Skip to content
 

„Dėl Prezidentės (nebe)švyturėlių“ (110807)

20110807-prezidentes-nebesvytureliai-01.jpg

20110807-prezidentes-nebesvytureliai-02.jpg

TXT

ieva.baubinaite@president.lt

„Labas rytas. Sužinojau, kad prezidentė “į darbą važiuoja be triukšmo”
(http://vz.lt/rss/straipsnis/2009/07/27/Grybauskaite_i_darba_vaziuoja_be_triuksmo). Šaunu, labai džiaugiuosi. Publikacijoje teigiama, kad Dalia Grybauskaitė “pati pageidavo važinėti kaip visi kiti eismo dalyviai”.
Norėčiau pasitikslinti: ar Jos Ekscelencijai užteko išreikšti pageidavimą žodžiu, ar reikėjo pateikti oficialų prašymą? Kaip apskritai vykdoma ši, pavadinkim, triukšmingo pranašumo atsisakymo procedūra? Vadovybės apsaugos įstatyme (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279194) konkrečios informacijos neradau. O klausiu todėl, kad ketinu pasiūlyti pasekti Prezidentės pavyzdžiu kitiems aukštiems valstybės pareigūnams – pasirodo, kai kurie (videoreportažo fragmentas nuo 03:05: http://tv.delfi.lt/video/O5CzISWA) net nežino, jog turi teisę būti vežami “vienam sraute” ir gali “atsikratyti to nejaukaus jausmo, kai reikia važiuoti pro kamštyje stovinčius kolegas vairuotojus”.“

ieva.baubinaite@prezidentas.lt

„Laba diena,
Dėkoju už laišką ir Jūsų iniciatyvumą.
Atsakant noriu pabrėžti, kad Prezidentės apsauga rūpinasi Vadovybės apsaugos departamentas, kuris vadovaujasi atitinkamais teisės aktais. Ištraukos iš jų nurodytos žemiau šiame laiške.
Vadovybės apsaugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 112-4987) 3 straipsnis nustato, kad saugomų asmenų apsauga atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vadovybės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.
Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr.4-29) 7 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato, kad detalūs duomenys apie valstybės institucijų ar jų struktūrinių padalinių saugomų asmenų ir svarbių valstybės objektų apsaugos organizavimą, sudaro tarnybos paslaptį.
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų asmenų ir objektų apsaugos detali organizavimo tvarka sudaro tarnybos paslaptį ir tokio pobūdžio informacija, vadovaujantis imperatyviu principu
„Būtina žinoti“, gali būti suteikiama tik leidimą dirbti su įslaptinta informacija turinčiam asmeniui.”
Ieškant detalesnės informacijos apie vadovybės apsaugos organizavimą, siūlau kreiptis į Vadovybės apsaugos departamentą.“

Leave a Reply