„Palaiminti Lietuvos korumpuotieji – jų yra gyvenimo laimė?“ (bernardinai.lt; 2015-12-10)

„prakeikė korupciją kaip „pūliuojančią visuomenės žaizdą“<…>, kuri „atima iš žmonių ateities viltį, kadangi savo įžūlia galia bei godumu žlugdo silpnųjų planus ir trypia vargingiausiuosius“

„Naujas Lietuvos mokslininkų tyrimas rodo, jog su korupcija susiduriantys lietuviai labiau patenkinti įvairiausiais savo gyvenimo aspektais nei su korupcija nesusiduriantieji. Galima teigti, kad kyšių neduodantys ir neimantys idealistai gyvena nelaimingai?“

„Prieš tyrimą buvo tikimasi, jog Lietuvoje „su korupcija dažnai susiduriantys asmenys bus labai nepatenkinti gyvenimu Lietuvoje ir išreikš nepasitenkinimą įvairiomis gyvenimo sritimis“. Rezultatai – visiškai priešingi: „Dažniau susiduriantys su korupcija asmenys buvo statistiškai reikšmingai labiau patenkinti galimybe dirbti, atlyginimu, galimybe derinti darbą ir poilsį, finansine situacija, vartojimo galimybėmis, gyvenimo sąlygomis, gyvenamąja aplinka, kultūriniu gyvenimu, profesiniu gyvenimu, psichologine gerove, savo materialine padėtimi, medicinos paslaugų prieinamumu, gyvenimu Lietuvoje apskritai.“ Negana to, su korupcija susiduriantys asmenys labiau patenkinti netgi savo dvasiniu gyvenimu.“

Esminės prielaidos korupcijai klestėti – menka galimybė būti nubaustam ir korupcijos pravartumas sprendžiant kasdienius klausimus. Tyrime surastus ryšius tarp asmeninės gerovės ir susidūrimo su korupcija galima interpretuoti kaip vieną iš efektyvumo įrodymų.“

„korupcijos fenomenas paskatina netikėjimą pačiomis visuomeninės santvarkos taisyklėmis, menkina žmonių tikėjimą valstybės funkcionavimo moraliniais pagrindais – taigi tiesiogiai grasina pačiai Respublikai. Tyrimo rezultatai, anot autorių, „gali reikšti, kad Lietuvoje daugelis žmonių ne tik nebetiki valstybės funkcionavimo moraliniais pagrindais, bet ir patys tokių pagrindų nebeturi“.“

„kai asmuo mato, kad kalbama vienaip, o elgiamasi kitaip, tai sukelia psichologinę sumaištį: „Elgesys yra stipresnis už žodį. Taigi, elgesio pavyzdžiai formuoja tam tikras vertybes. Ir netgi pateisinimą tam, kad galima kalbėti viena, o elgtis kitaip.“

„Aš tikiu, kad lietuviai yra geri, dori, garbingi žmonės – tik turime vieni kitiems padėti tokiems būti.“

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-12-10-palaiminti-lietuvos-korumpuotieji-ju-yra-gyvenimo-laime/138403

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *