Skip to content
 

„Dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo“ (120921) (atn. 2013.10.06)

20120921-nepriziurimi-pastatai-tarifo-didinimas-nepriziurimu-pastatu-sarasas-01.jpg

20120921-nepriziurimi-pastatai-tarifo-didinimas-nepriziurimu-pastatu-sarasas-02.jpg

TXT

e.vicemeras@vilnius.lt

„Laba diena.
1) 2012.07.18 paskelbta, jog „Vilniaus miesto savivaldybės taryba pradėjo svarstyti klausimą, kad už žemės sklypų, kuriuose patalpos ar statiniai yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį, apleisti ar neprižiūrimi, nuomą ar naudojimą būtų taikomas 3 proc. mokesčio tarifas nuo žemės rinkos vertės. Šiuo metu galioja 0,1-0,3 proc. mokesčio tarifai“ („Svarstoma, kad apleistų ar ne pagal paskirtį naudojamų statinių savininkai už valstybinės žemės nuomą mokėtų 3 proc. tarifą“: http://www.vilnius.lt/index.php?2541093916 ).
Koks yra sprendimo priėmimo terminas (iki kada numatoma priimti sprendimą)?
2) Ar galiu gauti Vilniaus miesto teritorijoje esančių apleistų ar neprižiūrimų pastatų sąrašą, kurio sudarymo bei keitimo procedūra reglamentuojama Patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi, nustatymo tvarkos aprašu ( http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30196616&KlasId=9 )? Neprižiūrimų pastatų Klaipėdos mieste savininkų sąrašai skelbiami žiniasklaidoje: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/apsileideliu-sarasas-7-seimininkai-apsikuope-780200 .
—–
*****
—–
S V A R B U
Laiškas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl yra prilyginamas pranešimui raštu.
PAGEIDAUJU PER 2 D. D. šiuo elektroninio pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.
Taip pat prašau suteikti atsakymams (el. laiškui ir prisegamiems failams, jei jų bus) reikalo esmę atitinkančius pavadinimus (pavyzdžiui, „Dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo“, o ne „Atsakymas“ ar „Dėl informacijos“; „*****_neprižiūrimi_tarifas_sąrašas“.pdf, o ne „20120214102252536“.pdf)““

ias@vilnius.lt

„Gerbiamas interesante,
Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.“

ATNAUJINTA 2013.10.06

20120921-nepriziurimi-pastatai-tarifo-didinimas-nepriziurimu-pastatu-sarasas-03.jpg

e.vicemeras@vilnius.lt

„Laba diena.
2012.08.30 el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą pranešimą „Dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo“.
Tą pačią dieną iš el. pašto paskyros ias@vilnius.lt gavau pranešimo priėmimo patvirtinimą: „Gerbiamas interesante, / Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją“.
Vis dar negavau atsakymo.
Prašau patvirtinti šio (2013.03.14) pranešimo priėmimą; vėl pasirašau kvalifikuotu el. parašu“

20120921-nepriziurimi-pastatai-tarifo-didinimas-nepriziurimu-pastatu-sarasas-04.jpg

e.vicemeras@vilnius.lt

„Laba diena.
2012.08.30 iš el. pašto paskyros ***** el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką „Dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo“
2012.08.30 iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus el. pašto paskyros ias@vilnius.lt gavau atsakymą „Gerbiamas interesante, / Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.“
2013.03.14 el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt persiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą el. laišką „Dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo“ su prierašu „2012.08.30 el. pašto adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau kvalifikuotu el. parašu pasirašytą pranešimą „Dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo“. / Tą pačią dieną iš el. pašto paskyros ias@vilnius.lt gavau pranešimo priėmimo patvirtinimą: „Gerbiamas interesante, / Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją“. / Vis dar negavau atsakymo. / Prašau patvirtinti šio (2013.03.14) pranešimo priėmimą; vėl pasirašau kvalifikuotu el. parašu“
2013.03.15 iš el. pašto paskyros savivaldybe@vilnius.lt gavau atsakymą „Laiško gavimo patvirtinimas“, kurio tekstas: „Gerb. Interesante, / Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas gautas, užregistruotas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. / Registracijos data:2013-03-15 / Registracijos numeris: A97-3439-(3.3.2.13K-EM4)“
2013.03.15 iš el. pašto paskyros vilma.markevice@vilnius.lt gavau atsakymą „dėl negauto atsakymo“, kurio turinys: 1) tekstas: „Siunčiame atsakymo kopiją“; 2) failas „file_1.pdf“; jame pateikiamas atsakymas „Dėl S. Skapo g. sienų sutvarkymo“ (2012-11-02 Nr. A51-72871-(3.3.10.1-EM4) į 2012-08-29 prašymą (reg. Nr. A97-4815))
—–
2012.11.02 atsakymą Nr. A51-72871-(3.3.10.1-EM4) „Dėl S. Skapo g. sienų sutvarkymo“ į 2012.08.29 prašymą Nr. A97-4815 „Dėl leidimo nudažyti pastatus S. Skapo gatvėje mėlyna spalva“ jau esu gavęs.
Panašu, kad Jūsų @vilyje įvyko eilinis nesusipratimas ir vietoj atsakymo į 2013.03.15 pranešimą A97-3439-(3.3.2.13K-EM4) „Dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus specialistai persiuntė 2012.11.02 atsakymą Nr. A51-72871-(3.3.10.1-EM4) „Dėl S. Skapo g. sienų sutvarkymo“.
Prašau tai patvirtinti arba paneigti; bet kuriuo atveju — vis dar (nuo 2012.08.30) laukiu atsakymo į pranešimą „Dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo“.
Pasirašau kvalifikuotu elektroniniu parašu“

20120921-nepriziurimi-pastatai-tarifo-didinimas-nepriziurimu-pastatu-sarasas-05.jpg

20120921-nepriziurimi-pastatai-tarifo-didinimas-nepriziurimu-pastatu-sarasas-06.jpg

savivaldybe@vilnius.lt

„Gerb. Interesante,
Siunčiame Jums nuskaitytą Vilniaus miesto savivaldybės raštą“

+
„DĖL MOKESČIO UŽ NEPRIŽIŪRIMUS PASTATUS TARIFO DIDINIMO IR NEPRIŽIŪRIMŲ PASTATŲ SĄRAŠO
Atsakydami į Jūsų 2013-03-14 elektroninį laišką dėl mokesčio už neprižiūrimus pastatus tarifo didinimo ir neprižiūrimų pastatų sąrašo informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-15 sprendimu Nr. 1-1226 “Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo” nekilnojamajam turtui, esančiam Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, nustatyti tokie tarifai: 1 proc. mokesčio tarifas nekilnojamajam turtui, 0,7 proc. tarifas kultūros, poilsio, viešbučių, maitinimo paskirties patalpoms ir statiniams, išskyrus naktinius klubus ir barus, bei patalpoms ir statiniams, naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje. Didžiausias – 2,5 proc. tarifas nustatytas faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 procentų bei patalpoms ir statiniams, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį, yra apleisti ar neprižiūrimi.
Informuojame, kad vadovaujantis minėtu Tarybos sprendimu patvirtintu Patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi, nustatymo tvarkos aprašu, yra parengtas patalpų ir statinių sąrašas.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija šiuo metu derina minėtą sąrašą, suderintas jis bus patalpintas Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, savivaldybė – teisinė informacija – teisės aktai“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.