Apie Rykantų ąžuolo išsaugojimą

„Gamtosaugininkai jį dar vadina Bergo ąžuolu (V. Bergas – buvęs LTSR Gamtos apsaugos komiteto pirmininkas).“

„Vykdant darbus reikėjo jį kirsti, tam buvo pasiruošta, bet tuometinis LTSR ministras Vladislovas Martinaitis iškvietė GAKV viršininką Č. Radzinauską ir KST vyriausiąjį inžinierių K. Akromą ir nurodė šioje zonoje skiriamąją juostą išplėsti iki 6 m, pakoreguoti kelio ašį, o ąžuolo nekirsti. Paaiškėjo, kad ministras šiuo klausimu prieš tai kalbėjosi su gamtos apsaugos komiteto pirmininku V. Bergu. Taip ąžuolas išliko iki šiol.“

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rykantų_ąžuolas

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *