Anomija

„Anomija <…> – socialinis reiškinys, rodantis visuomeninių ryšių susilpnėjimą, visuomenės nustatytų taisyklių reguliuojamo poveikio stoką dėl visiškai ar iš dalies sunykusių dorovės, elgesio normų, tradicinės tautinės kultūros formų.“

„Anomija sukelia žmogaus socialinę ir psichinę dezorientaciją, menkavertiškumą, nusivylimą, apatiją, skatina savižudybes, alkoholizmą, narkomaniją, nusikalstamumą ir kt.“

„Poreikius gali tinkamai formuoti tik visuomenės normos, moraliniu autoritetu pagrįstos socialinės taisyklės.“

„Ypač padidėjęs savižudybių skaičius rodo, kad visuomenės normų sistema sutrikusi, jos poveikis individams susilpnėjęs.“

„Palankias sąlygas anomijai sudaro spartūs socialiniai pokyčiai, skirtinga žmonių socialinė padėtis.“

„anomija atspindi objektyvią socialinės struktūros prieštarą: tikslų ir priemonių jiems pasiekti neatitikimą. Visuomenė sukuria prielaidas, nurodo teisėtus būdus tikslui siekti, tačiau ekonominių išteklių pasiskirstymas palankiausias galimybes suteikia privilegijuotoms visuomenės grupėms ir sluoksniams. Negalėdamas pasiekti tikslo teisėtai individas gali pasirinkti alternatyvius (neteisėtus) būdus.“

https://lt.wikipedia.org/wiki/Anomija


20210512-anomija-01.jpg

„anòmija [gr. anomia – įstatymų nepaisymas],
visuomenės integracijos, socialinių santykių sutrikimas dėl dorovinių, teisinių normų nesilaikymo didelių social., polit., ek. krizių laikotarpiais; asmenybės susvetimėjimo, nusikalstamumo didėjimas tokiose situacijose.“

Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *