Skip to content
 

„Dėl paukščių dergiamo informacinio stendo Bazilijonų g.“ (150504)

20150504-pauksciu-dergiamas-informacinis-stendas-bazilijonu-01.jpg

20150504-pauksciu-dergiamas-informacinis-stendas-bazilijonu-02.jpg

20150504-pauksciu-dergiamas-informacinis-stendas-bazilijonu-03.jpg

20150504-pauksciu-dergiamas-informacinis-stendas-bazilijonu-04.jpg

20150504-pauksciu-dergiamas-informacinis-stendas-bazilijonu-05.jpg

20150504-pauksciu-dergiamas-informacinis-stendas-bazilijonu-06.jpg

TXT

e.vicemeras@vilnius.lt

„Labas vakaras (rytas).
Prie Bazilijonų g. 14 (vietos nuoroda: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=583162;6060511;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=583190,6060527&z=1000&lrs=hybrid) įrengtas informacinis stendas nuolat apdergiamas balandžių. Prašau ant plokštumų virš jo pritvirtinti paukščiams tūpti trukdančias spygliuotas juostas.
Prisegu 2 .jpg formato failus.“

savivaldybe@vilnius.lt

„Gerb. Interesante,
Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas gautas, užregistruotas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.“

savivaldybe@vilnius.lt

„Gerb. Interesante,
Siunčiame Jums nuskaitytą Vilniaus miesto savivaldybės raštą“

+
„DĖL PAUKŠČIŲ DERGIAMO INFORMACINIO STENDO BAZILIJONŲ G. 14 SUTVARKYMO
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrius susipažino su Simo Petraičio (toliau – Pareiškėjas) pateikta informacija apie nuolatos balandžių dergiamą informacinį stendą esantį šalia daugiabučio namo Bazilijonų g. 14 bei prašymu „ant plokštumų virš jo pritvirtinti paukščiams tūpti trukdančias spygliuotas juostas”.
Informuojame, kad informacinio stendo sutvarkymu turi rūpintis jo savininkas. Būsto renovavimo skyriui pavyko išsiaiškinti, kad informacinis stendas esantis prie daugiabučio namo Bazilijonų g. 14 priklauso Valstybinio turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Turizmo departamentas). Turizmo departamento Projektų administravimo skyrius 2015-02-10 el. paštu informavo, kad artimiausiu metu organizuos šio stendo nuvalymą.
Atsižvelgiant į tai, kad šis stendas yra miesto reprezentacinėje vietoja šalia Aušros Vartų, prašome Turizmo Departamento imtis priemonių, kad stendo estetinė išvaizda būtų palaikoma pastoviai. Apie priimtus sprendimus prašome informuoti Pareiškėją.“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.