Apie pranešėjo asmens duomenų atskleidimą pažeidėjui | Telkinys

2024-01-29

„PD Duomenų apsaugos skyriui – įvertinimas už sisteminį požiūrį į duomenų apsaugą

Sausio pabaigoje Lietuvoje kartu su kitomis demokratinio pasaulio valstybėmis minime Duomenų apsaugos dieną. Šiemet šiai datai pažymėti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama Lietuvoje puoselėti demokratines vertybes ir pagarbą pamatinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, sausio 26 d. rengia asmens duomenų apsaugos apdovanojimus „BDAR sėkmės istorija“. Iniciatyvą remia Teisingumo ministerija.
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) praktiškai taikome nuo 2018 m. Šis teisės aktas įtvirtino ir gina kiekvieno iš mūsų teisę į asmens duomenų apsaugą, o organizacijoms padeda užtikrinti veiklos skaidrumą tvarkant klientų informaciją, vystant verslą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Per penkerius metus tiek daug nuveikta ir sukaupta ne viena sėkmės istorija. Į tai atsižvelgdama Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2023 m. viduryje paragino Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus atstovus, įvairias organizacijas, duomenų apsaugos pareigūnus ir kitus asmenis dalyvauti išskirtinėje iniciatyvoje „BDAR sėkmės istorija“.
Sulaukta išskirtinių ir netikėtų istorijų, kurios įkvepia pasitempti ir tęsti pradėtus darbus. Geriausias istorijas įvertino ir nominantus išrinko speciali Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sudaryta komisija.
Asmens duomenų apsaugos apdovanojimuose „BDAR sėkmės istorija“ apdovanojimai įteikti:
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenų apsaugos skyriui
už policijos personalo sąmoningumo ugdymą ir sisteminį požiūrį į asmens duomenų ir privatumo apsaugos svarbą, taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir teisėsaugos sričiai aktualius asmens duomenų apsaugos teisės aktus, policijos veikloje.
<...>
APIE DUOMENŲ APSAUGOS DIENĄ
Tarptautinė duomenų apsaugos diena pradėta minėti 2007 m. Europos Tarybos iniciatyva, siejant šią dieną su Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ETS Nr. 108 pasirašymo data – 1981 m. sausio 28 d. Duomenų apsaugos diena pradėta minėti siekiant kuo geriau informuoti Europos valstybių gyventojus apie teisę į asmens duomenų apsaugą ir apie šios teisės įgyvendinimą. Be kita ko, ši iniciatyva jau yra peržengusi Europos ribas ir minima JAV, Kanadoje, Indijoje bei kitose pasaulio valstybėse.
Pranešimas parengtas pagal VDI pateiktą informaciją“

https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/pd-duomenu-apsaugos-skyriui-ivertinimas-uz-sistemini-poziuri-i-duomenu-apsauga


2023-10-15

„Tik spėjome LPA sueigoje pakalbėti apie tai, kad ateinančio susitikimo su naujuoju kelių policijos viršininku metu reiktų aptarti kodėl policija duoda apskųstiems pažeidėjams susipažinti su bylų medžiaga prieš tai jos nenuasmeninusi, kaip prie manęs prisikniso eilinė pažeidėja ir pati papasakojo, kad policija ne tik duoda paskaityti nenuasmenintas bylas, bet dar ir pati pranešėjų adresus nurodo.
O buvo taip: važiavau, nufotografavau ant šaligatvio stovintį automobilį, apsisukau ir nuėjau segti savo dviračio prie stovo.
Tik apsisukus pažeidėja puolė šaukti „ko fotografuoji, sustok, paaiškink, nebėk, baily“. Man besegant dviratį ji priėjo ir reikalavo paaiškinti kodėl ją nufotografavau, lyg to pati nesuprastų.
Atsakiau, kad su kvailiais bendrauti nenoriu, tai jai nieko neaiškinsiu. Neatlyžo, tad teko įsijungti kamerą. Tolimesnę „diskusiją“ patys matote.
Priešistorė
Penktadienį turėjau progos pabendrauti su Žurnalistų etikos inspekcijos teisės skyriaus vadove Žydra Klevinskaite, tai ji teigė, kad publikuojant BET KOKĮ video reikia paslėpti VISUS jame matomus veidus, valstybinius numerius ir pan. arba gauti visų jame matomų subjektų leidimus. Net ir filmuojant mitingus!
Tų pokalbių kol kas neviešinsiu, kad negąsdinti visuomenės, bet užtikrinu, kad 18-os minučių pokalbis buvo tiesiog siaubingas.
Dabar lauksiu kvietimo į policiją dėl ponios duomenų paviešinimo. Tikiuosi pavyks sukurti precedentą, kad baigtųsi tokie nepagrįsti dangstymaisi BDAR ir duomenų apsauga.“

https://www.facebook.com/Eduardas.Krisciunas/posts/pfbid0BNmSXepnqC1VGAxX87uTbTyer2nLCfY2zwBApqig4A3guiSBZMF5mMbNtQoH4w59l


2023-01-23

“ilgalaikių <...> bylinėjimųsi nebūtų buvę, jei Lietuvoje išrinkti politikai ir paskirti valdininkai atsakytų už savo veiksmus ir sprendimus. Bylos Strasbūre <...> prieš Lietuvą esmė – neteisėti, Lietuvos įstatymų įgalinti Lietuvos institucijų veiksmai prieš turinį <...> tematika. Lietuvos institucijos – tiesiogine prasme – nuvarė <...> į kapus.

https://www.facebook.com/groups/237201856510/posts/10158581387116511

Sąsaja netiesioginė: ne tiek apie asmens duomenis, kiek apie valstybės tarnautojų atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus.


2022-12-29

Pranešimas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI) „Dėl pranešėjo duomenų atskleidimo pažeidėjui ANK nustatyta tvarka“ 2022-11-30.

Kaip pranešėjo apie administracinį nusižengimą asmens duomenų atskleidimas [pažeidėjui] yra suderinamas su 2018-05-25 įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu? Kodėl nebuvo pakeistos 570-o ANK straipsnio ir, jei būtina, kitų teisės aktų formuluotės?“

VDAI atsakymas 2022-12-29.

„Šiais klausimais rekomenduotume kreiptis į atitinkamo teisės akto rengėjus ar į teisės aktų leidybos priežiūros institucijas. Taip pat galite kreiptis į Konstitucinį Teismą, kuris atlieka teisės aktų konstitucingumo kontrolę.“

http://50000.lt/del-pranesejo-asmens-duomenu-atskleidimo-pazeidejui-ank-nustatyta-tvarka-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija


2022-12-13

Vilniaus Pilaitės mikrorajone buvo išplatinti (lipnia juosta priklijuoti prie daugelio laiptinių durų) skelbimai:

„Pilaitėje, šiuo adresu Kanto al. [pastato numeris] – butas [buto numeris], gyvena ožys, kuris vaikšto po Pilaitės rajoną, fotografuoja mašinų numerius, siunčia Policijai ir Savivaldybei.Kas gavote baudas žinokite, kad tai padarė ožys TADAS“.

•••••

„Nuotrauka iš PILAITĖS GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖ grupės. Originale adresas matosi, komentaruose yra ir pavardė. Įdomu ką mano policija apie tokius duomenų viešintojus, ar bus surastas skelbimo autorius ir kokių veiksmų bus imtasi, Lietuvos policija ?“

https://www.facebook.com/groups/VilniusGaliGeriau/posts/705107600930263

Komentaras.

„Aš gavau baudą 2022.10.26. Paprašius pateikti duomenis pagal ROIK, gavau visus liudininko (per epolicija pranešusio asmens duomenis).
Duomenis: adresas, vardas ir pavardė, asmens kodas, telefonas“

https://www.facebook.com/groups/VilniusGaliGeriau/posts/705107600930263/?comment_id=705109470930076&reply_comment_id=705135690927454


2022-11-30

Pranešimas Teisingumo ministerijai (TM) „Dėl pranešėjo duomenų atskleidimo pažeidėjui ANK nustatyta tvarka“ 2022-11-30.

Kaip pranešėjo apie administracinį nusižengimą asmens duomenų atskleidimas [pažeidėjui] yra suderinamas su 2018-05-25 įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu? Kodėl nebuvo pakeistos 570-o ANK straipsnio ir, jei būtina, kitų teisės aktų formuluotės?“

TM atsakymas 2022-12-02.

„Vadovaujantis ANK 577 str. 2 d. 1 p. administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga. Tai yra esminė ir pirminė kaltinamojo teisė žinoti, kuo jis kaltinamas ir kuo remiantis kaltinamas, kad galėtų gintis žodiniame nagrinėjime policijoje, ar vėliau, teisme nagrinėjant jo skundus.“

http://50000.lt/del-pranesejo-duomenu-atskleidimo-pazeidejui-ank-nustatyta-tvarka-teisingumo-ministerija


2022-11-25

„„Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) nenumato liudytojų ar asmenų, kurie praneša apie administracinius nusižengimus, duomenų „įslaptinimo“, „nuasmeninimo“, todėl policijos pareigūnai negali to daryti. Jeigu tai atliks, tai jau bus įstatymo pažeidimas“, – LRT.lt teigė [Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas] R. Matonis.“

„anot jo, administracinių nusižengimų teisena iš esmės yra paprasta ir greita: toks požiūris nulemtas administracinių nusižengimų suvokimo kaip nesunkių, nesudėtingų teisės pažeidimų, kuriems ištirti neturėtų reikėti neproporcingų nei valstybės, nei privačių asmenų pastangų, jų ištyrimas turėtų būti nebrangus ir greitas.“

„pareigūnai atlikę tyrimą ir nustatę administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį jam surašo administracinio nusižengimo protokolą. ANK 577 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga. ANK 570 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, surašius administracinio nusižengimo protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis ar jų atstovai turi teisę susipažinti su visa pareigūnų atlikto tyrimo medžiaga.

„„Jeigu asmuo, kuris pranešė apie administracinį nusižengimą, sulaukęs grasinimų, kreiptųsi į policiją, tai būtų pradėtas tyrimas, siekiant nustatyti, ar tai yra nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 145 straipsnyje: grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas požymiai“, – pridūrė R. Matonis.“

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1813926/kauniete-pranese-apie-pievoje-stuksanti-automobili-bet-veliau-sulauke-nepazistamuju-grasinimu-tirados-zinai-uz-ka


2020-07-23

1. Pranešimas Vilniaus m. savivaldybei (VMS) „Dėl atsisakymo informuoti pranešėją apie administracinio nusižengimo teisenos metu priimtą sprendimą“ 2020-07-23.

„Prašau nurodyti teisės aktą, kuriuo remiantis maždaug nuo 2018 m. vidurio pranešėjas nebėra informuojamas apie administracinio nusižengimo teisenos metu priimtą sprendimą“

„Noriu įsitikinti, kad valstybės tarnautojai vėl sąmoningai ar nesąmoningai neklaidina visuomenės ir nekelia bei nevykdo neegzistuojančių reikalavimų, kaip Vilniuje buvo nutikę šalinant žaliąsias šviesoforų rodykles, kai savivaldybės pranešimuose skelbta, jog tai daroma „vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis“, o vėliau paaiškėjo, kad Europos Sąjunga niekuo dėta.“

2. VMS atsakymas 2020-08-07.

„atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojus Europos Sąjungos šalyse tiesiogiai taikomam 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis <…> (toliau – BDAR), ypatingas dėmesys yra skiriamas asmens duomenų teisinei apsaugai, apsaugos nuo neteisėto duomenų atskleidimo užtikrinimui bei tokių duomenų tvarkymo principams: duomenų teikimo teisėtumui; teikiamų duomenų kiekio mažinimui. Vadovaujantis BDAR 4 straipsnio 1 punktu asmens duomenimis yra laikoma bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Todėl duomenys apie asmens atžvilgiu priimtus administracinius sprendimus ir jam paskirtas administracines nuobaudas yra laikomi asmens duomenimis.“

„nuostatas įvertinus BDAR 5 straipsnyje įtvirtintų, duomenų kiekio mažinimo principo (reiškiančio, kad asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi) ir duomenų tvarkymo tikslo apribojimo principo (pagal kurį vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas surinkti asmens duomenys negali būti toliau tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu) kontekste, neturime teisinio pagrindo viešai teikti daugiau informacijos apie galimo administracinio nusižengimo tyrimo eigą ir priimtus sprendimus, negu yra teikiama šiuo metu.“

„neatitikimai skirtingų institucijų analogiškomis sąlygomis pateikiamuose atsakymuose yra logiški ir suprantami. BDAR normos, vis dar nesant reikšmingesnės teismų praktikos ir oficialių kompetentingų institucijų išaiškinimų, gali būti interpretuojamos skirtingai.“

3. Pranešimas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI) 2020-07-23.

„Ar, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vertinimu, pagrįstai VMS atsisako informuoti pranešėjus apie administracinių nusižengimų bylose dėl KET pažeidimų priimtus sprendimus (t. y. informuoti, neatskleidžiant jokių asmens duomenų, buvo ar nebuvo įregistruoti administraciniai nusižengimai)?“

4. VDAI atsakymas 2020-07-23.

„Taigi, atsižvelgiant į Reglamento 5 straipsnio 1 dalies b, c ir f punktuose įtvirtintus principus, duomenų valdytojas gali perduoti duomenis kitam asmeniui, pirma, tik teisėtu tikslu, antra, tik tuo atveju, jei šis duomenų gavėjas turi teisę gauti prašomus pateikti asmens duomenis, trečia, tik tokia apimtimi, kuri būtina, konkrečiam tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad duomenų valdytojas gavęs prašymą pateikti asmens duomenis, visuomet turi įvertinti tiek prašymo pateikti asmens duomenis tikslą, tiek tokio prašymo proporcingumą ir teisėtumą.“

„tam tikrais atvejais (jei teisės aktuose nėra nustatytų išimčių) pareiškėjas, kurio iniciatyva buvo pradėtas tyrimas kito žmogaus atžvilgiu turi teisę gauti patvirtinimą apie tai, ar tyrimas pradėtas (nepradėtas) ar pan., o ne sprendimo (nurodymo, kt.) kopiją pilna apimtimi (nenuasmenintą). Duomenų valdytojas kiekvienu atveju turi vertinti, ar asmuo turi teisę tokią informaciją gauti ir, jei turi teisę, kokia apimtimi.“

http://50000.lt/del-detalesne-informacija-apie-priimtus-sprendimus-neskelbtina


2018-08-07

1. Pranešimas Vilniaus m. savivaldybei (VMS) 2018-08-07

„Noriu žinoti, kokiu/-iais teisės aktu/-ais remiantis tvarkaumiesta.lt sistemos Vilniaus posistemėje nėra nurodoma atsakymą pateikiančio savivaldybės darbuotojo tapatybė (vardas, pavardė, pareigos).
Toks anonimiškumas didina tikimybę savivaldybės darbuotojams išvengti tiesioginės atsakomybės dėl nemokšiškai ar atmestinai atliekamų pareigų, kuria bendrą institucijos neskaidrumo įspūdį.“

2. VMS atsakymas 2018-08-08.

„informuojame, kad darbuotojų asmens duomenys (tyrimą atliekančio pareigūno pareigos, vardas pavardė ir pan.) yra lygiai tokie pat asmens duomenys, kaip ir kitų fizinių asmenų, todėl įsigaliojus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis <…> šių duomenų apsaugai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Tam, kad nepažeisti darbuotojo, tiriančio galimą nusižengimą, privatumo skelbiant jo duomenis viešai turi egzistuoti teisėtas viešinimo tikslas ir teisinis pagrindas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos, ar ES teisės aktuose, pavyzdžiui Reglamento 6 str. 1 dalyje, ir turi būti skelbiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina šiems tikslams pasiekti.“

https://www.facebook.com/padeti.vilniaus.savivaldybei/posts/334622133811818


2018-05-17

„va ką tik, prieš 20 minučiu apturėjau pokalbį su kaimynu, kuris siūlė į galvą duoti ir padangas man leis, nes, kaip pasirodo, jo sūnų per epoliciją įskundžiau… tai pasirinkimas- būti pilietišku ir rizikuoti savo ir šeimos turtu bei sveikata ar kiek protingiau reaguoti ir ramiau gyventi.“

https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/permalink/2119690728048115/?comment_id=2119697174714137&reply_comment_id=2119750641375457&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D


2018-03

„Gavau patikslinimą:
Pažymime, kad nesvarbu kokiomis priemonėmis pateikiamas pranešimas/skundas. LR ANK 590 str. 2 d. numatyta, kad administracinio nusižengimo teisena gali būti pradėta gavus pranešimą, aktą ar kitokį dokumentą, kuriuo asmuo, kuris nėra pareigūnas, užfiksavo administracinio nusižengimo požymius turinčios veikos padarymą.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 609 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinio nusižengimo protokole nurodomas liudytojo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir kt.
Taip pat administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo (LR ANK 577 str. 2 d. 1 p.) turi teisę susipažinti su bylos medžiaga (tame tarpe ir su pranešimu, ir su pranešusio asmens duomenimis).“

https://www.facebook.com/nedavikasatemejas/posts/10210869917160315?comment_id=10210870094124739&reply_comment_id=10210870608777605&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D


2018-03-09

„buvo sykį taip: nžn, kur tas parkavimo neįgaliūnas dirba, bet skambučio metu nebuvo be galo malonus, kažką apie kaziolus, kažką apie mano mašiną, kažką apie problemas. po to kažkaip, žinai, ai.“

https://www.facebook.com/nedavikasatemejas/posts/10210869917160315?comment_id=10210870094124739&reply_comment_id=10210870214647752&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D


2017-04-17

„„Įsivaizduokite mano nuostabą, kai vienas pažeidėjas, kurio žmona ant intensyviai naudojamo šaligatvio ilgam paliko savo džipą, atėjo aiškintis santykių tiesiai pas mane į namus. Gerai, kad nesu iš bailiųjų ir gamta sudėjo gana drūtai, nes neaišku, kuo būtų pasibaigęs konfliktas“, – svarstė N. Šyvis.“

„Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, įtariamasis gali susipažinti su bylos medžiaga, o protokole turi būti nurodyti liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai ir kt.“

Kad reglamentavimą dėl liudytojų duomenų galbūt reikėtų peržiūrėti saugant žmonių interesus ir norą būti pilietiškais, sutiko net vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
„Tačiau šiuo metu teisinis reglamentavimas yra toks“, – apgailestavo ministras.“

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/praneses-apie-pazeidima-sulauke-vizito-dzipo-savininkes-vyras-aiskintis-atejo-i-namus.d?id=73852354


2017-02-18

„Praėjus dviem savaitėms nuo pranešimo jam paskambino pažeidimą padariusi moteris, kurį vyrą išplūdo ir liepė žiūrėti savo reikalų.
„Kodėl asmeniniai mano duomenys atsidūrė išorėje?“, – suprasti negali vilnietis.“

„užtikrino, kad savivaldybė su trečiaisiais asmenimis, nedalyvaujančiais pažeidimo tyrimo ar bylos nagrinėjimo procese, duomenimis nesidalija, tačiau įtarė, kad skaitytojo duomenys žinomi pažeidėjai galėjo būti dėl Lietuvoje galiojančio Administracinių nusižengimų kodekso.“

„Tačiau Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis DELFI patikino, kad programėlės duomenys pasiekia ne juos, o Vilniaus savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistus.“

„„Kas turi būti nurodoma administracinio nusižengimo protokole nustato Administracinių nusižengimų kodeksas, kuriame sakoma, kad protokole turi būti nurodyta liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai ir kt.“

„Savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius nesidalija asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis, nedalyvaujančiais pažeidimo tyrimo ar bylos nagrinėjimo procese. Atsižvelgiant į teismų nutarimus, teisės specialistų konsultacijas bei norint apsaugoti asmenis, pranešančius apie nusižengimus, savivaldybės viešosios tvarkos skyrius yra nusprendęs nenurodyti asmens, pranešusio apie pažeidimą duomenų“, – tikino jis [Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Andžej Dinikis].“

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/apie-pastebeta-pazeidima-savivaldybei-praneses-vilnietis-sulauke-netiketo-skambucio.d?id=73746294


2017-02-07

„Edas nufotkino mano mašiną, “užparkuotą” ant šaligatvio ir nusiuntė policijai. Policija iškvietė, išrašė baudą, o tada sako man – va šitas …. Eduardas Kriščiūnas atsiuntė mums nuotrauką, užkniso negyvai, dar lyg ir Edo telefoną bandė duoti, bet aš buvau tiesiog šokiruotas ir išėjau. Edui iš karto papasakojau.“

https://www.facebook.com/GiedriusDJAlex/posts/1680174328675725?comment_id=1680364058656752&reply_comment_id=1680466291979862&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *