Skip to content
 

„Klausimas dėl sąvokos „ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais““ (150325) (ppldt. 2015.03.28)

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-01.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-02.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-03.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-04.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-05.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-06.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-07.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-08.jpg

TXT

sumin@sumin.lt

„Sveiki.
2014.07.01 įsigaliojo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostata, pagal kurią „(v)ažiuodamas važiuojamąja kelio dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477699; 17 straipsnis, 2 dalis)
Antro straipsnio 53-ioje dalyje sąvoka „ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais“ apibrėžiama taip: „geltonos, oranžinės ar raudonos spalvos liemenė arba kitas viršutinės kūno dalies (nuo kaklo iki juosmens) drabužis su iš visų pusių kitiems eismo dalyviams matomais šviesą atspindinčiais elementais“.
KLAUSIMAS
Ar atšvaitinis diržas, kurio nuotrauką prisegu, atitinka sąvoką „ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais“ – t. y. ar jį susijuosęs asmuo, važiuojantis dviračiu važiuojamąja kelio dalimi, nepažeidžia Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo?
————-
SVARBU
* Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu.
* Pageidauju per 2 d. d. šiuo el. pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą su reikalo esmę atitinkančiu pavadinimu (pavyzdžiui, „Dėl ryškiaspalvės liemenės“) ir pranešimui suteiktu registracijos numeriu“

ausra.siniuviene@sumin.lt

„Gerb. *****,
siunčiame patvirtinimą, kad Jūsų 2015-02-19 kreipimasis Dėl sąvokos “Ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais ” išaiškinimo Susisiekimo ministerijoje gautas ir užregistruotas.“

ausra.siniuviene@sumin.lt

„Laba diena, ponia Aušra.
Noriu sužinoti, kuriam Susisiekimo ministerijos skyriui/asmeniui persiuntėte mano 2015.02.19 kreipimąsi.
Per 20 d. d. atsakymo negavau ir ketinu dėl to kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą — bet nesikreipsiu, jei bus atsakyta iki 03.26.
Būtent tai, gavęs iš Jūsų nukreipimą, pranešiu ne-atsakingiems ministerijos darbuotojams.“

dzeralda.tyliene@sumin.lt

„Laba diena,
Informuojame, kad Jūsų kreipimasis Dėl sąvokos “Ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais ” išaiškinimo yra nukreiptas Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Saugaus eismo skyriui.
Kaip mane informavo šio skyriaus specialistai atsakymo parengimas užtruko, kadangi klausimas, susijęs su eismo dalyvių kontrole, todėl tarnybinės pagalbos kreiptasi į Kelių policijos tarnybą.
Jeigu turite klausimų maloniai prašome kreiptis į SM Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Saugaus eismo skyriaus vyriausiąjį specialistą Dmitrij Bial, kuriam nukreiptas Jūsų kreipimasis, tel. (8 5) 239 3937, el. paštas dmitrij.bial@sumin.lt“

dmitrij.bial@sumin.lt

„Laba diena, pone Dmitrijau.
„Kaip mane informavo šio skyriaus specialistai atsakymo parengimas užtruko, kadangi klausimas, susijęs su eismo dalyvių kontrole, todėl tarnybinės pagalbos kreiptasi į Kelių policijos tarnybą“
Džiaugiuosi, kad klausimas nagrinėjamas (o ne pasimetė, kaip neretai nutinka, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybėje), ir primenu, kad privalėjote* išsiųsti man pranešimą. Nebūtų buvęs tuščiai gaištamas nei mano, nei Jūsų kolegų ministerijoje laikas.
P r a š a u nurodyti pratęstąjį mano prašymo (suteikti informaciją) nagrinėjimo terminą.
—–
* „30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.
31. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis“(DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE ir kituose viešojo administravimo subjektuose TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329431)“

dmitrij.bial@sumin.lt

„Laba diena, p. *****,
Kadangi Jūsų el. laiške pateiktas klausimas dėl atšvaitinio diržo „ar jį susijuosęs asmuo, važiuojantis dviračiu važiuojamąja kelio dalimi, nepažeidžia Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo“ susijęs su eismo dalyvių kontrole, kurią pagal kompetenciją vykdo kelių policija, tarnybinės pagalbos kreipėmės į Lietuvos kelių policijos tarnybą, kad jie pateiktų savo nuomonę.
Taip pat šiek tiek užtruko rašto projekto derinimas, dėl ko atsiprašome.
Kaip tik šiandien (visai neseniai) gavome policijos nuomonę, todėl labai tikiuosi, kad mums pavyks išsiųsti Jums atsakymą jei ne šiandien, tai šią savaitę.
Jei Jums iškiltų papildomų klausimų, visada galite kreiptis į mane telefonu.“

dmitrij.bial@sumin.lt

„Labai laukiu, ačiū!“

PAPILDYTA 2015.03.28

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-09.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-10.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-11.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-12.jpg

20150325-del-savokos-ryskiaspalve-liemene-su-sviesa-atspindinciais-elementais-13.jpg

TXT

avilys@sumin.lt

„Dokumento Nr. 2-1227(102) , data 2015-03-27 Dokumento antraštė DĖL SĄVOKOS "RYŠKIASPALVĖ LIEMENĖ SU ŠVIESĄ ATSPINDINČIAIS ELEMENTAIS" Prašome patvirtinti siunčiamo dokumento gavimą.“
+
„Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija išnagrinėjo Jūsų 2015 m. vasario 19 d. el. laišką dėl sąvokos „ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais“.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai teisės aktai nesuteikia teisės aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų, todėl šiame rašte pateikta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos specialistų nuomonė dėl teisės aktų nuostatų taikymo negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas. Pagal kompetenciją teikiame šią informaciją ir nuomonę Jūsų keliamais klausimais.
Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio „Reikalavimai dviračių vairuotojams“ 2 dalį „Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonas šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemene su šviesą atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmus. Vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.“
Pagal Įstatymo 2 straipsnio 53 dalį „Ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais – geltonos, oranžinės ar raudonos spalvos liemenė arba kitas viršutinės kūno dalies (nuo kaklo iki juosmens) drabužis su iš visų pusių kitiems eismo dalyviams matomais šviesa atspindinčiais elementais“.
Mūsų nuomone, iš termino „ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais“ matyti, kad sąvokai turi būti būdingi du esminiai požymiai, tai yra ryškiaspalviškumas ir šviesą atspindinčių elementų buvimas. Sąvokos požymis „ryškiaspalviškumas“ aiškinamas išvardijant spalvas – geltoną, oranžinę, raudoną. Šviesą atspindintys elementai įrašyti apibrėžties pabaigoje (beje, taip pat taikomi ir liemenei, ir kitam darbužiui). Taigi abu požymiai turi būti būdingi ir liemenei, ir kitam drabužiui (kitaip tariant, liemenės pakaitalui).
Įvertindami minėtas Įstatymo nuostatas funkciškai, atsižvelgiant į Įstatymo paskirtį (užtikrinti eismo saugą), manome, kad prie Jūsų el. laiško pridėtoje nuotraukoje pavaizduotas vadinamasis atšvaitinis diržas (diržas su atšvaitais) iš esmės atlieka ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais esminę funkciją – pagerina dviratininko matomumą, tai yra kiti eismo dalyviai geriau mato dviratininką esant bet kuriam paros metui ir bet kokioms oro sąlygoms.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manytume, kad prie Jūsų el. laiško pridėtoje nuotraukoje pavaizduotas vadinamasis atšvaitinis diržas (diržas su atšvaitais) gali būti prilyginamas ryškiaspalvei liemenei su šviesą atspindinčiais elementais, jeigu šis diržas su atšvaitais yra Įstatymo 2 straipsnio 53 dalyje nurodytos spalvos (geltonos, oranžinės ar raudonos spalvos) ir turi iš visų pusių kitiems eismo dalyviams matomus šviesą atspindinčius elementus.
Pažymėtina, kad, siekiant dar labiau pagerinti dviratininko matomumą kitiems eismo dalyviams, naudojant atšvaitinį diržą patartina po juo vilkėti kitiems eismo dalyviams gerai matomą ryškios spalvos drabužį.
Atsižvelgdami į tai, manome, kad minėtą diržą (tinkamos spalvos) su atšvaitais dėvintis dviračio vairuotojas, važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi šviesiuoju paros metu, kai matomumas geras, nepažeistų Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatų. Tačiau papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pagal Įstatymo 17 straipsnio 2 dalį važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesa atspindinčiais elementais.
Kadangi Jūsų el. laiške pateiktas klausimas dėl atšvaitinio diržo „ar jį susijuosęs asmuo, važiuojantis dviračiu važiuojamąja kelio dalimi, nepažeidžia Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo“ susijęs su eismo dalyvių kontrole, kurią pagal kompetenciją vykdo kelių policija, prie šio rašto pridedame Lietuvos kelių policijos tarnybos raštu pateiktą nuomonę.
Dėkojame Jums už rūpinimąsi eismo sauga.
PRIDEDAMA. 1 lapas.
<...>
DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO
Lietuvos kelių policijos tarnyba susipažino su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateikta nuomone dėl diržo su atšvaitais atitikimo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 53 dalyje įtvirtintai sąvokai „ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais“.
Pritariame Jūsų pateiktai nuomonei. Be to, siekdami išvengti skirtingo interpretavimo dėl tokio diržo su atšvaitais atitikimo sąvokai „ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais“, su pateikta nuomone supažindinsime šalies policijos pareigūnus.“

dmitrij.bial@sumin.lt

„Laba diena, p. *****,
Siunčiu Jums atsakymą į Jūsų paklausimą.
(See attached file: 2-1227(102).pdf)
Mūsų raštinė jau turėjo išsiųsti Jums atsakymą el. paštu, tačiau dėl viso pikto siunčiu Jums atsakymą tiesiogiai.
Geros dienos!“

2 Comments

  1. nieko gero says:

    tas dirzas atstoja liemene tamsiu paros metu, bet diena is jo jokios naudos. Ne del pareigunu, o del saves reiktu visgi rengtis ryskiais drabuziais.

  2. Nuomone says:

    Daug vazinedamas dviraciu supratau, kad mano saugumas labiausiai reikalingas man paciam, o taip pat ir tam, kad auto vairuotojo nepastatyciau I nemalonia situacija. Geltonos, oranzines ar raudonos spalvos standartines liemenes yra daug geriau nei plonas dirzas, nes jas devint jis suteikia tam tikra statusa ir veikia kaip bet kuri uniforma. Ir reikia pridurti kad nemazai vazinejant dviraciu ir devint liemene – del to man dar nieko neatsitiko:) Sekmes kelyje!

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.