Positive language alternatives

• calm down < how can i help you • stop crying < i can see this is hard for you • be quiet < can you use a softer voice? • don't hit < please be gentle • stop yelling < take a deep breath, then tell me what happened • don't get upset < it's ok to feel sad • that's enough < do you need a hug? • i'm over this < i'm here for you

Tyrimas: „[K]iek šalies gyventojai yra orientuoti į geranoriškumo vertybę“

„Polinkis į egoistines vertybes Lietuvoje dar ryškesnis išanalizavus, kiek šalies gyventojai yra orientuoti į geranoriškumo vertybę. Pagal tai, kiek respondentų teigė, kad jie yra panašūs arba labai panašūs į žmones, kuriems yra svarbu būti atsidavusiems savo draugams ir kurie nori aukotis dėl artimų žmonių, Lietuva yra paskutinėje vietoje. Tokių respondentų buvo 44 proc. (žr. 23 pav.). Kitoje vietoje
(iš karto po Lietuvos) esančioje Slovakijoje šis rodiklis buvo gerokai aukštesnis ir siekė 53,9 proc., o Šveicarijoje ir Islandijoje – daugiau nei 90 proc. Pagal kitą geranoriškumo dimensiją, t. y. pagal tai, kiek respondentų teigė, kad jie yra panašūs arba labai panašūs į žmones, kuriems labai svarbu padėti aplinkiniams žmonėms ir kurie nori rūpintis jų gerove, Lietuva atsidūrė priešpaskutinėje vietoje (žr. 23 pav.). Žemesnis šis rodiklis buvo tik Čekijoje ir siekė 46 proc. Panaši, tik kiek geresnė padėtis užfiksuota Slovakijoje. Slovėnijoje, Šveicarijoje bei Nyderlanduose pagalbos aplinkiniams svarbą akcentavo daugiau nei 80 proc. respondentų.
Iš Europos Socialinio Tyrimo apklausos 10 bangos rezultatų analizės.“

https://www.facebook.com/laurynas.sedvydis/posts/pfbid0BuMEdC3q8Va6Q9LRGv88FxhYgmctrzL1bryhtUEzopSoV8zPpgH8kBfRDMxcCS6tl

Apie rinkimus į Lietuvos švietimo tarybą Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje

„Lietuvos švietimo taryba yra LR Seimui atskaitinga valstybės švietimo savivaldos institucija. Ją sudaro 26 nariai, kurie renkami 4 metams. Į Tarybą narius skiria skirtingos organizacijos. Šalies mastu veikiančios tėvus (įtėvius, globėjus) vienijančios asociacijos turi skirti 1 narį.“

„Ši savanoriška pozicija, skirta tėvų balso atstovavimui švietimo klausimais, ilgus metus buvo skiriama be konkurencijos ir diskusijų.“

„Vadinasi, priimant sprendimus esame sutarę, kad turime išgirsti skirtingas nuomones. Kad prieštaravimas yra dovana padedanti tobulėti ir sukurti geriausią variantą visiems. Skamba labai gražiai.“

„Realybė: einama lengviausiu keliu ir sakoma: išklausykime x, y, z vienijančios organizacijos nuomonės. Ir šiuo atveju tikslas ne gauti prieštaravimą, kitą perspektyvą, REALŲ visuomenės pulsą, o užsidėti varnelę, kad check, tėvai išklausyti. <...> Ir žinoma, daug paprasčiau kalbėtis su vienos organizacijos vienu atstovu, nei su realiais stakeholderiais.“

„REALIAI dalis [LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto] narių nesupranta apie ką yra grupės atstovavimas. Nebuvo nei vieno klausimo apie tai kaip veikia demokratiniai procesai organizacijose, kaip užtikrinamas nuomonių surinkimas ir realaus balso transliavimas. Norima vieno – to, kuris padeda tvarkingai surašyti sprendimus, o ne to kuris atneša duomenis, argumentus ir sprendimą gali reikėti koreguoti.“

https://www.facebook.com/urtezz/posts/pfbid02Tj32CvsYsT4etEA9a7dEbX1ypz3bJXWGpBEgxfSKZgncj6uNZiKLh6SoCYc6Losdl

„Autobusų stotelėje – smurto protrūkis: dar labiau nustebino aplinkinių reakcija“ (2022-06-08)

„Uostamiesčio autobuso vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip vyras autobusų stotelėje, kitų keleivių akivaizdoje, pargriovė ir rankomis bei kojomis daužė kitam vyrui į galvą. Aplink esančių žmonių reakcijos nustebino, jie pasirinko stebėtojų vaidmenį, niekas į konfliktą neįsikišo ir smurto protrūkio nesustabdė

Vis tik:

„Tuo tarpu sužeistajam pagalbą suteikė praeivis.“

„Yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo“, – teigė Klaipėdos policijos atstovė“

„<...> šaltinių žiniomis, sumuštam vyrui sulaužytas žandikaulis.“

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/nusikaltimai-ir-nelaimes/klaipedoje-autobusu-stoteleje-sumustas-vyras-aplinkiniai-tik-vangiai-stebejo-1081772

korumpuotieji.org: „Pusė metų“ (2019-12-07)

„Nuo ilgai brendusio nepasitenkinimo stagnuojančia ir jokių perspektyvų nerodančia Lietuva. Iki supratimo, jog kažkas yra stipriai ne taip, neteisinga. Atsakymų ieškojimo ir bandymų suprasti priežastis. Tuščios entuziastų, bendraminčių ir savanorių paieškos.“

„didžiausias saugiklis stabdantis valdžią nuo bet kokių neapgalvotų, savanaudiškų ar korumpuotų sprendimų yra kritiška ir reikli visuomenė. Taip visuomenė atlieka savo pareigą- reaguoti ir vertinti.“

„Mes gyvename išsigimusios, deklaratyvios demokratijos valdymo sistemos schemoje.“

„Taip, mes turime demokratinius rinkimus. Bet mes neturime/nesinaudojame kontrolės ir įtakos mechanizmais. Mes neturime visuomenės. Bet kuri valdančią daugumą turinti valdžia turi laisvas rankas daryti bet ką.“

„turime visas įmanomas progreso sąlygas. Mes ES ir NATO. Mes turime galimybę veikti ir reikalauti, progresuoti, judėti šuoliais. Bet ne- mes verkiame dėl 2% gynybai, kai šešėliniai sandoriai, neaiškūs viešieji pirkimai ir valstybinių įmonių neefektyvumas šią sumą viršija keleriopai. Mokesčių politikoje veikiame pagal bandito logiką- apiplėšti kas mažiau priešinsis“

–d–a–u–g–i–a–u–>

Valstybinis Tautos Frontas apie mokesčių reformą (2023-03-09)

„LIETUVOS SEIMAS NETRUKUS IMSIS MOKESČIŲ REFORMOS, APIE KURIĄ JŪS ******* NIEKO NESUPRANTAT IR JUMS NEĮDOMU.

DABAR BUS ŠIEK TIEK SKAIČIŲ. LIETUVOS RESPUBLIKA ES KONTEKSTE YRA PRIE MAŽIAUSIAI BVP PERSKIRSTANČIŲ ŠALIŲ. ES VIDURKIS YRA 41,7 PROC. DANIJOJ 48,8 PROC., PRANCŪZIJOJ 47,0 PROC., BELGIJOJ 46,0 PROC. NA O LATVIJOJE 31,2 PROC., ESTIJOJE 33,6 PROC, LENKIJOJE – 36,4 PROC.

LIETUVOJE – 31,1 PROC. TUO PAČIU, PAJAMŲ NELYGYBĖ IŠ ES ŠALIŲ YRA DIDESNĖ TIK BULGARIJOJE. VISKAS ČIA YRA VIEŠI EUROSTAT DUOMENYS, EIKIT PASIGOOGLINTI.

„BET VALSTYBINIS TAUTOS FRONTE, KODĖL LIETUVOJE PERSKIRSTYMAS MAŽAS, JEIGU AŠ DIRBDAMAS PAGAL DARBO SUTARTĮ NUO ALGOS SUMOKU VIRŠ 50 PROC. GPM IR SODROS MOKESČIAIS?“, – PAKLAUSTŲ JAUNAS VILNIAUS HIPARIKAS, JEIGU JAM SKAIČIAI NEBŪTŲ NEIŠGLIAUDOMAS RIEŠUTĖLIS.

TAIP YRA TODĖL, MIELAS HIPARIKE, KAD LIETUVOJE NEEGZISTUOJA MOKESČIŲ LYGYBĖ AR NET MOKĖJIMO PRIVALOMUMAS.

–d–a–u–g–i–a–u–>