klientais, jų atsiprašyta ir bus grąžinami pinigai. Įmonės darbuotojai kviečiami į tai žiūrėti „kaip į pamoką mums visiems“, o jei kuris sulauktų klausimų iš žiniasklaidos, direktorius prašo nukreipti žurnalistus pas jį.“

„Sujudimas administracijoje pasijautė tik tada, kai dėl darbuotojų skundų Vilniaus arkivyskupijos kurijoje sušaukta speciali komisija ir pradėtas šios įmonės patikrinimas.“

„LPC vadovas A. Žilionis. Jis teigia, kad jį patį apie grįžtančius iš krematoriumo karstus darbuotojai informavo tik du kartus. Pirmą kartą pavasarį, kai iš krematoriumo grįžo keli karstai. O antrą kartą – tik spalio pabaigoje. Jo manymu, karstai į LPC grįžo dėl pasikeitusių Suvalkų krematoriumo kremavimo taisyklių.“

„LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, 2021 m. balandį dėl LPC finansinio audito įmonės vadovas A. Žilionis pasirašė sutartį su Sauliaus Lapšinsko vadovaujama audito bendrove. Juos abu sieja narystė viename „Lions“ klube. Toji pati audito bendrovė anksčiau yra atlikusi visos Vilniaus arkivyskupijos kurijos finansinį auditą.
Tiek A. Žilionis, tiek S. Lapšinskas pripažino, kad juos sieja narystė bendrame klube, tačiau etikos problemų nė vienas neįžvelgia.“

„Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba yra keleto bendrovių steigėja. „Laidojimo paslaugų centras“ yra viena iš jų. Šios įmonės vykdo komercinę veiklą, iš kurios remiama sielovadinė Vilniaus arkivyskupijos veikla.“

„Įmonė, įsivardijusi darbo proceso metu įvykusias klaidas, taikydama aukštus skaidrumo standartus, pati pranešė ir susisiekė su žmonėmis, kuriems buvo ne visiškai suteiktos paslaugos.“

https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1590904/lrt-tyrimas-baznycios-verslo-paslaptys-pelnesi-is-naudotu-karstu-perpardavinejimo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *