Patridiotizmas = patriotizmas + idiotizmas

Žmogaus psichikos sutrikimas, kai tai, kad visiškai atsitiktinai gimei ir įpratai gyventi bendruomenėje, kuri vadina save vienu ar kitu vardu, nustelbia tai, kad esi sąmoninga žmogiška būtybė tarp kitų tokių pat – skirtingų, bet lygiaverčių – sąmoningų žmogiškų būtybių. Patridiotizmas ir patriotizmas nėra sinonimai – patridiotizmas yra nesveikas patriotizmas.