Nualinta žemė (200717)

2019 m.

https://www.manoukis.lt/naujienos/mokslas/kokia-tikruju-musu-dirvozemiu-bukle

„Būtina lokaliai ištirti mūsų šalies dirvas, tiksliai nustatyti jų būklę ir pagaliau priimti dirvožemio apsaugos įstatymą.“

„Lietuvoje eroduota 19 proc. žemės ūkio naudmenų, o Europos vidurkis yra 16 proc. Tačiau vertinant erozijos lygį, situacija atrodo dar grėsmingesnė: mūsų šalyje net 61 proc. yra vidutiniškai eroduotų, 37 proc. silpnai, 1 proc. stipriai eroduotų ir 1 proc. nukastų.
Europoje proporcijos kitokios: silpnai eroduotų yra 89 proc., o vidutiniškai ir stipriai – 11 proc.“

–d–a–u–g–i–a–u–>

Atsisakymas informuoti pranešėją apie administracinio nusižengimo byloje priimtus sprendimus

Pavyzdžiui:

20200711-atsisakymas-informuoti-praneseja-administracinio-nusizengimo-byloje-01.jpg

https://tvarkaumiesta.lt/problem/152244


Užduotis: išsiaiškinti, kuo tai grindžiama; tikėtina, kad ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais. Kokiais konkrečiai?

Štai el. aptarnavimo sistemoje „Tvarkau Šiaulius“ 2020 m. sausio mėn. gautas atsakymas: „Pagal pateiktą informaciją, nustačius Kelių eismo taisyklių pažeidimus įregistruoti administraciniai nusižengimai pagal LR ANK 417 str. 2 d. ANR ROIK: <…>, <…>“. Nejaugi atsakymą parengęs Šiaulių m. savivaldybės administracijos tarnautojas pats padarė nusižengimą?..


2020-09-25

http://50000.lt/del-detalesne-informacija-apie-priimtus-sprendimus-neskelbtina
https://www.facebook.com/padeti.vilniaus.savivaldybei/posts/700731103867584

Netiesa prieš faktus (Arūnas Dulkys) (200709)

https://www.facebook.com/arunas.dulkys/posts/1219760805043669

“Pirmasis – paprasta netiesa gali nugalėti sudėtingus faktus vien tik dėl to, kad ją lengviau suprasti ir prisiminti. Vyraujant abejonei žmonės linkę tikėti tuo, kas užsilieka galvoje. Sykį išgirdę klaidingą teiginį mes negalime jo taip paprastai užmiršti. Keletas tyrimų parodė, kad melagingo teiginio kartojimas, net ir tokiame kontekste, kai jis paneigiamas, gali padėti klausytojams jį prisiminti.
Antrasis – faktai, regis, nėra tokie patrauklūs, kaip būtų galima tikėtis. Faktai gali būti nuobodūs. Pasaulis pilnas dalykų, kuriems reikia skirti dėmesį. Kam vargintis su tokiu nuobodžiu dalyku kaip faktai?
Trečiasis – mėginant įtikinti žmones faktais, tiesa gali skambėti grasinančiai, o grasinimas dažniausiai sulaukia pasipriešinimo.”

http://www.veidas.lt/signalas-nuobodziaujantiems

–d–a–u–g–i–a–u–>

„Laimės ne tas, kuris parašys tiesą…“

„apie tai, kas veikiausiai ir galiausiai laimės protus ir širdis kovose dėl istorijos, paminklų ir atminties šiame posttiesos pasaulyje.
Ne tie, kurių argumentai svaresni, ne tie kurie aštriau ir giliau kerta ir, deja, ne tie, kurių žodžiuose bus didžiausias tiesos procentas. O gabiausi kūrėjai.
“Kuo daugiau žinome apie epochą, kuo daugiau žinome faktų, tuo dažniau jie prieštarauja vieni kitiems…Neatsitiktinai gyvename posttiesos epochoje. Todėl aš tikiu, kad galų gale laimės meniškai stipriausia, o ne artimiausia tiesai versija. Laimės ne tas, kuris parašys tiesą… O tas, kuris parašys ją meniškai įtikinamą.
Norite kažką laimėti, įtikinti, įrodyti? Bendraamžius iškart nurašykite, galite kniautis iki pamėlynavimo įmantriausiais argumentais. Taikytis reikia į jaunesnius, ar į periferiją, kurie kažkada (neturėdami pernelyg daug laiko) tik susipažins su problematika ir apsispręs dėl pozicijos. Stiprus klipas, filmukas, daina, žaidimas, memas – tai ginklai, kurie galų gale nusvers lėkštutę, kol kiti iki pamėlynavimo rašys tik jiems reikalingas paklodes.“

https://www.facebook.com/gediminas.kulikauskas/posts/2372214812815613

Bandyti dar kartą po pirmos nesėkmės

„Mano viršininkai Vailokaičiai buvo veiklūs ir sumanūs verslininkai. Kartą su vienu dvarininku ar ūkininku jie Ūkio banko vardu sudarė sutartį, kad šis geroje žemėje rūpestingai išaugins vagoną cukrinių runkelių. Šiuos cukrinius runkelius jie išsiuntė į Vokietijos cukraus fabriką prašydami, kad pagamintų cukraus ir pavyzdžius atsiųstų į Ūkio banką.
Aš pats mačiau tamsią košę, kurią vokiečiai atsiuntė kartu su laišku – atseit iš mūsų runkelių cukraus pagaminti negalima. Bet Vailokaičiai sumanymo neatsisakė. Kitais metais jie vėl užsakė vagoną cukrinių runkelių ir šį kartą nusiuntė į Čekoslovakiją. Iš Čekoslovakijos atvažiavo ponas Prochaska su didžiuliu portfeliu. Jis atvežė baltutėlio smulkaus ir gabalinio cukraus, pagaminto iš lietuviškų cukrinių runkelių. Vadinasi, vokiečiai specialiai mus klaidino, kad Lietuva ir toliau pirktų iš jų cukrų.
///
O juk Vailokaičiai galėjo ir nuleisti rankas, o juk p. Prochaska galėjo ir lagamine atvežti rudos košelės… Apie 1933-34 m., vieno garsaus nelietuvių kilmės lietuvio verslininko atsiminimų ištrauka.“

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1291048334265605&set=a.102955739741543.4088.100000813514641

Stiprūs po vieną, silpni kartu

„Šitą trumpą vaizdo įrašą skelbiu be komentaro.“ (https://www.facebook.com/udrysd/posts/1909595532636659)

(Vaizdo įrašas: „Japanese child fails to jump the barrier four times .Look at the reaction of his class mates. The CULTURE of a country is built and developed in Class Rooms“ (https://www.facebook.com/shaheedakbarbugti/videos/10154660610260913).)

Komentaras.

„Pamenu, ar tik ne Lietuvos ambasadoriaus Japonijoje “Žinių radijo” etery žurnalistas kartą paklausė, kuo gi – sakykim, moksle – japonas geresnis už lietuvį. Ambasadorius atsakė (cituoju iš atminties – laisva forma): “Niekuo. Jei šalia pastatytumėm VIENĄ japoną ir VIENĄ lietuvį lietuvis net greičiausiai būtų gabesnis, greitesnis, visaip kitaip geresnis.” Žurnalistas: “Hmmm…” Ambasadorius: “Bet … Jei imtume 10 ar 100 japonų grupę ir 10 ar 100 lietuvių grupę – japonai lietuvius aplenktų šviesmečiu.” Man šitas video – dar viena iliustracija, kaip tai veikia in action. Simply amazing.“

https://www.facebook.com/udrysd/posts/1909595532636659?comment_id=1909697222626490&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D

–d–a–u–g–i–a–u–>

Orwell vs. Huxley

„Orvelas bijojo tų, kurie uždraus knygas, Huxley bijojo to, kad nebebus jokios priežasties uždrausti knygą, nes nebebus nei vieno, kuris norėtų ją skaityti. Orvelas bijojo tų, kurie mus apribos nuo informacijos. Huxley bijojo tų, kurie mums duos tiek daug, kad mes būsime privesti prie masinio pasyvumo ir egoizmo būsenos.
Orvelas bijojo, kad tiesa bus nuslėpta nuo mūsų. Huxley bijojo, kad tiesa nuskęs nereikšmingumo jūroje. Orvelas bijojo, kad mes tapsime belaisvių kultūra. Huxley bijojo, kad mes tapsime paviršutiniškumo kultūra, užsiėmusi kažkokiais jutiminio kino, orgijų porgijų ir pažangių žaidimų atitikmenimis.
Kaip Huxley pastebėjo „Puikaus naujo pasaulio peržvalgoje“, pilietinių teisių šalininkai ir racionalistai, kurie visada yra budrūs priešintis tironijai, „neatkreipė dėmesio į žmogaus beveik nepasotinamą apetitą dėmesį atitraukiančioms pramogoms“.
Romano „1984“ pasaulyje, pridūrė Huxley, žmonės yra kontroliuojami sukeliant skausmą. „Puikiame naujame pasaulyje“ jie yra kontroliuojami sukeliant malonumą. Trumpai tariant, Orvelas bijojo, kad tai, ko mes nemėgstame, mus pražudys. Huxley bijojo, kad mus pražudys būtent tai, ką mes mėgstame.“

https://www.pozicija.org/stai-cia-ir-yra-laimes-bei-doros-paslaptis-svarbiausia-itikinti

Tekstas anglų kalba: https://www.goodreads.com/quotes/7942005-what-orwell-feared-were-those-who-would-ban-books-what.