Džordžas Kenanas (George F. Kennan) virš Rusijos

Paskaičiau „antiuzzkiško“ šurmulio pas maištininkę, anarchistę, menininkę, aktyvistę Vilmą Fioklą Kiurė – http://50000.lt/rusu-kultura-viskas-feikas-kicas-padielka – ir prisiminiau, kad seniai noriu iš naujo rasti kadaise per „Svobodą“ girdėtus ir įstrigusius amerikiečių diplomato Dž. Kenano (kuris giliai įžvelgė Sovietų Sąjungos prigimtį ir buvo jos „sulaikymo sumaniomis ir budriomis atsakomosiomis priemonėmis“* strategijos autorius) žodžius apie Rusiją.

Radau.

Kokie skirtingi požiūriai!

„Летом 1944 г. Кеннан снова прилетел в Москву – уже с семьей: с женой и двумя детьми. Воспользовавшись послаблениями военного времени, он совершил поездку в Сибирь: туда – поездом, обратно – самолетом:
«Где-то под нами был рассеян по равнине один из самых великих народов мира: талантливый, отзывчивый, способный принять и обогатить все формы человеческого опыта, странно терпимый к жестокости и беспечности, но при этом чрезвычайно чувствительный к этическим ценностям… Мужественный, плодовитый народ беспримерного терпения и живучести»“

https://www.svoboda.org/a/24438541.html (2011-12-29).

Google Translate: „Somewhere below us was scattered across the plain one of the greatest peoples of the world: talented, sympathetic, capable of accepting and enriching all forms of human experience, strangely tolerant of cruelty and carelessness, but at the same time extremely sensitive to ethical values… A courageous, fertile people of unparalleled patience and vitality“

„Kažkur po mumis išsibarsčiusi plytėjo viena didžiųjų pasaulio tautų: talentinga, atliepianti, pajėgi priimti ir praturtinti visas žmogiškos patirties formas, keistai pakanti žiaurumui ir aplaidumui, bet drauge ypatingai jautri etinėms vertybėms… Narsi, vaisinga tauta, išskirtinai kantri ir gyvybinga.“

● Talentinga
● Atliepianti
● Pajėgi priimti ir praturtinti bet kokią žmogišką patirtį
● Pakanti žiaurumui
● Pakanti aplaidimui
● Jautri etinėms vertybėms
● Narsi
● Vaisinga
● Išskirtinai kantri
● Išskirtinai gyvybinga


* „Kennan’s new policy of containment, in the words of his later ‘X’ article, was that Soviet pressure had to “be contained by the adroit and vigilant application of counterforce at a series of constantly shifting geographical and political points”.“
https://en.wikipedia.org/wiki/George_F._Kennan

2 Comments

    • Taip, niuansai (reikšmių atspalviai, tikrovės daugialypiškumas) daugelį lietuvių trikdo… :)

      Daugeliui lietuvių užtenka penkių spalvų: geltonos, žalios, raudonos, juodos ir baltos.

      Sėkmės!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *