Skip to content
 

„Dėl pilnų asmenvardžių (Vilniaus gatvių pavadinimai)“ (130324) (atn. 2013.05.14)

SUSIJĘ ĮRAŠAI: http://50000.lt/tag/vilniaus-gatviu-pavadinimai

———-

20130324-pilni-asmenvardziai-vilniaus-gatviu-pavadinimai-01.jpg

TXT

e.vicemeras@vilnius.lt

„Laba diena.
Noriu sužinoti pilnus asmenų, kurių garbei pavadintos Vilniaus gatvės (prospektai, alėjos, aikštės, skverai, keliai, takai, skersgatviai ir t. t.), vardus. Valstybės įmonės Registrų centro adresų registre, kuris, kaip suprantu, yra vienintelis viešas oficialus Vilniaus gatvių sąrašas, tėra nurodytos pirmos daugelio asmenų vardų raidės („M. Antokolskio g.“, „M. Balinskio g.“, „J. Bobrovskio g.“).
Pateikiu ištraukas iš savo prašymo (A), 2013.03.19 išsiųsto el. pašto adresu info@registrucentras.lt, ir Adresų registro duomenų administravimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Dotienės 2013.03.20 atsakymo (B) į jį:
A
„Prašau pataisyti adresų registre — http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1 — pateikiamą Vilniaus gatvių sąrašą.
1) Papildyti daugelį asmenvardžių. Tėra nurodytos pirmos dalies_asmenų vardų raidės, nors kitų šalia — pilni vardai ir pavardės. Pavyzdžiui, jau antrame puslapyje ( http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=2 ): „Eduardo Andrė g. / Elvyro Andriolio g.“, žemiau — „M. Antokolskio g.“.
Asmenvardžiai Vilniaus gatvių sąraše man labiausiai ir rūpi. Sunku patikėti, bet nėra viešo informacijos šaltinio, kuriame galima būtų rasti bent pagrindinių duomenų apie asmenis, kurių garbei pavadintos Vilniaus (ir kitų gyvenviečių) gatvės. Tiksliau — duomenų apie asmenų tapatybes, visų pirma. K u r i ų asmenų garbei. Lyg viskas būtų savaime aišku. Ne, nėra. „J. Kubiliaus g.“ — Jono? Juozo? Jurgio? Matematiko? Generolo? Dirigento? Žinoma, tai ne Jūsų įstaigos veiklos laukas, tiesiog noriu, kad suprastumėt, kodėl kreipiuosi ir prašau padaryti tai, ką galite padaryti.“
B
„Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 34 punkte nustatyta, kad sprendimų dėl gatvių pavadinimų suteikimas ir jų keitimas yra viena iš išimtinių savivaldybės tarybos kompetencijų.
Adresų registro tvarkytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ įregistruoja tokį gatvės pavadinimą, kokį suteikia savivaldybės tarybą savo sprendimu. Jei savivaldybės tarybos sprendime dėl pavadinimo gatvei suteikimo nurodomas gatvės pavadinimas J. Basanavičiaus g., toks gatvės pavadinimas ir įregistruojamas. Adresų registro tvarkytojas atsisakyti įregistruoti tokį gatvės pavadinimą teisinio pagrindo neturi.
Duomenų apie asmenis, kurių garbei pavadintos gatvės Adresų registro tvarkytojas neturi. Gatvių pavadinimų suteikimas yra išimtinai savivaldybės tarybos kompetenciją. Dėl informacijos apie asmenis, kurių garbei pavadintos gatvės, siūlome kreiptis į savivaldybę.“
PRAŠAU NURODYTI PILNUS ŠIŲ 142 ASMENŲ VARDUS:
M. Antokolskio g. (http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=2)
M. Balinskio g. (http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=8)
J. Basanavičiaus g. (http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=9)
J. Bielinio g. (http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=10)
J. Biliūno g. (http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?gyv_id=1&p=10)
J. Bobrovskio g. (ir t. t.)
J. Bretkūno g.
K. Būgos g.
M. Bukšos g.
J. Čerskio g.
K. Čibiro g.
E. Čiudakovos g.
M. K. Čiurlionio g.
P. Cvirkos a.
S. Daukanto a.
M. Daukšos g.
M. Davainio-Silvestraičio g.
J. Degutytės g.
M. Dobužinskio g.
A. Domaševičiaus g.
K. Donelaičio g.
B. Dvariono g.
S. Fino g.
J. Franko g.
J. Galvydžio g.
A. Gelgaudo g.
M. Girdvainio g.
L. Giros g.
A. Goštauto g.
V. A. Graičiūno g.
V. Grybo g.
K. Griniaus g.
A. Gustaičio g.
J. K. Chodkevičiaus g.
M. Indriliūno g.
T. Ivanausko g.
L. Ivinskio g.
J. Jablonskio g.
A. Jakšto g.
K. Jakubėno g.
M. Jankaus g.
A. Jaroševičiaus g.
J. Jasinskio g.
K. Jauniaus g.
R. Juknevičiaus g.
S. B. Jundzilo g.
A. Juozapavičiaus g.
K. Kalinausko g.
I. Kanto al.
L. Karsavino g.
M. Katkaus g.
J. Kėkšto g.
P. Klimo g.
A. Kojelavičiaus g.
J. Kolaso g.
S. Konarskio g.
T. Kosciuškos g.
J. I. Kraševskio g.
J. Kubiliaus g.
A. Kulviečio g.
J. Kupalos g.
V. Kuzmos g.
S. Lasavicko g.
B. Laurinavičiaus g.
J. Lelevelio g.
A. Liobytės g.
P. Lukšio g.
V. Mačernio g.
R. Mackonio g.
D. Malinausko g.
H. Manto g.
I. Masalskio g.
M. Mažvydo g.
A. Mickevičiaus g.
V. Mykolaičio-Putino g.
O. Milašiaus g.
M. Mironaitės g.
S. Moniuškos g.
V. Nagevičiaus g.
T. Narbuto g.
M. K. Oginskio g.
J. Pabrėžos g.
M. K. Paco g.
A. Paškevič-Ciotkos g.
V. Pietario g.
E. Pliaterytės g.
M. Počobuto g.
D. Poškos g.
M. Pretorijaus g.
S. Raštikio g.
M. Rėmerio g.
L. Rėzos al.
A. Rotundo g.
A. Šabaniausko g.
A. Sacharovo a.
L. Sapiegos g.
J. Savickio g.
K. Semenavičiaus g.
M. K. Šemetos g.
T. Ševčenkos g.
V. Sezemano g.
Z. Sierakausko g.
M. Šikšnio g.
I. Simonaitytės g.
V. Sirokomlės g.
K. Sirvydo g.
K. Sirvydo skv.
P. B. Šivickio g.
S. Skapo g.
P. Skorinos g.
J. Slovackio g.
V. Smakausko g.
A. Smetonos g.
V. Šopeno g.
B. Sruogos g.
S. Stanevičiaus g.
K. Stašio g.
A. Staškevičiūtės g.
L. Steponaitienės g.
A. Strazdelio g.
A. Stulginskio g.
L. Stuokos-Gucevičiaus g.
Č. Sugiharos g.
J. Tallat-Kelpšos g.
J. Tiškevičiaus g.
J. Tumo-Vaižganto g.
M. Valančiaus g.
K. Vanagėlio g.
A. Vienuolio g.
P. Vileišio g.
J. Vitkaus-Kazimieraičio g.
A. Vivulskio g.
A. Volano g.
A. Voldemaro g.
T. Vrublevskio g.
P. Žadeikos g.
T. Zano g.
J. Zauerveino g.
G. Žemkalnio g.
V. Žilėno g.
P. Žižmaro g.
S. Žukausko g.
Tikiuosi, kad pilnais šių asmenų vardais bus papildytas ir Registrų centro adresų registras.
Taip pat tikiuosi, kad pilnas asmens vardas nuo šiol bus įrašomas visuose savivaldybės tarybos sprendimuose dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.
————-
SVARBU
Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu.
Pageidauju per 2 d. d. šiuo el. pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą su el. laiškui suteiktu registracijos numeriu.
Taip pat prašau suteikti atsakymams (el. laiškui ir prisegamiems failams, jei jų bus) reikalo esmę atitinkančius pavadinimus (pavyzdžiui, „Dėl pilnų asmenvardžių (Vilniaus gatvių pavadinimai)“, o ne „Atsakymas“ ar „Dėl informacijos“; vilniaus_gatvės_asmenvardžiai.pdf, o ne 20120214102252536.pdf).“

20130324-pilni-asmenvardziai-vilniaus-gatviu-pavadinimai-02.jpg

TXT

savivaldybe@vilnius.lt

„Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad Jūsų siųstas raštas gautas, užregistruotas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.“


PAPILDYTA 2013.05.14

20130324-pilni-asmenvardziai-vilniaus-gatviu-pavadinimai-03.jpg

20130324-pilni-asmenvardziai-vilniaus-gatviu-pavadinimai-04.jpg

20130324-pilni-asmenvardziai-vilniaus-gatviu-pavadinimai-05.jpg

TXT

savivaldybe@vilnius.lt

„Laba diena,
siunčiame Jums raštą dėl informacijos pateikimo.“

+
„DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų raštą dėl informacijos pateikimo apie pilnus asmenų vardus, kurių garbei pavadintos 142 Vilniaus gatvės (prospektai, alėjos, aikštės ir t.t).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintu pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 3 punktu pavadinimai gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikiami ir keičiami vadovaujantis šiais kriterijais – kalbos taisyklingumo, vietovardžių oficialumo ir normiškumo (išnykusių vietovardžių– tik normiškumo), personalijų nuopelnų Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims, istorinio įvykio reikšmės Lietuvos valstybei ir t.t.
Savivaldybės vykdomoji institucija savivaldybės tarybai patvirtinimui pateikia sprendimo dėl pavadinimo gatvei suteikimo ar keitimo projektą (gatvės pavadinimai iki tarybos sprendimo priėmimo aptariami Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos). Pažymime, kad Vilniaus miesto tarybos sprendimų tekstuose, suteikiant gatvėms (aikštėms, skverams ir t.t.) pavadinimus asmenų vardais, nurodomas pilnas asmens vardas ir pavardė (naudotinas slapyvardis), vėliau, minėti asmenvardžiai gali būti rašomi trumpinant vardus (pvz. M. K. Čiurlionio g.), tai leidžia lietuvių kalbos rašybos taisyklės.
Adresų registro tvarkymo įstaiga Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruoja arba atsisako registruoti suteiktą ar pakeistą gatvės pavadinimą ir apie tai praneša savivaldybės vykdomajai institucijai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informacija iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo ( Nr. X-383, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 139-5008 (2005-11-26) 16 straipsnio 2 punktu įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome Jums dėl rūpimos informacijos pasidomėti A. R. Čaplinsko išleista knyga „Mieste įamžintos asmenybės” (511 psl.).“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.