Skip to content
 

„Dėl įrašų įterpimo“ (110601)

20110601-irasu-iterpimo-1.jpg

20110601-irasu-iterpimo-2.jpg

20110601-irasu-iterpimo-3.jpg

20110601-irasu-iterpimo-4.jpg

20110601-irasu-iterpimo-5.jpg

20110601-irasu-iterpimo-6.jpg

20110601-irasu-iterpimo-7.jpg

TXT

„Sveiki.
Prašymas. Ar galėtumėt padaryti, kad iš lrt.lt įterpiami (embedinami) garso įrašai nesiaktyvuotų automatiškai? Pašalinti funkciją “Autoplay”, kitaip sakant.
Konkretus pavyzdys: http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234933§ion=2&filter=257314&record=3674340_1267849680. Nukopijavus į tinklaraštį įterpimo kodą iš paties apatinio langelio, grotuvas savaime paleidžia laidos “Gamta – visų namai” “čirvirvir”.
Tai nepageidaujama.“

#

„Laba diena. Gal nukreiptumėt šį laišką tinkamesniu adresu; ilgokai nesulaukiu atsakymo.“

#

„Sveiki, Vytarai. Galgi Jūs persiųstumėt mano prašymą specialistams, kurie galėtų išspręsti problemą?
Nutrauktumėt, tsakant, eterio tylą, spengiančią nuo kovo 22.“

#

„Sveiki vėl.
Bandau dar kartą.
Birželio 3-ią gavau automatinį atsakymą “Sveiki, birželio 3 ir 4 d. atostogauju. Jūsų laiškus atsakysiu pirmadienį, birželio 7 d. Geros dienos! Vytaras”, bet nesusisiekėm.
Problema tebėra neišspręsta, tikrinau įterpęs šio įrašo ( http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234933§ion=2&filter=257314&record=12066_1280558205 ) kodą.“

#

„Labas. Gal žinai, ar VšĮ Lietuvos radijas ir televizija yra, tskant, „viešojo administravimo subjektas“?
Mėnesių mėnesius elektroniniu paštu negaunu atsakymo į vis persiunčiamą pasiūlymą išspręsti nedidelę techninę problemą (užknisa „Autoplay“ funkcija embedinamuose įrašuose), įsigijau elektroninį parašą, vėl parašysiu ir noriu žinoti, ar jie (jūs?.. :]) p r i v a l ė s atsakyti.“

#

„LRt yra VŠĮ,. kurios steigėjas valstybė. privalo atsakyti“

#

„Laba diena, dar kartą.
Prašau iš lrt.lt archyvo įrašų pašalinti savaiminio akyvavimosi (angl. “autoplay”) fukciją. Kitaip tariant, norėtųsi, kad nukopijavus į tinklaraštį įterpimo (angl. “embedding”) kodą grotuvas nepaleistų įrašo automatiškai.
Pavyzdžiui, šio 2010.09.01 LR laidos „Gimtoji žemė“ įrašo: http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234933§ion=2&filter=6433&record=17641_1283323347 (kurio įterpimo kodas yra laukelyje „Grotuvo įterpimo kodas:“ puslapio apačioje).
Rašiau Jums: 2010.03.22 (adresu sigitas.baltutis@lrt.lt), 2010.04.01 (lrt@lrt.lt), 2010.06.03 (vytaras.radzevicius@lrt.lt), 2010.08.05 (vytaras.radzevicius@lrt.lt).
———————-
******* **********
——-
SVARBU
Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu ir į jį turi būti atsakyta per 20 darbo dienų. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431 ).
Pageidauju (per 2 d. d.) šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą. Teisės aktas: 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 875 27-tas skirsnis.
Į s p ė j u, kad vėl nesulaukęs atsakymo pasinaudosiu teise pateikti skundą 2007.08.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 875 44-ame skirsnyje aprašoma tvarka“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.