Skip to content
 

Graffiti: galimybė piešti mieste laisvai ir teisėtai (110114)

SUSIJĘS ĮRAŠAS 1 http://50000.lt/vietos-vilniuje-laisvai-piesti-graffiti

SUSIJĘS ĮRAŠAS 2 http://50000.lt/uzkalti-langai

———-

20110114-graffiti-laisvai-ir-teisetai-1.jpg

20110114-graffiti-laisvai-ir-teisetai-2.jpg

20110114-graffiti-laisvai-ir-teisetai-3.jpg

20110114-graffiti-laisvai-ir-teisetai-4.jpg

TXT

„DĖL LAISVĖS PIEŠTI GRAFFITI
Norėčiau sužinoti, kodėl Vilniuje, XXI a. Europos Sąjungos valstybės ir net praeitų metų Kultūros sostinėje, iki šiol nėra galimybės piešti graffiti teisėtai ir laisvai – be asmeninių duomenų pateikinėjimo, eskizų derinimo…
Kodėl draudžiama šiltą rudens popietę ateiti su draugais, šnekučiuotis ir laisvai piešti (piešimas tau – jau daugiau nei tik pomėgis), pavyzdžiui, ant sienos, esančios „Žalgirio“ irklavimo bazės (Olimpiečių g. 15) prieplaukoje?
Tiesiog kodėl? Būtų piešiamos nešvankybės ir svastikos? Trikdoma viešoji rimtis? Gąsdinami praeiviai? Šiukšlinama ir svaiginamasi?
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui paminėti sukurtas skambus ir prasmingas šūkis „Tikime laisve“.
Netikite, kad jauni žmonės mokėtų su ja elgtis, su ta laisve?

#

„DĖL LAISVĖS PIEŠTI GRAFITUS
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriuje gautas Jūsų pranešimas, kuriame teiraujatės dėl leidimų piešti grafitus išdavimo tikslingumo ir laisvės nekontroliuojamai piešti grafitus.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 34 punkte nustatyta viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų „34) dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas“.
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu viena didžiausių viešosios tvarkos problemų Vilniaus mieste – nelegalūs grafitų piešiniai, kuriais padaryta žala skaičiuojama šimtais tūkstančių litų. Didžiausią šių piešinių dalį sudaro užrašai, rašomi siekiant sugadinti kuo daugiau svetimo turto objektų ir darantys neigiamą poveikį miesto įvaizdžiui. Tokią situaciją sąlygoja tai, kad nelegaliai veikiantys asmenys piešia kur nori ir ką nori.
Leidimų piešti grafitus legaliose vietose išdavimas ir leidimų derinimas vykdomas siekiant užtikrinti viešąją tvarką piešimo metu, apsaugoti privačių ir viešųjų asmenų turtą nuo sugadinimo ir informuoti pareiškėjus apie atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimus. Tokiu būdu ugdomas grafitų piešėjų sąmoningumas ir užtikrinama, kad būtų piešiama tik su Savivaldybe suderintoje vietoje ir pagal suderintus eskizus.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, manome, kad laisvė piešti grafitus nėra ribojama daugiau nei to reikia išdėstytiems tikslams pasiekti.“

#

„Sveiki dar kartą.
2010.09.27 pateikiau Jums paklausimą „Dėl laisvės piešti graffiti“ (2010.10.21 gavau atsakymą Nr. A51-22591 (3.3.4.5-BR4) „Dėl laisvės piešti grafitus“).
Tekstas buvo toks:
„DĖL LAISVĖS PIEŠTI GRAFFITI
Norėčiau sužinoti, kodėl Vilniuje, XXI a. Europos Sąjungos valstybės ir net praeitų metų Kultūros sostinėje, iki šiol nėra galimybės piešti graffiti teisėtai ir laisvai – be asmeninių duomenų pateikinėjimo, eskizų derinimo…
Kodėl draudžiama šiltą rudens popietę ateiti su draugais, šnekučiuotis ir laisvai piešti (piešimas tau – jau daugiau nei tik pomėgis), pavyzdžiui, ant sienos, esančios „Žalgirio“ irklavimo bazės (Olimpiečių g. 15) prieplaukoje?
Tiesiog kodėl? Būtų piešiamos nešvankybės ir svastikos? Trikdoma viešoji rimtis? Gąsdinami praeiviai? Šiukšlinama ir svaiginamasi?
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui paminėti sukurtas skambus ir prasmingas šūkis „Tikime laisve“.
Netikite, kad jauni žmonės mokėtų su ja elgtis, su ta laisve?“
Tikėtina, kad galėjote nesuvokti mano paklausimo esmės.
Turėjau minty ne graffiti legalizavimą Vilniuje apskritai, o galimybės piešti graffiti teisėtai ir laisvai suteikimą t a m t i k r o s e miesto vietose, dėl kurių graffiti piešėjai susitartų su Vilniaus savivaldybės darbuotojais bei miesto visuomene ir kurių sąrašas būtų oficialiai pakelbtas tinklalapyje vilnius.lt.
—–
Pateikiu ištrauką iš laiško, 2010.03.29 nusiųsto Kauno merui Andriui Kupčinskui, ir jo 2010.04.05 atsakymą.
DĖL “TVORŲ DAŽYMO” (LEGALAUS GRAFFITI) KAUNE
Sveiki, pone Andriau.
2008-ų rudenį Kauno mieste leidote trijose vietose (Kęstučio, M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių pr.) laisvai piešti graffiti. (Duomenys iš čia: http://www.graffiti.vsvl.lt/?p=126 .)
Ar tai buvo teisingas sprendimas? Ar neketinate jo atšaukti? Ar praėjus pusantrų metų galima teigti, kad be teisėtvarkininkų priežiūros palikti graffiti piešėjai sugeba naudotis vieša didelio miesto erdve nesukeldami problemų aplinkiniams?
Labai norime tokių legalių sienų/tvorų Vilniuje. Pozityvi Jūsų nuomonė ir Kaune sukaupta patirtis būtų rimti argumentai, kuriuos pateiktumėme Vilniaus savivaldybės darbuotojams.
ATS.: DĖL “TVORŲ DAŽYMO” (LEGALAUS GRAFFITI) KAUNE
Sveiki gerb. (…),
manau, kad šis sprendimas pasiteisino ir jo neketiname atšaukti.
Manau, kad ir patys gaffiti’ninkai siekia atsakingai naudotis paskirtomis erdvėmis, siekdami įrodyti, kad jie ne vien “keverzonėmis” užsiima ;)
Sėkmės ieškant sutarimų Vilniuje.
Pagarbiai,
Andrius Kupčinskas, meras
www.kaunas.lt
—–
Taigi 1) noriu sužinoti, ar Vilniaus miesto savivaldybė, kuri, kaip suprantu iš teiginio atsakyme Nr. A51-22591 (3.3.4.5-BR4), yra suinteresuota „ugdyti grafitų piešėjų sąmoningumą“, nemano esant tikslinga kurti mieste erdves, kuriose galima būtų piešti graffiti teisėtai ir laisvai — be baimės įkliūti policijai, bet ir be asmeninių duomenų pateikinėjimo ir eskizų derinimo. Pavyzdžiui, „Žalgirio“ irklavimo bazės (Olimpiečių g. 15) prieplaukoje.
Taip pat 2) tikiuosi sulaukti atsakymo į klausimą „Netikite, kad jauni žmonės mokėtų su ja elgtis, su ta laisve?““

#

„Patikslinant atsakymą Nr. A51-22591(3.3.4.5-BR4), informuojame, kad reikalavimas gauti pažymėjimą grafitams piešti įtvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (toliau – taisyklės) 7.26 punkte. Šiame punkte taip pat nustatyta, kad piešti galima tik legaliose vietose. Legalios vietos skelbiamos Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vilnius.lt/ „Gyventojams“/ „Aktualijos“/ „Legalios grafitų piešimo vietos“ arba pasiekiamos per nuorodą http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/308/? Pasiūlymai dėl naujų vietų legalizavimo svarstomi Grafitų prevencijos darbo grupėje. Visą taisyklių tekstą galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/ „Savivaldybė“/ „Teisės aktai“/ „Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška“. Taisyklės taip pat pasiekiamos per nuorodą http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30161981 . Taisyklės privalomos visiems Savivaldybės gyventojams.
Dėl asmenų laisvės piešti grafičius atsakome, kad Vilniuje yra sąmoningo, atsakingai grafičius piešiančio jaunimo, tačiau ne visi grafičių piešėjai žino ir laikosi įstatymuose nustatytų draudimų – pvz.: draudimo piešti sovietinius simbolius, naudoti diskriminacinius užrašus ir pan. Eskizų derinimas ir pažymėjimų išdavimas leidžia vykdyti šių draudimų pažeidimo prevenciją. Pateikti asmeninius duomenis, siekiant gauti pažymėjimą, prašoma tuo pačiu prevencijos tikslu, nes, mūsų manymu, tapatybės atskleidimas labiau motyvuoja laikytis teisės aktų reikalavimų“

20110114-graffiti-laisvai-ir-teisetai-5.jpg

20110114-graffiti-laisvai-ir-teisetai-6.jpg

TXT

„Sveiki, pone Andriau.
2008-ų rudenį Kauno mieste leidote trijose vietose (Kęstučio, M. K. Čiurlionio g. ir Savanorių pr.) laisvai piešti graffiti. (Duomenys iš čia: http://www.graffiti.vsvl.lt/?p=126 .)
Ar tai buvo teisingas sprendimas? Ar neketinate jo atšaukti? Ar praėjus pusantrų metų galima teigti, kad be teisėtvarkininkų priežiūros palikti graffiti piešėjai sugeba naudotis vieša didelio miesto erdve nesukeldami problemų aplinkiniams?
Labai norime tokių legalių sienų/tvorų Vilniuje. Pozityvi Jūsų nuomonė ir Kaune sukaupta patirtis būtų rimti argumentai, kuriuos pateiktumėme Vilniaus savivaldybės valdininkams.
(…) ir kiti graffiti mėgėjai iš Vilniaus“

#

„Sveiki gerb. (…),
manau, kad šis sprendimas pasiteisino ir jo neketiname atšaukti.
Manau, kad ir patys gaffiti’ninkai siekia atsakingai naudotis paskirtomis erdvėmis, siekdami įrodyti, kad jie ne vien “keverzonėmis” užsiima ;)
Sėkmės ieškant sutarimų Vilniuje.
Pagarbiai,
Andrius Kupčinskas, meras“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.