Skip to content
 

Padvėsusio arklio teorija (151101)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1006543716050794&set=a.311862292185610.70056.100000855266591

„Sena Lakotos genties indėnų išmintis byloja: kai pastebėsite, kad jojate padvėsusiu arkliu, geriau nuo jo nulipkite. “Tai geriausias Jūsų sprendimas duotoje situacijoje”, mokydavo protingi seniai jaunėlius indėnus strateginio planavimo vakarais prie laužo.
Mūsų šiuolaikiniame pasaulyje, ieškant tinkamų sprendimų, dažnai naudojama visa skalė dar “pažangesnių” strateginių gudrybių, stengiantis smagiai pajodinėti padvėsusiais kuinais.

Jei esate kūrybingas ir išrankus, stumdamas savo sprendimą dėl atliekų deginimo, bankrutavusių įmonių gaivinimo ar spręsdami kitą nūdienos problemą, pasinaudokite šiais strateginiais patarimais arba papildykite savais. Taigi, pastebėjote, kad jojate kritusiu kuinu, o nulipti nesinori. Jūsų tolimesni galimi veiksmai:
1. Nusipirkti kietesnį botagą.
2. Pakeisti raitelį.
3. Grasinti arkliui liūdna pabaiga…
4. Paskirti komisiją arkliui ištirti.
5. Organizuoti vizitus į kitas šalis pasižiūrėti kaip kiti jodinėja padvėsusiais arkliais.
6. Sumažinti standartus taip, kad ir padvėsę arkliai juos atitiktų.
7. Perklasifikuoti kritusius arklius į “gyvus, bet nusilpusius”.
8. Pasamdyti užsienio konsultantus ar investuotojus jodinėti kritusiu arkliu.
9. Pakinkyti kelis kritusius arklius drauge, kad padidinti jojimo greitį.
10. Numatyti kritusiam arkliui papildomą finansavimą ar apmokymą, kad jis galėtų padidinti jojimo efektyvumą.
11. Atlikti produktyvumo analizę, norint įsitikinti, ar lengvesnis raitelis pagerintų kritusio arklio našumą.
12. Deklaruoti, kad jei kritusių arklių nereikia šerti, tai susidaro mažesnės papildomos ir valdymo išlaidos. Tokiu būdu kritę arkliai žymiai daugiau prisideda prie ekonomikos kėlimo, negu kokie kiti arkliai.
13. Perrašyti visiems arkliams keliamus darbo reikalavimus pagal padvėsusių arklių galimybes.
14. Prastumti kritusį arklį į prižiūrėtojo postą.“

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.