„EK įvertino Lietuvos padėtį: skurdas aukštumose, sveikatos ir švietimo sistemos – žemumose“ (lrt.lt) (200312)

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1146136/ek-ivertino-lietuvos-padeti-skurdas-aukstumose-sveikatos-ir-svietimo-sistemos-zemumose

„Anot ataskaitos, Lietuvoje ir toliau vyrauja tos pačios problemos: skurdas ir atskirtis tebėra itin dideli, o švietimo ir sveikatos sistemos, nepaisant visų paslaugų, nerodo trokštamų rezultatų ir pagal kai kuriuos aspektus Lietuva rikiuojasi ES reitingų žemumose.“

„tačiau ilgalaikės lėtinės ligos – skurdas, nelygybė, socialinė atskirtis, švietimo, sveikatos sistemų problemos – nesitraukia“

„mažiau kenkiančio ekonomikos augimui apmokestinimo galimybės ir toliau nėra išnaudojamos“

„mokesčių surinkimas išlieka gana žemas, o tam skirtų priemonių efektyvumas – nedidelis. PVM surinkimo atotrūkis, anot EK, Lietuvoje išlieka vienas aukščiausių Europoje.“

„nesurenkamas net ketvirtadalis šio mokesčio, o tai – daugiau kaip 1 mlrd. eurų kasmet“

„Nedidelės biudžeto pajamos, mažas mokesčių sistemos progresyvumas, apmokestinimo formų ir išimčių įvairovė riboja viešuosius išteklius ir daro mokesčių sistemą mažiau teisingą“

„vertinant skurdo ir socialinės atskirties riziką, pajamų nelygybę ir mokesčių bei išmokų sistemos poveikį mažinant skurdą Lietuva vis dar priskiriama prie tų ES šalių, kuriose situacija vertinama kaip kritinė“

„Ekonominio augimo vaisiais dalinasi netolygiai skirtingi regionai ir žmonės. (…) Lietuvos situacija išlieka kritinė, bent trimis aspektais. Pirma, visuomenės dalis, kuri yra skurdo ir socialinės atskirties rizikoje. (…) Antra, pajamų nelygybė. Penktadalio didžiausias ir mažiausias pajamas gaunančių nelygybė. (…) Trečia, išmokų vaidmuo, mažinant skurdą“

„negailima kritikos ir Lietuvos švietimo reformai. Anot EK, ji vyksta lėtai, trūkstant koordinavimo ir ilgalaikės strategijos, kaip didinti švietimo įstaigų tinklo efektyvumą“

„Lietuvoje žmonių sveikata tebėra viena prasčiausių, o mirštamumas nuo pagydomų ir išvengiamų ligų – vienas aukščiausių ES“

„Žemą sveikatos priežiūros kokybę lemia mažas finansavimas, neefektyvus išteklių panaudojimas ir kokybės kontrolės trūkumas.“

„mokslo ir inovacijų sistema, kuri, nepaisant taikomų priemonių ir pastangų, išlieka fragmentuota, susiduria su talentų trūkumu ir neefektyviu finansavimu“

„Bendras Lietuvos ekonomikos augimas, atskleidė analizė, slepia didėjančius socialinius ir ekonominius skirtumus regionuose.“

„Regionui neskiriamas reikiamas dėmesys – nėra regioninio vystymosi strategijos, efektyvios institucinės sąrangos, kuri skatintų savivaldybių bendradarbiavimą ir regionų vystymąsi Lietuvoje.“

„aplinkosauginiam tvarumui. Jis Lietuvoje išlieka žemas.“

„Lietuvai didžiausiais iššūkiais ir toliau išlieka užtikrinti įtraukų augimą ir padidinti investicijas, ypač į žmogiškąjį kapitalą, didinti našumą bei darbo jėgos pasiūlą“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *