Skip to content
 

„Dėl stendo/-ų su vieš. transp. stotelių schema stotyje“ (110617) (atn. 2011.08.02)

20110617-stoteliu-schema-stotyje-01.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-02.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-03.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-04.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-05.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-06.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-07.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-08.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-09.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-10.jpg

20110617-stoteliu-schema-stotyje-11.jpg

TXT

-> e.vicemeras@vilnius.lt

„Laba diena.
Siūlau transporto žiede prie Vilniaus geležinkelio stoties įrengti vieną ar kelis stendą/-us, kuriame/-iuose būtų vaizduojama viešojo transporto stotelių (kurių šiuo metu yra bent 12) išdėstymo teritorijoje schema.
Prisegu 1-ą .jpg failą.“

savivaldybe@vilnius.lt ->

„Gerbiamas interesante.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyrius dėkoja Jums už laišką. Informuojame, kad laiškas persiustas nagrinėti pagal priklausomybę. Dokumento reg. Nr. A97-****
Negavus atsakymo per 20 darbo dienų informuokite mus el. pašto adresu -priimamasis@vilnius.lt.“

# ->

„DĖL INFORMACINIŲ STENDŲ
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus Viešojo transporto poskyrio specialistai išnagrinėjo jūsų raštą.
Informuojame, kad klausimas dėl informacinių stendų patalpinimo Vilniaus geležinkelio stoties aikštėje bus svarstomas artimiausiame Darbo grupės Vilniaus miesto keleivių vežimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi klausimams spręsti posėdyje. Apie priimtus sprendimus informuosime papildomai.“

-> e.vicemeras@vilnius.lt

„Laba diena.
SUSIRAŠINĖJIMO ISTORIJA
2010.10.15 el. p. adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiunčiau laišką „Dėl stendo/-ų su vieš. transp. stotelių schema stotyje“.
2010.10.15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyrius suteikė jam dokumento registracijos nr. A97-2034.
2010.11.04 gavau Algirdo Šešelgio atsakymą Nr. A-51 (3.3.10.3-BR-4), kuriame rašoma:
„Informuojame, kad klausimas dėl informacinių stendų patalpinimo Vilniaus geležinkelio stoties aikštėje bus svarstomas artimiausiame Darbo grupės Vilniaus miesto keleivių vežimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi klausimams spręsti posėdyje. Apie priimtus sprendimus informuosime papildomai.“
KLAUSIMAS
Ar dar neįvyko tas „artimiausias“ darbo grupės posėdis, jei įvyko – kas nuspręsta dėl stendo/-ų, jei neįvyko – maždaug kada numatoma jį surengti?“

-> priimamasis@vilnius.lt

„Į šį 2011.02.03 adresu e.vicemeras@vilnius.lt išsiųstą laišką atsakymo negavau.“

savivaldybe@vilnius.lt ->

„Gerbiamas interesante,
Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad laiškas persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Dokumento reg. Nr. A97-1648.
Taip pat primename, kad į Jūsų 2011-02-03 laišką nebuvo atsakyta dėl to, kad siųstas laiškas buvo sugadintas t.y. Savivaldybės informacinės sistemos negalėjo perskaityti siųsto laiško turinio (apie tai Jūs buvo informuotas 2011 m. vasario 4 d. 10:09 el. paštu).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 “Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo” elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi institucija galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis bei atpažinti prašymo turinį.
Negavus atsakymo į 2011-05-17 prašymą per 20 darbo dienų informuokite mus el. pašto adresu – priimamasis@vilnius.lt.
Pridedama susirašinėjimo medžiaga.“

-> priimamasis@vilnius.lt

„Atsakymo per 20 d. d. (2011.05.17-06.16) negavau.
Laukiu…“

savivaldybe@vilnius.lt ->

„Gerbiamas interesante,
Dėkojame Jums už elektroninį laišką. Informuojame, kad Jums 2011-05-26 buvo išsiųstas atsakymas. Pakartoninai pridedame Jums siųstą atsakymą.“

# ->

„DĖL INFORMACINIŲ STENDŲ ĮRENGIMO STOTIES AIKŠTĖJE
Pranešame, kad  2010-12-14 vykusiame darbo grupės „Vilniaus miesto keleivių vežimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi klausimams spręsti“ posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas dėl pasiūlymo  įrengti informacinius stendus stoties aikštėje. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktorius posėdžio metu informavo, kad yra susitarta patalpinti minimas stotelių išdėstymo schemas į cilindrus prie eismo tvarkaraščių taip pat atvykimo zonose bei informaciniame centre. Darbo grupės sprendimu  buvo nutarta pritarti pateiktam prašymui dėl įrengimo informacinių stendų stoties aikštėje.“

ATNAUJINTA 2011.08.02

20110617-stoteliu-schema-stotyje-12.jpg

↑ Fotografuota 2011.08.01

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.