Kas skirstys 6,3 milijardo Eur (200717)

https://www.facebook.com/lithuanianeconomy/posts/1341951356007953

„LR Vyriausybė juda 6.3 mlrd. eurų, kurių dauguma ES lėšos ištaškymo link. Į infrastruktūrą, bet ne į žmogiškąjį kapitalą bei technologijas, kurios padėtų Lietuvai dar kartą susidūrus su panašia situacija. Transformacijos Lietuvos ekonomikai, planas irgi nežada. Matydamas profesinių sąjungų abejingumą, kreipiausi pats į investicijų komitetą, jog būčiau įtrauktas į visus pakomitečius. Tačiau sulaukiau labai įdomaus atsakymo – nei aš galiu dalyvauti, nei PS bus įtrauktos, nes liepos 10d. ministerijos per tarpinstitucinį susitkimą PAČIOS nustatė KAS YRA SOCIALINIAI PARTNERIAI.

–d–a–u–g–i–a–u–>

Nualinta žemė (200717)

2019 m.

https://www.manoukis.lt/naujienos/mokslas/kokia-tikruju-musu-dirvozemiu-bukle

„Būtina lokaliai ištirti mūsų šalies dirvas, tiksliai nustatyti jų būklę ir pagaliau priimti dirvožemio apsaugos įstatymą.“

„Lietuvoje eroduota 19 proc. žemės ūkio naudmenų, o Europos vidurkis yra 16 proc. Tačiau vertinant erozijos lygį, situacija atrodo dar grėsmingesnė: mūsų šalyje net 61 proc. yra vidutiniškai eroduotų, 37 proc. silpnai, 1 proc. stipriai eroduotų ir 1 proc. nukastų.
Europoje proporcijos kitokios: silpnai eroduotų yra 89 proc., o vidutiniškai ir stipriai – 11 proc.“

–d–a–u–g–i–a–u–>

Atsisakymas informuoti pranešėją apie administracinio nusižengimo byloje priimtus sprendimus

Pavyzdžiui:

20200711-atsisakymas-informuoti-praneseja-administracinio-nusizengimo-byloje-01.jpg

https://tvarkaumiesta.lt/problem/152244


Užduotis: išsiaiškinti, kuo tai grindžiama; tikėtina, kad ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais. Kokiais konkrečiai?

Štai el. aptarnavimo sistemoje „Tvarkau Šiaulius“ 2020 m. sausio mėn. gautas atsakymas: „Pagal pateiktą informaciją, nustačius Kelių eismo taisyklių pažeidimus įregistruoti administraciniai nusižengimai pagal LR ANK 417 str. 2 d. ANR ROIK: <…>, <…>“. Nejaugi atsakymą parengęs Šiaulių m. savivaldybės administracijos tarnautojas pats padarė nusižengimą?..

Netiesa prieš faktus (Arūnas Dulkys) (200709)

https://www.facebook.com/arunas.dulkys/posts/1219760805043669

“Pirmasis – paprasta netiesa gali nugalėti sudėtingus faktus vien tik dėl to, kad ją lengviau suprasti ir prisiminti. Vyraujant abejonei žmonės linkę tikėti tuo, kas užsilieka galvoje. Sykį išgirdę klaidingą teiginį mes negalime jo taip paprastai užmiršti. Keletas tyrimų parodė, kad melagingo teiginio kartojimas, net ir tokiame kontekste, kai jis paneigiamas, gali padėti klausytojams jį prisiminti.
Antrasis – faktai, regis, nėra tokie patrauklūs, kaip būtų galima tikėtis. Faktai gali būti nuobodūs. Pasaulis pilnas dalykų, kuriems reikia skirti dėmesį. Kam vargintis su tokiu nuobodžiu dalyku kaip faktai?
Trečiasis – mėginant įtikinti žmones faktais, tiesa gali skambėti grasinančiai, o grasinimas dažniausiai sulaukia pasipriešinimo.”

http://www.veidas.lt/signalas-nuobodziaujantiems

–d–a–u–g–i–a–u–>

„Laimės ne tas, kuris parašys tiesą…“

„apie tai, kas veikiausiai ir galiausiai laimės protus ir širdis kovose dėl istorijos, paminklų ir atminties šiame posttiesos pasaulyje.
Ne tie, kurių argumentai svaresni, ne tie kurie aštriau ir giliau kerta ir, deja, ne tie, kurių žodžiuose bus didžiausias tiesos procentas. O gabiausi kūrėjai.
“Kuo daugiau žinome apie epochą, kuo daugiau žinome faktų, tuo dažniau jie prieštarauja vieni kitiems…Neatsitiktinai gyvename posttiesos epochoje. Todėl aš tikiu, kad galų gale laimės meniškai stipriausia, o ne artimiausia tiesai versija. Laimės ne tas, kuris parašys tiesą… O tas, kuris parašys ją meniškai įtikinamą.
Norite kažką laimėti, įtikinti, įrodyti? Bendraamžius iškart nurašykite, galite kniautis iki pamėlynavimo įmantriausiais argumentais. Taikytis reikia į jaunesnius, ar į periferiją, kurie kažkada (neturėdami pernelyg daug laiko) tik susipažins su problematika ir apsispręs dėl pozicijos. Stiprus klipas, filmukas, daina, žaidimas, memas – tai ginklai, kurie galų gale nusvers lėkštutę, kol kiti iki pamėlynavimo rašys tik jiems reikalingas paklodes.“

https://www.facebook.com/gediminas.kulikauskas/posts/2372214812815613

Bandyti dar kartą po pirmos nesėkmės

„Mano viršininkai Vailokaičiai buvo veiklūs ir sumanūs verslininkai. Kartą su vienu dvarininku ar ūkininku jie Ūkio banko vardu sudarė sutartį, kad šis geroje žemėje rūpestingai išaugins vagoną cukrinių runkelių. Šiuos cukrinius runkelius jie išsiuntė į Vokietijos cukraus fabriką prašydami, kad pagamintų cukraus ir pavyzdžius atsiųstų į Ūkio banką.
Aš pats mačiau tamsią košę, kurią vokiečiai atsiuntė kartu su laišku – atseit iš mūsų runkelių cukraus pagaminti negalima. Bet Vailokaičiai sumanymo neatsisakė. Kitais metais jie vėl užsakė vagoną cukrinių runkelių ir šį kartą nusiuntė į Čekoslovakiją. Iš Čekoslovakijos atvažiavo ponas Prochaska su didžiuliu portfeliu. Jis atvežė baltutėlio smulkaus ir gabalinio cukraus, pagaminto iš lietuviškų cukrinių runkelių. Vadinasi, vokiečiai specialiai mus klaidino, kad Lietuva ir toliau pirktų iš jų cukrų.
///
O juk Vailokaičiai galėjo ir nuleisti rankas, o juk p. Prochaska galėjo ir lagamine atvežti rudos košelės… Apie 1933-34 m., vieno garsaus nelietuvių kilmės lietuvio verslininko atsiminimų ištrauka.“

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1291048334265605&set=a.102955739741543.4088.100000813514641