Apie gyvenimą nesitaikstant su neteisybe užvakarykščių baudžiaunininkų visuomenėje

2023-10-04

„Kodėl tu trukdai gyventi žmonėms, kurie moka gyventi ir į kuriuos aš noriu būti panašus?“

Ką iš tikrųjų galvotų užvakarykštis baudžiaunininkas, kai priekaištautų „Ar trūūkdo tau [„Sustoti draudžiama“ zonoje su įjungta avarine šviesos signalizacija plačiai paskleistas prabangus visureigis]?“.

Vairuotojas neskubėdamas nuėjo į kavinę ir atsistojo eilutės gale, o į prašymą patraukti automobilį mandagiai atsakė, kad „Aš juk įjungiau avarinius“ ir „Tai skambinkit policijai“.

20231004-1-01.jpg


2023-06-15

„Neseniai suvokiau, kad gyvenu toksiškoje visuomenėje. Ji toksiška, jei nesitaikstai su esama padėtimi, mėgini įvardinti ir spręsti viešas problemas; ji gali būti netoksiška ir komfortiška, jei priimi esamą padėtį. Toksiškumo priežastis – mes esame atsilikusi visuomenė, o vieni svarbiausių atsilikusios visuomenės požymių – negebėjimas bendradarbiauti („nesugebėjimu veikti kartu dėl bendros gerovės ar<...> bet kokio tikslo, peržengiančio tiesioginius, materialinius branduolinės šeimos interesus“ {9}) ir stipresniojo teisė, kylanti iš vergo (mūsų atveju – užvakarykščio baudžiaunininko, vakarykščio totalitarinės sistemos gyventojo) mentaliteto ir kaltinanti auką. Rezultatas – jei esi silpnesnysis ir pakelsi žodį ar veiksmą prieš galią ir statusą turintį stipresnįjį, šiam turbūt net nereikės naudoti savo galios priemonių, nes tave sutramdys, „nugesins“, „suvalgys“ tokie patys silpnesnieji {10}.“
–––––
{9} http://50000.lt/apie-the-moral-basis-of-a-backward-society
{10} http://50000.lt/dvi-galeros

http://50000.lt/karolis-zukauskas-pries-gyva-stenda#atsakymai-į-k-v-klausimus-2023-06-15-2333.


2023-02-08

„Atradau knygą “The Moral Basis of a Backward Society” (“Atsilikusios visuomenės moraliniai pagrindai”). Neskaičiau dar jos, bet jos aprašas sudomino ir yra labai aktualus Lietuvos visuomenei – labai jau primena tai, kas vyksta pas mus.“

„– Savanaudiška, į šeimą orientuota visuomenė, kuri aukojo visuomenės gerovę vardan nepotizmo ir artimiausios giminės.
– Tokios visuomenės atsilikimą “daugiausia, bet ne visiškai” galima paaiškinti “kaimiečių nesugebėjimu veikti kartu dėl bendros gerovės ar, tiesą sakant, dėl bet kokio tikslo, peržengiančio tiesioginius, materialinius branduolinės šeimos interesus.“

„plight was rooted in the distrust, envy, and suspicion displayed by its inhabitants’ relations with one another.“

„Many attempted to hinder their neighbors from attaining success, believing that others’ good fortune would inevitably harm their own interests.“

„citizens viewed their village life as little more than a battleground.“

„for various reasons, historical and cultural, they did not have what he termed “social capital”, the habits, norms, attitudes, and networks to motivate people to work for the common good.“

http://50000.lt/apie-the-moral-basis-of-a-backward-society


2021-04-02

„Turkų galeroje sukilo irkluotojai. Kalbos gretimoje galeroje: „Ką jie ten daro! Tuoj prižiūrėtojai juos išdulkins! A-a! Atėmė botagą! Muša prievaizdą! Kokia savivalė! Vargšas pareigūnas, visas kruvinas, žvėrys! Kapitoną, kapitoną velka! Na į ką tai panašu? Juos aiškiai papirko venecijiečiai. Venecijos kekšės! Idijotai, kas jus maitins dabar, mirsit iš bado! Viešpatie, kaip gerai, kad nieko panašaus nėra mūsų galeroje! Kaip mes didžiuojamės savo galera, penkių jūrų baubu! Ir mūsų šauniu kapitonu! O štai ir vakarienė. Šlovė kapitonui!““

http://50000.lt/dvi-galeros

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *