„apie Smetonos laikų Lietuvos kavaleriją – lenkų karo atašė įspūdžiai“

2009-05-19

„Apskritai iš išorės lietuvių pėstininkai priminė 1914-1917 metų rusų pėstininkus. Lietuvių pėstininkai neturėjo anglų ar vokiečių pėstininkų elegancijos ir karingumo.“

„Lietuvių ir lenkų broliškumas atsiskleidė visu grožiu, kai kavalerija risčia pasileido į paradą…“

„Žirgai buvo geri, gal kiek per sunkūs, bet rūpestingai prižiūrėti, puilkams ir eskadronams parinkti pagal plauką.“

„Publika tiesiog šėlo. Labai garsiai plojo ir džiaugsmingai šaukė. Netgi diplomatinio korpuso tribūnoje sklido garsesni negu derėjo aplodismentai, ypač ponių…“

„Neatitraukdamas akių žiūrėjau kaip užburtas…Neperdedant tai buvo didingas gerai išmankštintos kavalerijos paradas.“

„Lietuviai kareiviai yra geri, drausmingi, bet trūksta temperamento.“

https://gedas.livejournal.com/229235.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *