Dėl „detalesnė informacija apie priimtus sprendimus neskelbtina“ (2020-09-25)

TURINYS

1. Pranešimas Vilniaus m. savivaldybei (VMS) 2020-07-23
2. VMS atsakymas 2020-08-07
3. Pranešimas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI) 2020-07-23
4. VDAI atsakymas 2020-07-23


PRANEŠIMAS VILNIAUS M. SAVIVALDYBEI 2020-07-23 (savivaldybe@vilnius.lt)

„Laba diena.
Automobilių statymo tvarkos pažeidimus elektroninėje aptarnavimo sistemoje (EAS) „Tvarkau Vilnių“ registruojantys piliečiai gauna atsakymus „Tolimesnė galimo administracinio nusižengimo teisena bus vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta tvarka. Saugant asmens duomenų privatumą, detalesnė informacija apie priimtus sprendimus neskelbtina.
Prašau nurodyti teisės aktą, kuriuo remiantis maždaug nuo 2018 m. vidurio pranešėjas nebėra informuojamas apie administracinio nusižengimo teisenos metu priimtą sprendimą – ne tik jo (teisės akto) pavadinimą, pavyzdžiui, „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“, bet ir aktualų skirsnį, straipsnį, punktą.
Štai EAS „Tvarkau Šiaulius“ 2020 m. sausio mėn. gautas atsakymas: „Pagal pateiktą informaciją, nustačius Kelių eismo taisyklių pažeidimus įregistruoti administraciniai nusižengimai pagal LR ANK 417 str. 2 d. ANR ROIK: <…>, <…>“. Nejaugi atsakymą parengęs Šiaulių m. savivaldybės administracijos tarnautojas pats padarė nusižengimą?..
Sunku suvokti, bet nei Lietuvos policija, nei Vilniaus savivaldybė savo iniciatyva nefiksuoja automobilių stovėjimo tvarkos pažeidimų kaip tariamai nereikšmingų – tad tai daryti (t. y. gintis nuo savivalės, kovoti dėl teisės viršenybės ir gerbūvio savo gyvenamojoje aplinkoje) tenka neabejingiems piliečiams. Remdamasis asmenine patirtimi užtikrinu, jog informacijos apie administracinių nusižengimų teisenų metu priimtus sprendimus nesuteikimas tokius piliečius demotyvuoja, juo labiau diena iš dienos stebint, kad automobilių vairuotojai, apie kurių padarytus KET pažeidimus ne kartą pranešta, kažkodėl nekeičia savo elgesio.
Noriu įsitikinti, kad valstybės tarnautojai vėl sąmoningai ar nesąmoningai neklaidina visuomenės ir nekelia bei nevykdo neegzistuojančių reikalavimų, kaip Vilniuje buvo nutikę šalinant žaliąsias šviesoforų rodykles, kai savivaldybės pranešimuose skelbta, jog tai daroma „vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis“, o vėliau paaiškėjo, kad Europos Sąjunga niekuo dėta.
Užklausa išsiųsta ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Pageidauju šiuo el. pašto adresu gauti pranešimo priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą.“

–d–a–u–g–i–a–u–>

Kas skirstys 6,3 milijardo Eur (200717)

https://www.facebook.com/lithuanianeconomy/posts/1341951356007953

„LR Vyriausybė juda 6.3 mlrd. eurų, kurių dauguma ES lėšos ištaškymo link. Į infrastruktūrą, bet ne į žmogiškąjį kapitalą bei technologijas, kurios padėtų Lietuvai dar kartą susidūrus su panašia situacija. Transformacijos Lietuvos ekonomikai, planas irgi nežada. Matydamas profesinių sąjungų abejingumą, kreipiausi pats į investicijų komitetą, jog būčiau įtrauktas į visus pakomitečius. Tačiau sulaukiau labai įdomaus atsakymo – nei aš galiu dalyvauti, nei PS bus įtrauktos, nes liepos 10d. ministerijos per tarpinstitucinį susitkimą PAČIOS nustatė KAS YRA SOCIALINIAI PARTNERIAI.

–d–a–u–g–i–a–u–>

Nualinta žemė (200717)

2019 m.

https://www.manoukis.lt/naujienos/mokslas/kokia-tikruju-musu-dirvozemiu-bukle

„Būtina lokaliai ištirti mūsų šalies dirvas, tiksliai nustatyti jų būklę ir pagaliau priimti dirvožemio apsaugos įstatymą.“

„Lietuvoje eroduota 19 proc. žemės ūkio naudmenų, o Europos vidurkis yra 16 proc. Tačiau vertinant erozijos lygį, situacija atrodo dar grėsmingesnė: mūsų šalyje net 61 proc. yra vidutiniškai eroduotų, 37 proc. silpnai, 1 proc. stipriai eroduotų ir 1 proc. nukastų.
Europoje proporcijos kitokios: silpnai eroduotų yra 89 proc., o vidutiniškai ir stipriai – 11 proc.“

–d–a–u–g–i–a–u–>

Atsisakymas informuoti pranešėją apie administracinio nusižengimo byloje priimtus sprendimus

Pavyzdžiui:

20200711-atsisakymas-informuoti-praneseja-administracinio-nusizengimo-byloje-01.jpg

https://tvarkaumiesta.lt/problem/152244


Užduotis: išsiaiškinti, kuo tai grindžiama; tikėtina, kad ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais. Kokiais konkrečiai?

Štai el. aptarnavimo sistemoje „Tvarkau Šiaulius“ 2020 m. sausio mėn. gautas atsakymas: „Pagal pateiktą informaciją, nustačius Kelių eismo taisyklių pažeidimus įregistruoti administraciniai nusižengimai pagal LR ANK 417 str. 2 d. ANR ROIK: <…>, <…>“. Nejaugi atsakymą parengęs Šiaulių m. savivaldybės administracijos tarnautojas pats padarė nusižengimą?..


2020-09-25

http://50000.lt/del-detalesne-informacija-apie-priimtus-sprendimus-neskelbtina
https://www.facebook.com/padeti.vilniaus.savivaldybei/posts/700731103867584

Netiesa prieš faktus (Arūnas Dulkys) (200709)

https://www.facebook.com/arunas.dulkys/posts/1219760805043669

“Pirmasis – paprasta netiesa gali nugalėti sudėtingus faktus vien tik dėl to, kad ją lengviau suprasti ir prisiminti. Vyraujant abejonei žmonės linkę tikėti tuo, kas užsilieka galvoje. Sykį išgirdę klaidingą teiginį mes negalime jo taip paprastai užmiršti. Keletas tyrimų parodė, kad melagingo teiginio kartojimas, net ir tokiame kontekste, kai jis paneigiamas, gali padėti klausytojams jį prisiminti.
Antrasis – faktai, regis, nėra tokie patrauklūs, kaip būtų galima tikėtis. Faktai gali būti nuobodūs. Pasaulis pilnas dalykų, kuriems reikia skirti dėmesį. Kam vargintis su tokiu nuobodžiu dalyku kaip faktai?
Trečiasis – mėginant įtikinti žmones faktais, tiesa gali skambėti grasinančiai, o grasinimas dažniausiai sulaukia pasipriešinimo.”

http://www.veidas.lt/signalas-nuobodziaujantiems

–d–a–u–g–i–a–u–>

„Laimės ne tas, kuris parašys tiesą…“

„apie tai, kas veikiausiai ir galiausiai laimės protus ir širdis kovose dėl istorijos, paminklų ir atminties šiame posttiesos pasaulyje.
Ne tie, kurių argumentai svaresni, ne tie kurie aštriau ir giliau kerta ir, deja, ne tie, kurių žodžiuose bus didžiausias tiesos procentas. O gabiausi kūrėjai.
“Kuo daugiau žinome apie epochą, kuo daugiau žinome faktų, tuo dažniau jie prieštarauja vieni kitiems…Neatsitiktinai gyvename posttiesos epochoje. Todėl aš tikiu, kad galų gale laimės meniškai stipriausia, o ne artimiausia tiesai versija. Laimės ne tas, kuris parašys tiesą… O tas, kuris parašys ją meniškai įtikinamą.
Norite kažką laimėti, įtikinti, įrodyti? Bendraamžius iškart nurašykite, galite kniautis iki pamėlynavimo įmantriausiais argumentais. Taikytis reikia į jaunesnius, ar į periferiją, kurie kažkada (neturėdami pernelyg daug laiko) tik susipažins su problematika ir apsispręs dėl pozicijos. Stiprus klipas, filmukas, daina, žaidimas, memas – tai ginklai, kurie galų gale nusvers lėkštutę, kol kiti iki pamėlynavimo rašys tik jiems reikalingas paklodes.“

https://www.facebook.com/gediminas.kulikauskas/posts/2372214812815613